Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.
Yrkesbeskrivelse

­Ingeniør

favoritt ikon

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

   

Som ingeniør har du en teknologisk utdanning som gir jobbmuligheter i mange bransjer. Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. Som ingeniør kan du være med å løse tekniske utfordringer og utvikle produkter for fremtida. 

Felles for ingeniøryrkene er at du må ha interesse for realfag, spesielt matematikk og fysikk.

Det er ulike retninger innen ingeniørfaget. Les mer om:

Du kan også velge spesialisering innen energi og miljø. Noen arbeidsoppgaver kan kombineres med dykking og utføres under vann. 

En fellesnevner for alle ingeniøryrker er bruk av teknologi. Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Ingeniørtittelen er ikke beskyttet. Tittelen brukes vanligvis av personer med teknisk utdanning og av personer som gjennom studier eller praktisk arbeid har kompetanse på lik linje med utdannede ingeniører.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Elektronikkingeniør
Heltid
Alle sektorer
12 329 personer
1 184 personer
11 145 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 400 kr
54 170 kr
55 500 kr
664 800 kr
650 040 kr
666 000 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 580 kr
54 170 kr
55 740 kr
666 960 kr
650 040 kr
668 880 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
58 520 kr
58 360 kr
58 530 kr
702 240 kr
700 320 kr
702 360 kr
Ca 361 kr
Ca 360 kr
Ca 361 kr
61 630 kr
60 430 kr
61 750 kr
739 560 kr
725 160 kr
741 000 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Alle sektorer
755 personer
135 personer
620 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 570 kr
49 370 kr
48 230 kr
582 840 kr
592 440 kr
578 760 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 690 kr
51 840 kr
51 650 kr
620 280 kr
622 080 kr
619 800 kr
Ca 319 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
52 940 kr
52 510 kr
53 030 kr
635 280 kr
630 120 kr
636 360 kr
Elektronikkingeniør
Heltid
Privat
12 183 personer
1 160 personer
11 023 personer
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 470 kr
54 170 kr
55 550 kr
665 640 kr
650 040 kr
666 600 kr
Ca 342 kr
Ca 334 kr
Ca 343 kr
55 640 kr
54 170 kr
55 780 kr
667 680 kr
650 040 kr
669 360 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
58 590 kr
58 520 kr
58 600 kr
703 080 kr
702 240 kr
703 200 kr
Ca 362 kr
Ca 361 kr
Ca 362 kr
61 710 kr
60 590 kr
61 830 kr
740 520 kr
727 080 kr
741 960 kr
Elektronikkingeniør
Deltid
Privat
744 personer
134 personer
610 personer
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 300 kr
Ca 305 kr
Ca 298 kr
48 580 kr
49 370 kr
48 270 kr
582 960 kr
592 440 kr
579 240 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
51 760 kr
51 850 kr
51 740 kr
621 120 kr
622 200 kr
620 880 kr
Ca 320 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
53 010 kr
52 520 kr
53 120 kr
636 120 kr
630 240 kr
637 440 kr
Ingeniør
Heltid
Alle sektorer
22 824 personer
4 092 personer
18 732 personer
Ca 332 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
53 720 kr
51 550 kr
54 170 kr
644 640 kr
618 600 kr
650 040 kr
Ca 332 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
53 800 kr
51 550 kr
54 480 kr
645 600 kr
618 600 kr
653 760 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 353 kr
56 750 kr
54 530 kr
57 240 kr
681 000 kr
654 360 kr
686 880 kr
Ca 350 kr
Ca 337 kr
Ca 353 kr
59 670 kr
55 580 kr
60 570 kr
716 040 kr
666 960 kr
726 840 kr
Ingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 964 personer
568 personer
1 396 personer
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
47 600 kr
48 210 kr
575 760 kr
571 200 kr
578 520 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 298 kr
47 980 kr
47 600 kr
48 210 kr
575 760 kr
571 200 kr
578 520 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
51 500 kr
50 400 kr
51 960 kr
