Nøkkelinformasjon

Ingeniørutdanningene kombinerer realfag og teknologifag, og skal gi kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. I utdanningen får du prøvd ut teori i praksis. 

En ingeniørutdanning kvalifiserer til arbeid innenfor en rekke bransjer, som byggebransjen, energibransjen, teknologibransjen, helsesektoren og mange flere. 

Forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelor eller master i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning oppnås graden bachelor i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år og du får graden master i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørstudiene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien enn sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørstudiene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Studieretninger

Universitetene og høgskolene har ulike studieprogram og studieretninger innen ingeniørfagene.

Under de ulike fagområdene finner du forskjellige ingeniørutdanninger:

Ingeniørutdanningene krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves det spesielle realfagskombinasjoner. Disse kan variere fra studiested til studiested. Om du mangler dette kan du ta forkurs for ingeniører, realfagskurs eller 3-semesterordningen. Dersom du har yrkesfaglig kompetanse kan du benytte deg av Y-veien.