Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

En utdanning innen havteknologi gir deg kunnskap om kartlegging av havrommet og havbunnen, overvåking av tilstanden i havet og utvinning av ressurser på en bærekraftig måte.

Havteknologi refererer til anvendelsen av teknologiske løsninger og innovasjoner for å utforske og utnytte havet og dets ressurser. Feltet er svært variert og dekker en rekke områder, fra forskning og miljøovervåking til utvinning av marine ressursurser.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves ofte realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves ofte realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 755227 - Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig
 • 755226 - Master of Science, offshore technology, toårig
 • 755223 - Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig
 • 755222 - Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig
 • 755221 - Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig
 • 755216 - Master, teknologi, marin teknikk, toårig
 • 755215 - Master, teknologi, marin teknikk, femårig
 • 755209 - Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi
 • 755205 - Master of Science, marine technology, toårig
 • 752905 - Master, teknologi, havteknologi, toårig
 • 752904 - Master, teknologi, havteknologi, femårig
 • 751424 - Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig
 • 741902 - Master, marine insurance and risk management, 1½-årig
 • 671108 - Havbruk, treårig
 • 658403 - Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 652903 - Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig
 • 651509 - Bachelor, havbruksbiologi, treårig
 • 651410 - Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå
 • 658402 - Maritim høgskole, petroleumslinje
 • 771108 - Master of Science, intensive fish farming, toårig
 • 659924 - Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 755227 - Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig
 • 755226 - Master of Science, offshore technology, toårig
 • 755223 - Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig
 • 755222 - Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig
 • 755221 - Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig
 • 755216 - Master, teknologi, marin teknikk, toårig
 • 755215 - Master, teknologi, marin teknikk, femårig
 • 755209 - Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi
 • 755205 - Master of Science, marine technology, toårig
 • 752905 - Master, teknologi, havteknologi, toårig
 • 752904 - Master, teknologi, havteknologi, femårig
 • 751424 - Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig
 • 741902 - Master, marine insurance and risk management, 1½-årig
 • 671108 - Havbruk, treårig
 • 658403 - Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer
 • 655215 - Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig
 • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
 • 652903 - Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig
 • 651509 - Bachelor, havbruksbiologi, treårig
 • 651410 - Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå
 • 658402 - Maritim høgskole, petroleumslinje
 • 771108 - Master of Science, intensive fish farming, toårig
 • 659924 - Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig (755227)
 • Master of Science, offshore technology, toårig (755226)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig (755223)
 • Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig (755222)
 • Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig (755221)
 • Master, teknologi, marin teknikk, toårig (755216)
 • Master, teknologi, marin teknikk, femårig (755215)
 • Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi (755209)
 • Master of Science, marine technology, toårig (755205)
 • Master, teknologi, havteknologi, toårig (752905)
 • Master, teknologi, havteknologi, femårig (752904)
 • Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig (751424)
 • Master, marine insurance and risk management, 1½-årig (741902)
 • Havbruk, treårig (671108)
 • Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer (658403)
 • Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig (655215)
 • Bachelor, marinteknisk drift, treårig (655214)
 • Bachelor, ingeniørfag, havteknologi, treårig (652903)
 • Bachelor, havbruksbiologi, treårig (651509)
 • Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå (651410)
 • Maritim høgskole, petroleumslinje (658402)
 • Master of Science, intensive fish farming, toårig (771108)
 • Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig (659924)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.