Hvorfor valgte du dette yrket?

– Verden er urettferdig og jeg er nok født med en stor lyst til både forstå, og å kunne hjelpe. Afrika har alltid fascinert meg og spesielt Tanzania ble viktig for meg, hvor jeg har bodd i ett og et halvt år. Fascinasjonen for det afrikanske kontinentet gjorde at jeg bestemte meg for å jobbe med utvikling, og jeg valgte faget sosialantropologi.

I et nøtteskall dreier antropologi seg om å forstå hvordan mennesket og samfunnet henger sammen. I løpet av studiet ble jeg mer og mer opptatt av klimaendringene, og at de fattigste i verden blir hardest rammet av klimakatastrofer. Jeg ble også veldig bevisst på at politikk er den viktigste underliggende grunnen til fattigdom og urettferdighet. Kirkens Nødhjelp er til stede i 31 land og gjennom allianser bidrar vi i 130 land. På den måten er vi verdens fattige sin stemme i den norske politiske debatten, og det er et ekstremt viktig perspektiv. Jeg mener at jeg har funnet drømmejobben.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som rådgiver i avdeling for politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp. Veldig ofte sitter jeg ved pulten min og utarbeider politikk og kommer med konkrete forslag om hvordan norsk klimapolitikk bør være. Hensikten er å gjøre verden litt bedre. Det betyr forskning, tankevirksomhet og mye diskusjon i avdelingen. Vi har kontorer rundt omkring i mange land. Utestasjonene bidrar med informasjon om landets reelle situasjon og om hvordan norsk politikk kan påvirke og hjelpe. Min jobb er å fremme Kirkens Nødhjelps syn på hva vi mener bør gjøres, både på Stortinget og i FNs klimaforhandlinger.

Jeg er ofte på Stortinget for å være i dialog med politikerne. Kirkens Nødhjelp er til stede i veldig store deler av verden, og den kunnskapen vi sitter på er viktig å videreformidle til norske politikere. For å kunne påvirke, både på Stortinget og internasjonalt, kreves mye tid til forberedelser. Akkurat nå forbereder jeg meg til FNs klimaforhandlinger. Det er en givende jobb.

En annen viktig arbeidsoppgave for oss, er å skape oppmerksomhet rundt våre hjertesaker. Det gjør vi gjennom blogging, underskriftskampanjer og deltakelse i samfunnsdebatten.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg tok en bachelor i afrikastudier på NTNU før jeg etter hvert penset meg innpå sosialantropologi på Universitetet i Oslo. I forbindelse med masteroppgaven min, gjorde jeg et feltarbeid i en liten landsby i Tanzania, hvor fokuset mitt var på hvordan lokalbefolkningen klarte å bevare regnskogen sin.

Det finnes ingen fasitsvar for hva som kreves i jobben som sosialantropolog, men man må gjøre seg selv relevant i en jobbsammenheng. En sosialantropolog er en potetrolle og kan jobbe med mye forskjellig. Nettopp derfor er det viktig å peke seg ut et felt der du ønsker å jobbe, og så skaffe seg verdifull erfaring før endte studier. Selv var jeg med i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon og det ga meg viktig kunnskap, nettverk og ikke minst erfaring.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Har man ikke nese for politikk i det hele tatt, så passer man kanskje ikke så godt inn i min arbeidshverdag. For meg hjelper det å være strukturert og detaljert. Om du ønsker å jobbe i denne bransjen er det nok også en fordel å være i stand til å kople litt av for man blir stadig påminnet om hvor urettferdig verden er. Det er også viktig å jobbe med delmål, og å tenke langsiktig.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å kunne jobbe med det jeg brenner for. At jeg hver dag kan prøve å forstå litt mer av verden og ikke minst bidra til å dytte den i en god retning, er givende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg sitter mye på kontoret. En av grunnene til at jeg ønsker å jobbe med klima er at jeg elsker natur og friluftsliv. Det lar seg vanskelig kombinere med arbeidshverdagen, så det forblir en helgesyssel.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det første som slår meg er at du bør være nysgjerrig, ha en innbygd rettferdighetssans og ikke minst være samfunnsengasjert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor studiet?

– Det har nesten ingen begrensninger. Jeg er helt sikker på at antropologer kommer til å bli ansatt mer og mer også i næringslivet. Læren om å forstå hvorfor og hvordan mennesket handler er viktig i nesten alle slags yrker. For å nevne noen mulige jobber så tenker jeg, bistand, konsulentselskaper, utdanning, forskning, utvikling, i kommune og stat og innen kommunikasjon.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønn er ikke den største motivasjonen om man jobber i en organisasjon som Kirkens Nødhjelp, men man starter ikke så langt ifra en norsk gjennomsnittslønn.

 Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sosialantropologi kommer et stykke ned på listen når det kommer til relevant arbeid etter endt utdannelse. Det var ikke det at jeg er sosialantropolog i seg selv som gjorde at jeg fikk jobb i Kirkens Nødhjelp, men fordi jeg hadde relevant erfaring fra frivillige verv.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
En sosialantropolog er en potetrolle og kan jobbe med mye forskjellig.
Fascinasjonen for det afrikanske kontinentet gjorde at jeg bestemte meg for å jobbe med utvikling, og jeg valgte faget sosialantropologi.