Susanne Brachetti

YrkesintervjuTeknisk forfatter favoritt ikon

– Jeg drives av nysgjerrighet og gleden jeg får av å kunne formidle komplisert stoff på en lesevennlig måte, sier Susanne Brachetti.

Susanne Brachetti
47 år
Teknisk forfatter/ Documentation Manager
DinERP AS, Lysaker i Bærum

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Som student i litteraturvitenskap hadde jeg ekstrajobb i et datafirma. Der skrev jeg brukerinformasjon, og jeg ble fort glad i yrket. Jeg likte meg så godt at jeg bestemte med for å bli teknisk forfatter. Det er snart tjue år siden, og jeg synes det er en perfekt kombinasjon av det å skrive, formidle en sammenheng og å være teknisk interessert.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsoppgavene varierer i løpet av en dag. Jobben min er blant annet å beskrive produktene slik at folk forstår hvordan produktene fungerer. DinERP, som jeg jobber for, er et datafirma som hjelper kunder med å spare penger ved å optimere deres bruk av IFS Applications for standardbrukere. Som oftest har jeg flere forskjellige parallelle produkter. Jeg snakker med produktspesialister og utviklere, leter etter informasjon, og tester produktet som er under utvikling for å finne ut hvordan det fungerer. Det er viktig å forstå produktet du skal beskrive for å kunne forstå utfordringene brukerne møter, og for å kunne gi gode brukerråd. Produktmanualene skriver jeg fra bunnen av, og skriver på engelsk, men også på norsk når kundene ønsker det. Å lage et konsept på hvordan teksten utformes ut i fra målgruppen (f.eks. en vanlig bruker til dataprogrammet eller en systemadministrator) og å jobbe redaksjonelt, er selve kjernen i jobben. Vi har mange store kunder og jeg er den eneste som skriver i dette firmaet. Ofte er det mange tekniske forfattere i et firma. En liten app kan gå fort. Det som tar tid er å finne all informasjon og å lage et tekstkonsept. Dette kan ta lengre tid enn selve skrivejobben. Å skrive en produktmanual kan ta opptil flere måneder.  Det er ikke bare forskjellige lesergrupper du må ta hensyn til som teknisk forfatter, men også lesemedium.En bok skrives og leses på en annen måte enn en hjelpetekst som er implementert i et dataprogram. Her finnes det egne verktøy jeg bruker. Å tenke leservennlighet og å gjøre teksten så enkel som overhodet mulig er veldig viktig for å formidle et komplisert budskap. 

img_6468.jpg

Susanne Brachetti jobber foran dataskjermen sin på kontoret.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv studerte jeg litteraturvitenskap i Tyskland, og så tok jeg lektorutdanningen. Jeg har undervist litt, men ville heller skrive enn å jobbe som lærer. Jeg ville jobbe med tekster. Det har tatt meg lang tid å bli god i norsk. Begynte som tysk teknisk oversetter. Deretter ble jeg teknisk forfatter på masterspråket som er engelsk. Etter hvert som jeg lærte meg norsk kunne jeg også skrive på norsk. Jeg er spesialisert i data, men har også jobbet i maskinindustrien. I Norge finnes det ingen egen utdanning for tekniske forfattere. I Tyskland kan du ta en master. I Norge kommer man til yrket med forskjellige bakgrunner. I tittelen «teknisk forfatter» ligger en nysgjerrighet på å forstå og kunne beskrive noe teknisk. Du må også være god og glad i å skrive, og ha gode engelskkunnskaper. Mange ingeniører blir tekniske forfattere fordi de liker å jobbe med de store sammenhengene. Også journalister, språkvitere og de som har studert litteraturvitenskap, kan bli tekniske forfattere.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må ikke være redd for teknikk, samtidig må du være glad i strukturert skriving. Det passer for dem som er nysgjerrige og har et eget «drive» for å finne ut av ting. Liker du ikke å få tekstene dine kritisert bør du ikke bli teknisk forfatter. Dine tekster bearbeides og det er mange som vil ha et ord med på veien til ferdigprodusert tekst. Du må være en slags sporhund etter informasjon. Den kommer oftest ikke til deg, du må lete etter den. Liker du ikke å skrive er ikke denne jobben noe for deg.

Hva er det beste med jobben din?

– Jeg lærer mye nytt. Det er nye produkter, nye verktøy og teknologi som gjør at jeg aldri kjeder meg.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst at jeg føler at yrket undervurderes. At skriving i seg selv ikke ansens som vanskelig. Man tror liksom at alle kan skrive. Det kan være litt frustrerende, men tror at brukeropplevelser gir et større fokus på språk og formidling.

img_6464.jpg

 Susanne Brachetti sitter foran pc-skjermen sin på jobb.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være utadvendt og nysgjerrig på forandringer. Yrket utvikler seg fort og også nye verktøy. En teknisk interesse er viktig. Du bør kunne tilpasse skrivestilen for å treffe målgruppen. Det er en stor forskjell på å for eksempel beskrive et spill til ungdom og brukermanualer til voksne.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mange er veldig spesialisert, for eksempel i data eller maskin. Selv har jeg jobbet med begge. Mange jobber kun som testere av ulike produkter eller kombinerer yrket med andre yrker, som UI-spesialister eller er content writer som er markedsføringsorientert. Og så finnes det mange forskjellige yrkesbetegnelser for tekniske forfattere: Technical Writer, Technical Author, Dokumentør, Informasjonsingeniør – eller på tysk Teknisk Redaktør; betegnelsen som jeg personlig liker best. Vi tekniske forfattere er oftest språkmektige og EU-regulativet fastslår at brukeren skal kunne lese bruksanvisning på sitt språk. Derfor jobber mange tekniske forfattere også ofte med oversetting, eller oversettelse management. Du kan være frilanser eller ansatt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg antar at en lønn på over 400.000 er realistisk også for dem som ikke har lang erfaring. Men det varierer veldig i forhold til erfaring, bakgrunn og ansvar. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er veldig gode sjanser. Yrket er framtidsrettet.  

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser