Brønnoperatør komplettering

Erlend Eivik Eliassen er spesialist på ferdigstillelse av oljebrønner før produksjon. I tillegg erfarer brønnoperatøren i komplettering at yrket gir muligheter inn flere fagfelt offshore.
Brønnoperatør i komplettering Erlend Eivik Eliassen i arbeidsklær ute på boreriggen med havet i bakgrunnen.
Erlend Eivik Eliassen, 23 år
Brønnoperatør komplettering
Baker Hughes, Nordsjøen.
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Som kompletterer kommer man inn som siste steg før brønnen tas i bruk.»
― Erlend Eivik Eliassen
Publisert: 05.05.2020
«Som kompletterer kommer man inn som siste steg før brønnen tas i bruk.»
― Erlend Eivik Eliassen
«Det er veldig bra når teamet offshore fungerer godt sammen, og jeg bidrar til å være et godt ledd i det teamet.»
― Erlend Eivik Eliassen

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var fordi jeg ønsket å jobbe offshore. Jeg syntes det hørtes interessant ut, og yrket var forholdsvis nytt for meg. Man vet egentlig ikke så mye om jobben før man begynner, det er mye å lære. Jeg er både praktiker og teoretisk anlagt, og det er en fordel i denne jobben.

 

Image
To mennesker i arbeidsklær som borer brønn.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg går i rotasjon med to uker på jobb og fire uker fri. Når jeg er på jobb veksler jeg mellom å jobbe dag og natt. Tidligere har jeg vært på litt forskjellige rigger, men nå er jeg stort sett fast på Oseberg C i Nordsjøen.
Som kompletterer kommer man inn som siste steg før brønnen tas i bruk. Man har ansvar for ferdigstilling av brønnen, og jobber med å få utstyr på plass i brønnen før produksjonen kan starte. Det er vanlig at komplettere spesialiserer seg etter hvilken del av brønnen de jobber med. Etter hvert som utstyr monteres i brønnen, gjør vi en del testing. Ettersom kompletterings operatører kommer inn som siste steg av jobben, eller i en egen fase av en brønn, kan de ha en litt annen rotasjon enn 2/4 for mer fleksibilitet, avhengig av operasjonene.

Min stilling i Baker er ikke nå en ren kompletteringsjobb. Stillingen jeg har heter "tool specialist", og er en kombinasjon innen flere fagfelt, – drillingsystems, komplettering og wireline etc. Ofte kan det være at jeg går inn der det er behov.
Etter fagbrevet i komplettering tok jeg også fagbrev i elektriske kabeloperasjoner. Økt kompetanse åpner dører for å gjøre andre ting, innen andre fagfelt i bedriften. Dette er et yrke med ufattelig mye rom for å lære.

Mye av det vi jobber med er risikofylte operasjoner. Alle er pålagt å ha godkjent helseattest og gjennomgå sikkerhetskurs hver fjerde år. Ute på jobb jobber vi likevel alltid slik at man tar bort risikoen i operasjonene. Det er et høyt fokus på HMS.
Det kan selvfølgelig være potensielle farer, men man er som regel ikke alene og det er flere hoder som tenker sammen, både innad den bedriften du jobber i og med andre aktører på riggen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å få fagbrev i komplettering går man første året på videregående på teknikk og industriell produksjon, og andre året på brønnteknikk. Deretter er det to år som lærling.
Skal man ha en slik jobb, må man være interessert i faget. Da vil man kunne tilegne seg kunnskap mye lettere. Det er i tillegg en fordel å ha både praktiske og teoretiske ferdigheter.
Ute på riggene går det en del i engelsk, i hvert fall faguttrykkene, så det bør man kunne.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det må være folk som ikke er praktisk anlagt eller ikke er teoretisk sterke nok i faget. Eller personer som ikke er fleksible, eller har lyst til å lære nye ting og løse problemer som ofte kan oppstå.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er veldig bra når teamet offshore fungerer godt sammen, og jeg bidrar til å være et godt ledd i det teamet. Det gir en bra mestringsfølelse.
Jeg liker også godt å jobbe rotasjon. Det blir mye fritid og mulighet til å drive med egne ting. I tillegg er det jo greit betalt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Som offshorearbeider i rotasjon går man jo glipp av ting. Mye kan løses med planlegging, men man være innstilt på at man ikke får med seg alt man kan ha lyst til.
Med denne jobben blir man også litt på siden av det vanlige livet, når man er på land. Mens andre folk har sine rutiner med jobb og middag på ettermiddagen, har offshorearbeideren sin egen rytme. Men man blir vant til det, og det gir samtidig fine muligheter til å drive med mye annet hjemme. Jeg liker å dra på sjøen å fiske, å reise, og har en gård å ta meg av.

 

Image
Brønnoperatør i komplettering Erlend Eivik Eliassen er i arbeidsklær med jackupriggen Askepott i bakgrunnen.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må være både praktisk og teoretisk anlagt, og ha interesse for faget. Samtidig være fleksibel og en god lagarbeider.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er vanskelig å si, ettersom yrket er så spesifikt rettet mot brønnoperasjoner. Men flere bytter innen de ulike disiplinene der. Yrket gir samtidig god arbeidserfaring, og man får bra ledererfaring, gjennom å instruere andre. Det vil jeg tro kan være nyttig på andre arenaer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen kan variere kraftig, etter hvilke tillegg og rotasjon man har. Alt fra 700 000 til en million kroner i årslønn er innen normalen.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Akkurat nå er det vanskelig å si. Jobbmarkedet avhenger av oljeprisen, og den gjør markedet usikkert for tiden. Det kan likevel være muligheter om man har erfaring og er vant med å jobbe offshore. Flere bytter mellom ulike disipliner, litt etter behov, og det kan gi åpninger. Har man først kommet innenfor hos et selskap, kan det også gi muligheter innen andre disipliner offshore. Dette er også et yrke man kan ha uavhengig av hvor man bor i landet. Jeg bor på Helgeland, og det går fint å pendle via Bodø og til Bergen hvor helikopteret går fra. Yrket er smart sånn sett.

Tilhørende utdanninger

Brønnfaget, komplettering

Du lærer om brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull, og får praktiske ferdigheter i bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer.

Finn studier
Petroleum

Fagretningen Petroleum skal bidra til å sikre og utvikle kompetanse innen boring- og brønnfag i form av fleksibel utdanning som ivaretar industriens faglige opplærings-behov, så vel som nasjonale målsetninger om utdanning.

Finn studier