618 000 kr
604 800 kr
623 520 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 321 kr
52 840 kr
50 760 kr
53 710 kr
634 080 kr
609 120 kr
644 520 kr
Ingeniør
Heltid
Kommunal
914 personer
284 personer
630 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 305 kr
49 330 kr
49 010 kr
49 330 kr
591 960 kr
588 120 kr
591 960 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 305 kr
49 330 kr
49 010 kr
49 330 kr
591 960 kr
588 120 kr
591 960 kr
Ca 310 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
50 200 kr
49 820 kr
50 370 kr
602 400 kr
597 840 kr
604 440 kr
Ca 310 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
51 070 kr
50 170 kr
51 470 kr
612 840 kr
602 040 kr
617 640 kr
Ingeniør
Deltid
Kommunal
136 personer
103 personer
Ca 293 kr
Ca
Ca 297 kr
47 420 kr
48 060 kr
569 040 kr
576 720 kr
Ca 293 kr
Ca
Ca 297 kr
47 420 kr
48 060 kr
569 040 kr
576 720 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 304 kr
48 900 kr
49 300 kr
586 800 kr
591 600 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 304 kr
49 280 kr
49 780 kr
591 360 kr
597 360 kr
Ingeniør
Heltid
Privat
19 667 personer
3 227 personer
16 440 personer
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
55 000 kr
53 750 kr
55 300 kr
660 000 kr
645 000 kr
663 600 kr
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
55 060 kr
53 750 kr
55 580 kr
660 720 kr
645 000 kr
666 960 kr
Ca 358 kr
Ca 349 kr
Ca 360 kr
57 990 kr
56 560 kr
58 270 kr
695 880 kr
678 720 kr
699 240 kr
Ca 358 kr
Ca 349 kr
Ca 360 kr
61 110 kr
57 660 kr
61 780 kr
733 320 kr
691 920 kr
741 360 kr
Ingeniør
Deltid
Privat
1 622 personer
442 personer
1 180 personer
Ca 302 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
49 000 kr
50 000 kr
48 710 kr
588 000 kr
600 000 kr
584 520 kr
Ca 302 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
49 000 kr
50 000 kr
48 710 kr
588 000 kr
600 000 kr
584 520 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
52 510 kr
52 360 kr
52 560 kr
630 120 kr
628 320 kr
630 720 kr
Ca 324 kr
Ca 323 kr
Ca 324 kr
54 010 kr
52 770 kr
54 480 kr
648 120 kr
633 240 kr
653 760 kr
Ingeniør
Heltid
Statlig
2 243 personer
581 personer
1 662 personer
Ca 283 kr
Ca 268 kr
Ca 289 kr
45 920 kr
43 410 kr
46 800 kr
551 040 kr
520 920 kr
561 600 kr
Ca 283 kr
Ca 268 kr
Ca 289 kr
46 430 kr
43 410 kr
47 720 kr
557 160 kr
520 920 kr
572 640 kr
Ca 300 kr
Ca 281 kr
Ca 307 kr
48 600 kr
45 550 kr
49 660 kr
583 200 kr
546 600 kr
595 920 kr
Ca 300 kr
Ca 281 kr
Ca 307 kr
50 660 kr
46 630 kr
52 070 kr
607 920 kr
559 560 kr
624 840 kr
Ingeniør
Deltid
Statlig
206 personer
113 personer
Ca 258 kr
Ca
Ca 262 kr
41 860 kr
42 520 kr
502 320 kr
510 240 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 262 kr
41 860 kr
42 520 kr
502 320 kr
510 240 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 292 kr
44 350 kr
47 250 kr
532 200 kr
567 000 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 292 kr
44 880 kr
48 060 kr
538 560 kr
576 720 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Alle sektorer
2 296 personer
994 personer
1 302 personer
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 341 kr
Ca 298 kr
Ca 378 kr
55 170 kr
48 300 kr
61 250 kr
662 040 kr
579 600 kr
735 000 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
59 020 kr
51 860 kr
64 490 kr
708 240 kr
622 320 kr
773 880 kr
Ca 364 kr
Ca 320 kr
Ca 398 kr
60 680 kr
52 990 kr
66 560 kr
728 160 kr
635 880 kr
798 720 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Alle sektorer
259 personer
171 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 620 kr
43 940 kr
535 440 kr
527 280 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
49 190 kr
48 080 kr
590 280 kr
576 960 kr
Ca 304 kr
Ca 297 kr
Ca
50 470 kr
48 950 kr
605 640 kr
587 400 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Privat
2 115 personer
881 personer
1 234 personer
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 350 kr
