Kvalitetssikret av Norsk olje og gass 21. september 2020

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Intervjuer

Portrettbilde av bore- og vedlikeholdsoperatør Veronica Henrichsen med svart skjorte og oppsatt hår

Bore- og vedlikeholdsoperatør

Veronica Henrichsen

Bore- og vedlikeholdsoperatør Veronica Henrichsen styrer store maskiner og gjør vedlikehold både på bakken og høyt oppe i boretårnet.
Portrettbilde av brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner, Haakon Dahle Øvreseth, med nøytral bakgrunn, rutete skjorte og brunt hår. Smiler mot kamera.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Haakon Dahle Øvreseth

Haakon kan være på oljeplattform opp til tre uker av gangen. - Hvis du er veldig hjemmekjær, og ikke er så samarbeids villig med andre, så tror jeg ikke dette er jobben for deg.
Brønnoperatør i kveilerør Dilovan Erman er iført kjeledress og hjelm og står på oljeplattformen han jobber.

Brønnoperatør kveilerør

Dilovan Erman

Store krefter i sving og et mangfoldig fagfelt gjør at Dilovan Erman trives godt som brønnoperatør innen kveilerør.
Brønnoperatør i komplettering Erlend Eivik Eliassen i arbeidsklær ute på boreriggen med havet i bakgrunnen.

Brønnoperatør komplettering

Erlend Eivik Eliassen

Erlend Eivik Eliassen er spesialist på ferdigstillelse av oljebrønner før produksjon. I tillegg erfarer brønnoperatøren i komplettering at yrket gir muligheter inn flere fagfelt offshore.
Brønnoperatør sementering Stian Sandanger er iført arbeidsklær og ser ut over Nordsjøen fra riggen han jobber på.

Brønnoperatør sementering

Stian Sandanger

Tilfeldigheter gjorde at Stian Sandanger ble brønnoperatør i sementering da han skulle utdanne seg innen offshoreindustrien. Etter noen års erfaring i yrket, ville han gjort det samme valget på nytt.
Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner Thomas Bjorland iført hjelm og orange kjeledress ute på plattform.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Thomas Bjorland

Thomas Bjorland ønsket seg et yrke som ikke er A4. Det sikret han seg gjennom å utdanne seg til brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner. Ute på ulike plattformer vet han aldri helt hva som venter i løpet av en arbeidsdag.

Lønn

De som jobber som brønnoperatører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant brønnoperatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 458407 - Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende utdanning
 • 458405 - Brønnfaget, komplettering, Vg3
 • 458403 - Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8114111 - BRØNNOPERATØR
 • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)
 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114102 - SEMENTERINGSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.