Nøkkelinformasjon

En utdanning innen havteknologi gir deg kunnskap om kartlegging av havrommet og havbunnen, overvåking av tilstanden i havet og utvinning av ressurser på en bærekraftig måte.

Havteknologi refererer til anvendelsen av teknologiske løsninger og innovasjoner for å utforske og utnytte havet og dets ressurser. Feltet er svært variert og dekker en rekke områder, fra forskning og miljøovervåking til utvinning av marine ressursurser.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Utdanninger

Viser 16 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM+) - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Havbruk - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 49.80 53.20
Havteknologi | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 49.50 52.20
Marin teknikk - master (2-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marin teknikk - master (5-årig) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 55.50 56.30
Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Master og høyere Universitetet i Stavanger
Marine and Maritime Intelligent Robotics (MIR) - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marine Technology - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Marinteknisk drift – maskinist Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge MARTE 32.70 40.90
Marinteknisk drift – maskinist (y-vei) Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge
Maritime Engineering - Nordic Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Subsea Technology (Master's Programme) Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Technology Management - Master Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig (755227)
 • Master of Science, offshore technology, toårig (755226)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig (755223)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig (755222)
 • Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig (755221)
 • Master, teknologi, marin teknikk, toårig (755216)
 • Master, teknologi, marin teknikk, femårig (755215)
 • Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi (755209)
 • Master of Science, marine technology, toårig (755205)
 • Master, teknologi, havteknologi, toårig (752905)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig (751424)
 • Master, marine insurance and risk management, 1½-årig (741902)
 • Havbruk, treårig (671108)
 • Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer (658403)
 • Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig (655215)
 • Bachelor, marinteknisk drift, treårig (655214)
 • Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig (652903)
 • Bachelor, havbruksbiologi, treårig (651509)
 • Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå (651410)
 • Maritim høgskole, petroleumslinje (658402)
 • Master of Science, intensive fish farming, toårig (771108)