Ca 307 kr
Ca 386 kr
56 680 kr
49 720 kr
62 500 kr
680 160 kr
596 640 kr
750 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
60 410 kr
52 930 kr
65 750 kr
724 920 kr
635 160 kr
789 000 kr
Ca 373 kr
Ca 327 kr
Ca 406 kr
62 200 kr
54 170 kr
67 930 kr
746 400 kr
650 040 kr
815 160 kr
Kjemiingeniør
Deltid
Privat
237 personer
157 personer
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 700 kr
44 320 kr
548 400 kr
531 840 kr
Ca 282 kr
Ca 274 kr
Ca
45 730 kr
44 350 kr
548 760 kr
532 200 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
49 940 kr
48 650 kr
599 280 kr
583 800 kr
Ca 308 kr
Ca 300 kr
Ca
51 330 kr
49 590 kr
615 960 kr
595 080 kr
Kjemiingeniør
Heltid
Statlig
155 personer
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 257 kr
Ca
Ca
41 560 kr
498 720 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
41 950 kr
503 400 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Alle sektorer
11 855 personer
1 692 personer
10 163 personer
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
64 790 kr
58 460 kr
65 920 kr
777 480 kr
701 520 kr
791 040 kr
Ca 400 kr
Ca 361 kr
Ca 407 kr
65 090 kr
58 460 kr
66 500 kr
781 080 kr
701 520 kr
798 000 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
72 120 kr
66 620 kr
73 030 kr
865 440 kr
799 440 kr
876 360 kr
Ca 445 kr
Ca 411 kr
Ca 451 kr
76 850 kr
68 530 kr
78 230 kr
922 200 kr
822 360 kr
938 760 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Alle sektorer
894 personer
183 personer
711 personer
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
64 640 kr
761 160 kr
687 720 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 354 kr
Ca 399 kr
63 430 kr
57 310 kr
65 140 kr
761 160 kr
687 720 kr
781 680 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
66 970 kr
61 700 kr
68 290 kr
803 640 kr
740 400 kr
819 480 kr
Ca 413 kr
Ca 381 kr
Ca 422 kr
71 720 kr
63 530 kr
73 770 kr
860 640 kr
762 360 kr
885 240 kr
Petroleumingeniør
Heltid
Privat
11 797 personer
1 676 personer
10 121 personer
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
64 950 kr
58 680 kr
66 040 kr
779 400 kr
704 160 kr
792 480 kr
Ca 401 kr
Ca 362 kr
Ca 408 kr
65 260 kr
58 680 kr
66 620 kr
783 120 kr
704 160 kr
799 440 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
72 230 kr
66 820 kr
73 130 kr
866 760 kr
801 840 kr
877 560 kr
Ca 446 kr
Ca 412 kr
Ca 451 kr
76 980 kr
68 750 kr
78 350 kr
923 760 kr
825 000 kr
940 200 kr
Petroleumingeniør
Deltid
Privat
889 personer
181 personer
708 personer
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
64 640 kr
761 400 kr
689 520 kr
775 680 kr
Ca 392 kr
Ca 355 kr
Ca 399 kr
63 450 kr
57 460 kr
65 150 kr
761 400 kr
689 520 kr
781 800 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
67 060 kr
61 870 kr
68 350 kr
804 720 kr
742 440 kr
820 200 kr
Ca 414 kr
Ca 382 kr
Ca 422 kr
71 820 kr
63 720 kr
73 840 kr
861 840 kr
764 640 kr
886 080 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 799 personer
294 personer
2 505 personer
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
63 890 kr
62 610 kr
64 040 kr
766 680 kr
751 320 kr
768 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
64 320 kr
62 860 kr
64 490 kr
771 840 kr
754 320 kr
773 880 kr
Salgskonsulent, tekniske eller medisinske produkt
Heltid
Privat
2 799 personer
294 personer
2 505 personer
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 377 kr
Ca 365 kr
Ca 378 kr
61 130 kr
59 110 kr
61 290 kr
733 560 kr
709 320 kr
735 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
63 890 kr
62 610 kr
64 040 kr
766 680 kr
751 320 kr
768 480 kr
Ca 394 kr
Ca 386 kr
Ca 395 kr
64 320 kr
62 860 kr
64 490 kr
771 840 kr
754 320 kr
773 880 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Alle sektorer
11 939 personer
3 102 personer
8 837 personer
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 492 kr
Ca 457 kr
Ca 503 kr
79 710 kr
74 070 kr
81 430 kr
956 520 kr
888 840 kr
