Nøkkelinformasjon

Språkutdanninger gir som oftest innsikt i grammatikk, språkoppbygging og uttale i språket. I tillegg er det vanlig at du lærer om både historie, litteratur og samfunnsforhold i områdene språket blir brukt.

Her er oversikt over de ulike språkretningene du kan studere. Det er mange forskjellige varianter av språkutdanninger man kan ta, alt fra årsstudium til doktorgrad

På disse undersidene finner du de forskjelige utdanningene: 

Det finnes også flere spårkvitenskapelige utdanninger. Disse gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, interkulturell kommunikasjon, tolking eller tegnspråk: