Journalistikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir innsikt i medienes og journalistens rolle i samfunnet, og fokuserer på arbeidsmetoder, presseetikk og kildekritikk.

Sentralt i utdanningen står forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Journalistikkutdanningene er ofte en blanding av teori og praksis.

Varighet

Enkeltemner tar normalt 1 semester, årsstudium 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad normalt 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Medie- og informasjonsfag › Journalistikk (8352)
 • ... › Medie- og informasjonsfag › Journalistikk (7352)
 • ... › Journalistikk › Master, journalistikk, toårig (735203)
 • ... › Medie- og informasjonsfag › Journalistikk (6352)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i journalistikk Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i journalistikk Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i journalistikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i journalistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 51.1
 • 55.4
Digital journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital journalistikk Årsenhet og kortere IGM AS Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.8
 • 51.0
Journalistikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.0
Journalistikk - master i medieutvikling Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 46.9
 • 49.6
Master i global journalism Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i undersøkande journalistikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkende journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i journalistikk Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Trukket
 • Trukket
Bachelor i journalistikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorgrad i journalistikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i journalistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 51.1
 • 55.4
Journalistikk - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 46.8
 • 51.0
Journalistikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.0
Journalistikk, spesialisering avis/nett Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 39.6
 • 41.2
Journalistikk, spesialisering tv/radio Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • 46.9
 • 49.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Journalistikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Journalistikk - master i medieutvikling Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i global journalism Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i undersøkande journalistikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i journalistikk Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Digital journalistikk Årsenhet og kortere IGM AS Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undersøkende journalistikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak