Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Thomas Bjorland ønsket seg et yrke som ikke er A4. Det sikret han seg gjennom å utdanne seg til brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner. Ute på ulike plattformer vet han aldri helt hva som venter i løpet av en arbeidsdag.
Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner Thomas Bjorland iført hjelm og orange kjeledress ute på plattform.
Thomas Bjorland, 32 år
Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner
ALTUS Intervention, Stavanger.
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg hadde lyst på et yrkesliv som ikke var A4.»
― Thomas Bjorland
Publisert: 28.04.2020
«Jeg hadde lyst på et yrkesliv som ikke var A4.»
― Thomas Bjorland
«Man kommer lett opp i 700 000 kroner i årslønn, også som nyutdannet.»
― Thomas Bjorland

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg hadde lyst på et yrkesliv som ikke var A4. Jeg hadde hørt om yrket via kjente, og syntes det hørtes interessant ut – en jobb med mye variasjon og spennende operasjoner. Det telte i tillegg at det er et yrke med rotasjon, da får man mye fritid, og at det er godt betalt.

 

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Om jeg visste hvordan en vanlig arbeidsdag for meg vil bli på forhånd, ville det vært uvanlig. Jeg har veldig varierte arbeidsdager. Som brønnoperatør jobber jeg offshore, på ulike installasjoner i Nordsjøen og Norskehavet. Jeg har en rotasjon der jeg jobber to uker, har fire uker fri, jobber tre uker og så har tre uker fri igjen. Ofte kan vi være et crew på tre stykker fra mitt selskap som går samme skift. Vi jobber tolvtimersskift, og det varierer om vi jobber dag eller natt, operasjonene pågår kontinuerlig.

Det varierer hvilket operatørselskap vi jobber for, og mens vi er ute på jobb samarbeider vi tett med folk fra andre fagfelt fra andre selskaper. Man får et bredt innsyn i offshore drift gjennom et tett samarbeid med flere forskjellige disipliner. Jeg synes det er veldig kjekt å treffe og samarbeide med andre. Man bygger et stort nettverk etter hvert.

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner er med i hele livssyklusen til en brønn, fra den blir laget til den blir plugget og forlatt. Vår oppgave er å installere, vedlikeholde og manøvrere utstyr ned i brønner. Hovedhensikten er å innhente informasjon om brønnen for å sikre optimale produksjonsforhold. Mange av prosessene er i dag automatisert, og vi kan styre en del elektronisk. Det er samtidig en fysisk jobb, der vi selv skrur på utstyret.

Mye av det vi driver med kan være risikofylte operasjoner. Vi jobber med levende brønner, som kan ha trykk fra noen bar til flere hundre bar. Vi jobber også med krevende løfteoperasjoner. Vi har derfor godt innarbeidede sikkerhetsrutiner, og det oppleves som en trygg arbeidsplass. Men det er klart, – om ulykken skulle inntreffe, så kan utfallet være fatalt. 

I tillegg til jobben min som brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner, er jeg faglig ansvarlig for lærlinger i bedriften. Det gjør at jeg i tillegg til å være offshore jobber noen dager på land. Også det bidrar til å skape varierte arbeidsdager.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å ta fagbrevet som brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner, går man teknikk og industriell produksjon første året på videregående, og så brønnteknikk andreåret. Det er også mulig å gå over til brønnteknikk etter første året på elektro. Deretter må man være lærling i to år.

Selv gikk jeg teknisk allmennfag da jeg tok utdanning, og fikk studiekompetanse samtidig. Jeg fikk lærlingplass i bedriften hvor jeg fortsatt jobber. Her trives jeg veldig godt, og gjennom arbeidsgiver har jeg senere gått teknisk fagskole. Etter hvert er planen og også ta videreutdanning som ingeniør.

Min erfaring er at de beste lederne i bransjen er de som har gått veien via en fagutdanning. Det gir en grundig innsikt i faget.

I tillegg til den formelle kompetansen er det viktig å være fleksibel, løsningsorientert og utadvendt i denne jobben. Man må ikke ønske seg et A4-liv, – for det er det ikke. Det er mye variasjon i hverdagen.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som vil vite hva man skal gjøre hver dag, fra uke til uke. Man må også være forberedt på at det er et fysisk yrke, og tåle det. Vi jobber tolvtimersskift, ofte natt, og gjør en del fysisk arbeid.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jobben gir meg mulighet til å hele tiden møter nye mennesker. Det liker jeg veldig godt. Jeg liker også at det er stor variasjon i operasjonene vi utfører, og at jeg har en arbeidsplass hvor jeg har mulighet for videreutvikling.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Minussiden ved jobben er at som offshorearbeider er man mye borte. Borte fra familie og venner, og man vil gå glipp av en del hendelser og begivenheter som følge av det. Til gjengjeld er jeg hundre prosent til stede i friperiodene. Mye fri veier opp for periodene ute.

 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må like fysisk arbeid og varierte arbeidsdager. Man må også være utadvendt, kunne samarbeide med ulike mennesker.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som brønnoperatør får man god kunnskap om risikostyring. Dette er kompetanse man kan med seg inn i HMS-relaterte yrker, i mange ulike bransjer.
Man blir også god på mekanikk og hydraulisk utstyr, og forståelse for elektrisk styring. Også dette er kunnskap en rekke bransjer har bruk for. For eksempel kan man jobbe på et verksted.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Årslønnen for en nyutdannet fagarbeider ligger nå på 632 000 kroner. Det er også en rekke tillegg i yrket, som nattillegg, helligdagstillegg, shuttletillegg og andre ulike ulempetillegg. Man kommer lett opp i 700 000 kroner i årslønn, også som nyutdannet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– For fem måneder siden hadde jeg vært superpositiv til jobbmulighetene. Nå har koronaviruset skapt usikkerhet i bransjen, så det er vanskelig å spå hvordan det blir fremover.
Det som er sikkert er at snittalderen i yrket er forholdsvis høy, og at det er ganske mange som kommer til å pensjonere seg i løpet av få år. Det kan gi muligheter.