Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte realfag på Bodø videregående skole og trivdes godt med det. I tillegg var jeg aktiv i idrett, som ski og friidrett. Det var naturlig å se etter en utdanning der jeg kunne kombinere studier og idrett. Jeg søkte idrettsstipend ved et universitet i USA, Hærens ingeniørvåpen og Bygglinjen ved NTH. NTH er det som heter NTNU i dag. Motivasjonen for studier var større enn å fortsette med idrett, så da valgte jeg å starte på Bygglinjen ved NTH. Jeg hadde også hørt at Trondheim var en veldig fin by å være student i.

 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsoppgavene mine dreier seg om å skrive tilbud, vinne kontrakter og gjennomføre oppdrag på en god måte. Rekruttering er også en del av hverdagen min. Nå har jeg vært i bransjen i over 30 år og har fått litt ulike roller underveis. Fra konstruktør til prosjekteringsleder og nå kontorleder for omtrent 80 arkitekter og ingeniører. Typiske arbeidsoppgaver i nåværende stilling er å legge til rette for videre vekst og utvikling av kontoret. Dette innebærer å legge gode strategier og handlingsplaner som sørger for at vi kan nå målsettingen om fornøyde kunder, medarbeider og eiere.

Som nyutdannet sivilingeniør innenfor konstruksjonsteknikk var jeg heldig og fikk en relevant jobb i et rådgivende ingeniørselskap. Oppgavene innebar komplett prosjektering av fundamenter og bæresystemer i stål, betong og trekonstruksjoner. Dette omfattet også utarbeidelse av form- og armeringstegninger for betongkonstruksjoner som arbeidsunderlag for entreprenøren. Jeg lærte mye av å være med på møter og på byggeplassen, og fikk god bruk for teorien fra universitetet.

Prosjekteringsarbeidet foregår i tverrfaglige team med arkitekt og tekniske fag, byggherre og entreprenør. I tillegg er det selvstendig arbeid med beregninger, dimensjonering og utarbeidelse av beskrivelser og tegninger.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det viktigste er å ha interesse for fagene og å ha en sterk motivasjon. Som konstruktør er det helt nødvendig å være god på standarder og beregningsverktøy, være nøyaktig og innstilt på å levere til avtalt tid. Man kan ta master i bygg- og miljøteknikk med spesialisering innenfor konstruksjonsteknikk ved NTNU i Trondheim. Utdanningen finnes flere steder, men den på NTNU går for å være den beste. Man kan også ta ingeniørutdanning på tre år, men hvis man tar de to årene ekstra, får man mer "dypdykk" i teorien.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man finner mange varierte typer i dette yrket. Både de ekstroverte og de som vil sitte for seg selv og jobbe mer selvstendig. Så lenge du har sansen for å jobbe systematisk, analytisk og er en problemløser, så har du de viktigste kvalitetene.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det blir aldri kjedelig. Som sivilingeniør innenfor bygg er det mange muligheter. Kompetansen er etterspurt både i privat og offentlig sektor. Det er også mange "rundt bordet" i en typisk byggesak som har ulike roller. Både byggherre, entreprenør og rådgiver etterspør sivilingeniører. I et rådgiverselskap vil det også være flere mulige karriereveier innenfor fag og ledelse.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan til tider være litt høy temperatur. Det vil si konflikt om sak.

 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale den for folk som er analytisk, løsningsorientert, har gode evner til samhandling og er hyggelig.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som nevnt litt tidligere, så er noe av det jeg liker godt som sivilingeniør, at man er etterspurt. Det er mange muligheter innen forskjellige bransjer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønn er på rundt 550 000 kroner i året. Lønnsutvikling følger i stor grad Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) lønnsstatistikk for sivilingeniører, men avhenger også av innsats og resultat.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Stor!