977 160 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
81 730 kr
75 330 kr
83 980 kr
980 760 kr
903 960 kr
1 007 760 kr
Ca 505 kr
Ca 465 kr
Ca 518 kr
84 740 kr
77 110 kr
87 430 kr
1 016 880 kr
925 320 kr
1 049 160 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Alle sektorer
522 personer
264 personer
258 personer
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 452 kr
Ca 432 kr
Ca 475 kr
73 150 kr
69 950 kr
76 880 kr
877 800 kr
839 400 kr
922 560 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 190 kr
73 110 kr
79 810 kr
914 280 kr
877 320 kr
957 720 kr
Ca 470 kr
Ca 451 kr
Ca 493 kr
76 820 kr
73 520 kr
80 710 kr
921 840 kr
882 240 kr
968 520 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Privat
11 131 personer
2 866 personer
8 265 personer
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 501 kr
Ca 468 kr
Ca 513 kr
81 140 kr
75 780 kr
83 030 kr
973 680 kr
909 360 kr
996 360 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
83 260 kr
76 750 kr
85 510 kr
999 120 kr
921 000 kr
1 026 120 kr
Ca 514 kr
Ca 474 kr
Ca 528 kr
86 350 kr
78 550 kr
89 050 kr
1 036 200 kr
942 600 kr
1 068 600 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Deltid
Privat
489 personer
246 personer
243 personer
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 465 kr
Ca 439 kr
Ca 484 kr
75 390 kr
71 120 kr
78 360 kr
904 680 kr
853 440 kr
940 320 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
77 680 kr
74 370 kr
81 540 kr
932 160 kr
892 440 kr
978 480 kr
Ca 480 kr
Ca 459 kr
Ca 503 kr
78 350 kr
74 790 kr
82 490 kr
940 200 kr
897 480 kr
989 880 kr
Sivilingeniør (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi)
Heltid
Statlig
770 personer
220 personer
550 personer
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 320 kr
54 050 kr
59 230 kr
699 840 kr
648 600 kr
710 760 kr
Ca 360 kr
Ca 334 kr
Ca 366 kr
58 470 kr
54 050 kr
59 530 kr
701 640 kr
648 600 kr
714 360 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
61 370 kr
58 970 kr
62 330 kr
736 440 kr
707 640 kr
747 960 kr
Ca 379 kr
Ca 364 kr
Ca 385 kr
63 420 kr
60 500 kr
64 580 kr
761 040 kr
726 000 kr
774 960 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Alle sektorer
570 personer
264 personer
306 personer
Ca 360 kr
Ca 332 kr
Ca 397 kr
58 400 kr
53 750 kr
64 280 kr
700 800 kr
645 000 kr
771 360 kr
Ca 360 kr
Ca 332 kr
Ca 397 kr
58 400 kr
53 750 kr
64 280 kr
700 800 kr
645 000 kr
771 360 kr
Ca 398 kr
Ca 369 kr
Ca 423 kr
64 510 kr
59 780 kr
68 580 kr
774 120 kr
717 360 kr
822 960 kr
Ca 398 kr
Ca 369 kr
Ca 423 kr
65 290 kr
60 240 kr
69 640 kr
783 480 kr
722 880 kr
835 680 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Privat
437 personer
181 personer
256 personer
Ca 406 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
65 750 kr
61 080 kr
68 800 kr
789 000 kr
732 960 kr
825 600 kr
Ca 406 kr
Ca 377 kr
Ca 425 kr
65 750 kr
61 080 kr
68 800 kr
789 000 kr
732 960 kr
825 600 kr
Ca 428 kr
Ca 403 kr
Ca 445 kr
69 310 kr
65 300 kr
72 140 kr
831 720 kr
783 600 kr
865 680 kr
Ca 428 kr
Ca 403 kr
Ca 445 kr
70 240 kr
65 870 kr
73 320 kr
842 880 kr
790 440 kr
879 840 kr
Sivilingeniør (kjemi)
Heltid
Statlig
126 personer
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 050 kr
576 600 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 050 kr
576 600 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 110 kr
577 320 kr
Ca 297 kr
Ca
Ca
48 400 kr
580 800 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Alle sektorer
3 384 personer
430 personer
2 954 personer
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 412 kr
Ca 378 kr
Ca 418 kr
66 790 kr
61 180 kr
67 760 kr
801 480 kr
734 160 kr
813 120 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
69 390 kr
63 760 kr
70 210 kr
832 680 kr
765 120 kr
842 520 kr
Ca 428 kr
Ca 394 kr
Ca 433 kr
71 980 kr
65 110 kr
72 980 kr
863 760 kr
781 320 kr
875 760 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Alle sektorer
