Nøkkelinformasjon

Du lærer å planlegge og organisere vareflyt på en effektiv og økonomisk måte.

Logistikk handler om å føre varer fra ett punkt til det neste, på en billig, smart og effektiv måte. Dette kan være med båt, bil, fly, tog eller andre transportmetoder. Noen av logistikkutdanningene retter seg mot spesifikke områder, som shipping og petroleum.

Du lærer om planlegging, bærekraft og økonomi.

Se også utdanninger innen logistikk på fagskolenivå.

Utdanninger

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i logistikk og SCM Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i logistikk og Supply Chain Management Kristiania
Bachelor i marin logistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk GENS Alle Alle
Erfaringsbasert master i helselogistikk - nettbasert Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Erfaringsbasert master i logistikk Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Forhandlinger og konfliktforståelse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Kommunikasjon og forhandlingsforståelse Enkeltemne Høgskulen på Vestlandet
Logistikk Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Logistikk - bachelor i ingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet HING 46.70 51.00
Logistikkledelse - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 32.90 41.60
Maritime Management Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Master of Science in Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Energy Logistics Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master of Science in Sustainable Transport and Urban Mobility Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Shipping management - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 49.60 52.50
Skipsfart og logistikk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS 44.80 48.00
Veg, jernbane og transport - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre (6899)
 • Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig (781101)

Relevante yrker