Nøkkelinformasjon

Fysikk er vitenskapen som forsøker å forstå, forklare og beskrive verden rundt oss.

Avhengig av hvilken retning du velger kan du bidra til å utvikle ny moderne teknologi, forske på verdensrommet eller bidra til ny kunnskap innen det medisinske fagfeltet.

Ulike retninger du kan velge er medinsk fysikk, biofysikk, materialfysikk, nanovitenskap, astrofysikk, partikkelfysikk og kvantefysikk.

 

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet SIVING Alle Alle
Astronomi Master og høyere Universitetet i Oslo
Bachelorprogram i fysikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bioteknologi - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 57.70 59.30
Energi- og miljøfysikk Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA Alle Alle
Fornybar energi og nanoteknologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALR2 47.90 48.80
Fornybar energi, sivilingeniør - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet SIVING Alle Alle
Fysikk Master og høyere Universitetet i Oslo
Fysikk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALR2 54.00 51.70
Fysikk - ph.d. Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fysikk og astronomi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Fysikk og matematikk - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 58.70 58.40
Fysikk, årsstudium Årsstudium og kortere Universitetet i Agder REALFA Alle Alle
Genomvitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Honours Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Honoursprogram, Samfunnsvitenskap GENS 58.60 62.50
Honoursprogram, Humaniora, Musikkvitenskap MUSUIO Alle Alle
Honoursprogram, Humaniora, Filosofi og lingvistikk GENS Alle 56.40
Honoursprogram, Realfag REALR2 61.30 62.80
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 50.80 54.80
Kjernefysikk og nukleærteknologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALR2 54.40 52.80
Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet SIVING Alle Alle
Masterprogram i fysikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Matematikk og fysikk - femårig integrert master Master og høyere Universitetet i Stavanger REALFA Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fysiske fag (8521)
 • Master, realfag, toårig (759929)
 • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk (759908)
 • Master, teknologi, energi og miljø, femårig (755110)
 • Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk fysikk, toårig (753110)
 • Master, teknologi, nanoteknologi, femårig (752902)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Master, teknologi, fysikk, femårig (752114)
 • Master, fysikk, toårig (752113)
 • Fysiske fag (7521)
 • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
 • Bachelor, realfag, treårig (659929)
 • Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig (652902)
 • Fysikk og kjemi, lavere nivå (652901)
 • Fysiske fag (6521)
 • Master of Science, biology, toårig (751913)
 • Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig (751915)

Relevante yrker