Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg jobbet flere år i barnehage, og da vi fikk besøk av en musikkterapeut ble jeg anbefalt å søke på utdanningen. Musikkterapi passer personligheten min da jeg er interessert i ulike musikksjangre og hva slags virkning musikk har på mennesker. Det fascinerer meg! 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Dagene kan variere veldig siden jeg jobber 40 % på Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Hordaland og 60 % på Betanien Distriktspsykiatrisk senter. De inneholder individuelle timer og samtaler med spilling og kreative prosjekter sammen med pasienter og klienter, konserter, samlinger og øvinger utenfor arbeidsplassen. Jeg jobber med pasienter som lider av angst, depresjoner, psykosespekterlidelser, autisme, med mer, og de får som oftest både individuelle musikkterapi-timer og tilbud om å være med i grupper, band og samlinger. På SMISO har vi faste gruppetilbud og individuelle tilbud for barn, unge og voksne. I møte med pasienter pleier vi å snakke om og høre på den type musikken pasienten liker, hvilke instrumenter det er interesse for å lære seg, og andre ting pasienten kunne tenke seg innenfor musikk, for eksempel låtskriving. Vi jobber også for å skape en relasjon til pasienten. Sammen lager vi musikalske opplevelser, og på den måten kan pasienten finne nye måter å være sosial på. Vi har et stort fokus på mestring og glede, og tilrettelegger slik at en pasient kan fortsette å bygge på dette på egen hånd etter hvert. Dagene kan også bestå av vanskelige timer med tårer og tunge temaer, men det er også en del av prosessen. Målet er at pasienten skal komme til et sted hvor vedkommende opplever glede og trivsel i livet. 

Det går også med litt tid til møter og journalskriving og for- og etterarbeid etter timene. Noen timer er planlagt lenge i forveien mens andre timer kan være avhengig av at terapeuten kan improvisere og gå i flere forskjellige retninger, med tanken på hva pasienten trenger der og da. En annen del av denne jobben er å bygge nettverk med andre terapeuter og samarbeidspartnere, og følge med når det skjer konserter og andre anledninger der pasienter kan få nye musikalske opplevelser. Musikkterapi er et relativt nytt fagfelt og derfor er det viktig å ha fokus på å bygge gode tilbud, spre kunnskap om hva musikkterapi er.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Du må ha en femårig mastergrad i musikkterapi. Dette foregår på Griegakademiet og det er også mulig å ta en videreutdanning i Oslo for å bli musikkterapeut. For å komme inn på Griegakademiet må du gjennom en opptaksprøve. Som person bør du ha evne til å skape relasjoner sammen med mennesker, en grunnleggende forståelse for musikk og hvilken betydning musikk har for mennesker, være tålmodig, åpen, og kunne være spontan og improvisere for å møte ulike utfordringer. Du må være forberedt på at det kan bli litt instrumenter og utstyr som må bæres i forbindelse med konserter.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– En person som liker helt faste rammer og liker å gjøre mye av det samme, vil nok ikke helt passe til denne jobben. Det kan også være litt reising for enkelte musikkterapeuter. Du kan heller ikke være utålmodig i møte med pasienter, eller ensformig i forhold til hva slags musikksjangre eller instrumenter du vil bruke. Uforutsigbarhet er også en del av denne jobben.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det er svært givende å bruke musikk som verktøy for å hjelpe mennesker til å få det bedre i livet sitt. Og så opplever du som musikkterapeut de individuelle prosessene med hvert enkelt menneske. Det kan være både rørende og spennende å være en del av en sånn musikalsk prosess, hvor musikk skaper positive endringer i et annet menneske sitt liv.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg opplever at yrket er litt misforstått eller at det er en del folk der ute som ikke helt skjønner hva musikkterapi er. Noen tror kanskje at musikkterapi er å sitte rundt leirbålet og spille på kassegitar eller til og med sette på hvalelyder på et lysdempet rom. Innimellom må jeg bruke litt tid på å forklare hva musikkterapi faktisk handler om. Jeg har hørt en del rare forestillinger i forbindelse med yrket.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– En musikkterapeut bør være åpen og interessert i andre mennesker. Du bør ha en genuin interesse for musikk og det å forbedre helsa til andre, samt at du er interessert i ulike musikksjangre og instrumenter, og kjenne en glede ved å holde på med musikk på jobb. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes mange jobbmuligheter for musikkterapeuter innenfor psykiatrifeltet ettersom musikkterapi har gjort et stort inntrykk der. En musikkterapeut kan jobbe på skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, asylmottak, kulturskole, i kriminalomsorgen, rusomsorgen, eldreomsorgen med mer. Å jobbe tverrfaglig er veldig vanlig i dette yrket. Det er også en mulighet å jobbe hovedsakelig med forsking i musikkterapi. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Lønnen kan variere litt ut ifra hvor du jobber, men en veiledende lønn ligger på 490 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er gode sjanser for å få jobb som musikkterapeut. Mulighetene for å få en 100 % stilling er størst i byene. Hvis du skal jobbe som musikkterapeut i distriktet må du være forberedt på å muligens jobbe mer variert. Feltet vokser raskt, og nye stillinger dukker opp hele tiden, over hele landet.

Jeg jobber med pasienter som lider av angst, depresjoner, psykosespekterlidelser, autisme, med mer.
Du må ha en femårig mastergrad i musikkterapi.
Det er svært givende å bruke musikk som verktøy for å hjelpe mennesker.