Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Fagområdet samfunnssikkerhet handler om å identifisere, forebygge, forberede seg på, håndtere og respondere på ulike typer trusler og farer som kan true samfunnet som helhet eller deler av det.

Dette fagområdet er tverrfaglig og involverer en rekke aspekter, inkludert nødhåndtering, krisehåndtering, beredskapsplanlegging, risikostyring og sikkerhetskultur.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS Alle 52.40
Branningeniør Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet HING Alle Alle
Contemporary Issues in Risk and Crisis Management - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Helse, miljø og sikkerhet Master og høyere Nord universitet
Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 55.70
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Master i beredskap og kriseledelse Master og høyere Nord universitet
Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse 2020 Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Risiko, sikkerhet og sårbarhet Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Risikoanalyse Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Risikostyring Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Risk Analysis - master i teknologi Master og høyere Universitetet i Stavanger
Samfunnssikkerhet - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Samfunnssikkerhet - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS 38.10 48.50
Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 49.50 56.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnssikkerhet (882901)
 • Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå (782999)
 • Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig (782909)
 • Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig (782908)
 • Master, risikostyring, toårig (782905)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Brannvernfag (7825)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master, samfunnssikkerhet, toårig (731912)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (689999)
 • Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig (682909)
 • Bachelor, internasjonal beredskap, treårig (682907)
 • Videreutdanning, sikkerhet (682906)
 • Bachelor, risikohåndtering, treårig (682905)
 • Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig (682903)
 • Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig (682901)
 • Brannvernfag (6825)
 • Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå (682499)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)

Relevante yrker