Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle 52.40
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Brannsikkerhet | deltid Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Brannsikkerhet | heltid Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet HING Alle Alle
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Helse, miljø og sikkerhet Master og høyere Nord universitet
Helse, miljø og sikkerhet - HMS Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 55.70
Master i beredskap og kriseledelse Master og høyere Nord universitet
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Risiko, sikkerhet og sårbarhet Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Risikoanalyse Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Risikostyring Master og høyere Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Risk Analysis - master i teknologi Master og høyere Universitetet i Stavanger
Samfunnssikkerhet - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnssikkerhet (882901)
 • Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå (782999)
 • Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig (782909)
 • Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig (782908)
 • Master, risikostyring, toårig (782905)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Brannvernfag (7825)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master, samfunnssikkerhet, toårig (731912)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (689999)
 • Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig (682909)
 • Bachelor, internasjonal beredskap, treårig (682907)
 • Videreutdanning, sikkerhet (682906)
 • Bachelor, risikohåndtering, treårig (682905)
 • Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig (682903)
 • Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig (682901)
 • Brannvernfag (6825)
 • Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå (682499)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)

Relevante yrker