Kvalitetssikret av Norsk musikkråd, BandOrg 06. mai 2022

Musikar

Musikarar skaper, framfører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Arbeidsoppgaver

Musikarar skaper og framfører musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter. Musikarar speler instrument, syng og dirigerer i ulike samanhengar. I tillegg arrangerer dei.

Ein songar bruker stemma si til å formidle musikk. Instrumentalistar speler eit eller fleire musikkinstrument. Ein komponist lagar og utviklar musikk. Ein dirigent koordinerer fleire musikarar, som til dømes eit kor, band eller orkester.

Det er vanleg at musikarar spesialiserer seg innan klassisk eller rytmisk musikk, til dømes jazz, rock, folk eller pop.

Vanlege arbeidsoppgåver for musikaren:

 • øve for seg sjølv eller saman med andre
 • skrive, komponere og utvikle musikk
 • framføre musikk på ein scene eller i studio
 • marknadsføre seg for ulike arrangement
 • opprette kontaktar innan bransjen

Som seriøs musikar må du øve mykje. Du arbeider kontinuerleg med musikken og med å utvide den musikalske horisonten din. Musikarane er i ein tøff bransje, kor musikkgleda, lysta og viljen til å skape musikk er avgjerande for å halde fram.

Hvor jobber musikarar ?

Dei fleste musikarar er sjølvstendig næringsdrivande og tar konsertjobbar eller jobbar i studio. Musikarar kan også vere fast tilsett i orkester. Mange er medlem av band som opptrer på forskjellige scener og festivalar. Nokre musikarar arbeider med undervising og har ei stilling som musikkpedagog eller songpedagog.

Intervjuer

Eldbjørg Hemsing fra Valdres er en verdensberømt solist.

Musiker

Eldbjørg Hemsing

– Et liv uten musikk er ikke noe liv for meg. Jeg har en spennende livsstil med opptil 120 konserter i året i mange verdenshjørner.

Viktige egenskaper

Som musikar må du vere musikalsk, ha godt gehør og vere scenevand. Konsentrasjon og innsatsvilje er også sentrale eigenskapar for ein musikar. Du bør ha eit ønske om å forbetre dine kvalitetar, og du bør evne å leve deg inn. Først da vil du kunne formidle ein bodskap til eit publikum.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst ei rekke utdanningar innan musikk i Noreg. Det er snakk om alt frå kortare kurs til høgare utdanningsgrader ved universitet og høgskolar.

De som jobber som musikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant musikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 815103 - Ph.d.-program, utøvende musikk
 • 7151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 6151 - Sang- og musikkutdanninger

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med musikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3472108 - ROCKEMUSIKER
 • 3472102 - JAZZMUSIKER
 • 3472101 - POPMUSIKER
 • 2553114 - MUSIKKPRODUSENT
 • 2553112 - DOMORGANIST
 • 2553111 - LANDSDELSMUSIKER
 • 2553110 - DISTRIKTSMUSIKER
 • 2553109 - KORMESTER
 • 2553107 - OPERASANGER
 • 2553106 - MUSIKER
 • 2553105 - KANTOR
 • 2553104 - ORGANIST
 • 2553103 - KOMPONIST
 • 2553102 - DIRIGENT
 • 2553101 - SANGER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Lydtekniker i arbeid

Lydteknikar

Som lydteknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.
Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikkpedagog

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.
Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmar

Ein pianostemmar utfører stemming og vedlikehald av piano og flygel.
Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.