Ingeniør

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Ingeniørutdanninger er høyere tekniske utdanninger på universitet- og høgskolenivå. Du kan bli ingeniør ved å ta bachelor eller master i ingeniørfag.

Etter fullført treårig ingeniørutdanning oppnås graden bachelor i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanninger krever mastergrad i teknologi og er en femårig utdanning. 

Ingeniørutdanningene kombinerer realfag og teknologifag og skal gi kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Utdanningene er yrkesrettede og programmene kvalifiserer til arbeid innenfor en rekke ulike bransjer.

Universitetene og høgskolene har ulike studieprogram og studieretninger innen ingeniørfagene.

Under de ulike fagområdene finner vi også hovedretningene innen ingeniørutdanning:

Ingeniørutdanningene krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves det realfagskombinasjoner. Disse kan variere fra studiested til studiested. Om man mangler dette kan man ta forkurs for ingeniører, eller benytte seg av Y-veien dersom man har yrkesfaglig kompetanse.

 

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.