Nøkkelinformasjon

En ingeniørutdanning innen materialteknologi gir deg kunnskap om hvordan materialer framstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de er satt sammen.

Materialteknologi, også kjent som materialvitenskap, er et tverrfaglig felt som fokuserer på studiet av materialers egenskaper, struktur, produksjon, og anvendelse.

Målet med materialteknologi er å utvikle nye materialer med ønskede egenskaper og forbedre eksisterende materialer for ulike bruksområder. Dette feltet spiller en avgjørende rolle i en rekke industrier, inkludert bilindustrien, romfart, medisin, byggebransjen, energiproduksjon og elektronikk.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, produktutvikling og materialteknikk (855210)
 • Ph.d.-program, materialteknologi (855209)
 • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig (759928)
 • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, femårig (759927)
 • Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig (759918)
 • Master of Science, materials science and engineering, toårig (755229)
 • Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig (755228)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig (755220)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, femårig (755219)
 • Master, teknologi, materialteknologi, toårig (755218)
 • Master, teknologi, materialteknologi, femårig (755217)
 • Sivilingeniørutdanning, materialteknologi (755208)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig (655222)
 • Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig (652902)
 • Materialteknikk, lavere nivå (652208)
 • Produktutvikling, ettårig påbygging (616107)
 • Sivilingeniørutdanning, metallurgi (752211)
 • Master of Science, light metal production, toårig (752219)