189 personer
153 personer
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 408 kr
Ca
Ca 401 kr
66 020 kr
64 950 kr
792 240 kr
779 400 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
67 650 kr
67 540 kr
811 800 kr
810 480 kr
Ca 418 kr
Ca
Ca 417 kr
68 500 kr
68 420 kr
822 000 kr
821 040 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Privat
3 125 personer
398 personer
2 727 personer
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 420 kr
Ca 379 kr
Ca 429 kr
68 110 kr
61 330 kr
69 540 kr
817 320 kr
735 960 kr
834 480 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
70 510 kr
64 030 kr
71 450 kr
846 120 kr
768 360 kr
857 400 kr
Ca 435 kr
Ca 395 kr
Ca 441 kr
72 990 kr
65 360 kr
74 100 kr
875 880 kr
784 320 kr
889 200 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Deltid
Privat
168 personer
134 personer
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 414 kr
Ca
Ca 419 kr
67 140 kr
67 870 kr
805 680 kr
814 440 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
70 090 kr
70 430 kr
841 080 kr
845 160 kr
Ca 433 kr
Ca
Ca 435 kr
71 020 kr
71 410 kr
852 240 kr
856 920 kr
Sivilingeniør (maskin- eller marinteknikk)
Heltid
Statlig
255 personer
224 personer
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
53 860 kr
53 660 kr
646 320 kr
643 920 kr
Ca 332 kr
Ca
Ca 331 kr
54 900 kr
54 890 kr
658 800 kr
658 680 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
55 960 kr
55 330 kr
671 520 kr
663 960 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 342 kr
59 980 kr
59 680 kr
719 760 kr
716 160 kr
Teknisk tegner
Heltid
Alle sektorer
2 355 personer
779 personer
1 576 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 410 kr
47 030 kr
49 060 kr
580 920 kr
564 360 kr
588 720 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
50 590 kr
48 670 kr
51 550 kr
607 080 kr
584 040 kr
618 600 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 318 kr
51 710 kr
49 270 kr
52 930 kr
620 520 kr
591 240 kr
635 160 kr
Teknisk tegner
Deltid
Alle sektorer
375 personer
202 personer
173 personer
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
Ca 284 kr
46 000 kr
46 000 kr
45 990 kr
552 000 kr
552 000 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 060 kr
46 210 kr
48 180 kr
564 720 kr
554 520 kr
578 160 kr
Ca 290 kr
Ca 285 kr
Ca 297 kr
47 630 kr
46 570 kr
49 020 kr
571 560 kr
558 840 kr
588 240 kr
Teknisk tegner
Heltid
Kommunal
213 personer
137 personer
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 300 kr
Ca
Ca 304 kr
48 600 kr
49 290 kr
583 200 kr
591 480 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 390 kr
49 190 kr
580 680 kr
590 280 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 304 kr
48 630 kr
49 470 kr
583 560 kr
593 640 kr
Teknisk tegner
Heltid
Privat
2 128 personer
698 personer
1 430 personer
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 299 kr
Ca 290 kr
Ca 303 kr
48 400 kr
46 990 kr
49 040 kr
580 800 kr
563 880 kr
588 480 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
50 880 kr
48 900 kr
51 850 kr
610 560 kr
586 800 kr
622 200 kr
Ca 314 kr
Ca 302 kr
Ca 320 kr
52 100 kr
49 550 kr
53 350 kr
625 200 kr
594 600 kr
640 200 kr
Teknisk tegner
Deltid
Privat
326 personer
183 personer
143 personer
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
45 830 kr
45 990 kr
549 960 kr
549 960 kr
551 880 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 980 kr
48 520 kr
564 360 kr
551 760 kr
582 240 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 300 kr
47 670 kr
46 370 kr
49 500 kr
572 040 kr
556 440 kr
594 000 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Matematiker

Matematiker

En matematiker arbeider med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Som maskin­ingeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du meget gode kunnskaper om data­teknologi.

Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.