Nøkkelinformasjon

Du lærer om moderne landmålingsmetoder og landmålingsteknologi, og hvordan bruke lovverket i faget.

Studier innen kart- og oppmålingsfag gir deg innsikt i hvordan man måler terreng og lager kart. Studiene inneholder både tekniske og juridiske fag. Nøyaktighet, presisjon og valg av målemetoder og utstyr er sentralt i studiene. Målemetodene varierer etter hva som skal måles og du lærer å bruke utstyr som totalstasjon, satellittmottakere, droner, laserskanner, også videre.

Fag som kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi kalles geomatikk.

 

Utdanninger

Viser 4 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Geoinformatikk Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet SIVING Alle Alle
Geomatikk Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MATRS Alle Alle
Geomatikk - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING Alle Alle
Landmåling og eiendomsdesign Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 41.00 46.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig (657109)
  • Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling (657106)
  • Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag (757103)
  • Bachelor, geomatikk, treårig (656905)
  • Høgskolekandidat, geomatikk, treårig (656903)
  • Master, teknologi, geomatikk, femårig (756902)

Relevante yrker