Kvalitetssikret av Norsk olje og gass 22. mai 2023

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Intervjuer

Portrettbilde av brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner, Haakon Dahle Øvreseth, med nøytral bakgrunn, rutete skjorte og brunt hår. Smiler mot kamera.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Haakon Dahle Øvreseth

Haakon kan være på oljeplattform opp til tre uker av gangen. - Hvis du er veldig hjemmekjær, og ikke er så samarbeids villig med andre, så tror jeg ikke dette er jobben for deg.
Brønnoperatør i kveilerør Dilovan Erman er iført kjeledress og hjelm og står på oljeplattformen han jobber.

Brønnoperatør kveilerør

Dilovan Erman

Store krefter i sving og et mangfoldig fagfelt gjør at Dilovan Erman trives godt som brønnoperatør innen kveilerør.
Brønnoperatør i komplettering Erlend Eivik Eliassen i arbeidsklær ute på boreriggen med havet i bakgrunnen.

Brønnoperatør komplettering

Erlend Eivik Eliassen

Erlend Eivik Eliassen er spesialist på ferdigstillelse av oljebrønner før produksjon. I tillegg erfarer brønnoperatøren i komplettering at yrket gir muligheter inn flere fagfelt offshore.
Brønnoperatør sementering Stian Sandanger er iført arbeidsklær og ser ut over Nordsjøen fra riggen han jobber på.

Brønnoperatør sementering

Stian Sandanger

Tilfeldigheter gjorde at Stian Sandanger ble brønnoperatør i sementering da han skulle utdanne seg innen offshoreindustrien. Etter noen års erfaring i yrket, ville han gjort det samme valget på nytt.
Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner Thomas Bjorland iført hjelm og orange kjeledress ute på plattform.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Thomas Bjorland

Thomas Bjorland ønsket seg et yrke som ikke er A4. Det sikret han seg gjennom å utdanne seg til brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner. Ute på ulike plattformer vet han aldri helt hva som venter i løpet av en arbeidsdag.

Lønn

Dei som jobbar som brønnoperatører har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant brønnoperatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 458407 - Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende utdanning
 • 458405 - Brønnfaget, komplettering, Vg3
 • 458403 - Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3

Bedrifter som ansetter brønnoperatører

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatører

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8114111 - BRØNNOPERATØR
 • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)
 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114102 - SEMENTERINGSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrke

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.