Kvalitetssikret av Rådgivende ingeniørers forening 15. mars 2022

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Arbeidsoppgaver

Som ingeniør har du ei teknologisk utdanning som gir jobbmogelegheiter i mange bransjar. Ingeniørar er involverte i utviklinga av mangt av det vi har rundt oss, til dømes bygningar, fly, datamaskiner, matvarer, vaksinar og avansert utstyr til sjukehus og industri. Som ingeniør kan du vere med på å løyse tekniske utfordringar og utvikle produkt for framtida.

For å kunne jobbe som ingeniør må du ha interesse for realfag, særleg matematikk og fysikk.

Det er ulike spesialfelt innan ingeniørfaget. Les meir om:

Du kan også spesialisere deg innan energi og miljø. Nokon arbeidsoppgåver kan kombinerast med dykking og blir utførte under vatn.

Felles for alle ingeniøryrka er bruken av teknologi. Som ingeniør jobbar du med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknikkar innan arbeidsfeltet ditt. Mange ingeniørar tilbyr også rådgivingstenester til både privat og offentleg sektor.

Ingeniørtittelen er ikkje verna. Tittelen blir vanlegvis brukt om personar med teknisk utdanning og personar som gjennom studium eller praktisk arbeid har kompetanse på lik line med utdanna ingeniørar.

Intervjuer

Portrett av ingeniør Anders Lien

Ingeniør

Anders Lien

– Det er mange typer ingeniørutdanninger man kan ta, sier ingeniør og systemutvikler Anders Lien.
Ingeniør energi og miljø i bygg, Jørgen Knutsen, er avbildet fra livet og opp. Han er iført en beige høyhalset genser, har mørkt hår og smiler. Bak han ser vi kontorlandskap.

Ingeniør energi og miljø i bygg

Jørgen Knutsen

-Hvis jeg er med og forbedrer fire-fem bygg i året, så er det noe som gjør en forskjell, sier Jørgen Knutsen.
Petroleumsingeniør Kristian Solem

Petroleumsingeniør

Kristian Solem

– Som petroleumsingeniør finnes det utallige områder man kan jobbe på, her er det rom for alle slags mennesketyper.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3415102 - SALGSINGENIØR
 • 3212114 - INGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211101 - BIOINGENIØR
 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3119152 - PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119150 - DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON)
 • 3119149 - AVDELINGSINGENIØR (AVFALLSDEPONI)
 • 3119148 - INGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 3119147 - INGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 3119144 - SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119142 - PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119141 - SENIOR INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119140 - SENIOR KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119138 - PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119137 - KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119136 - INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119135 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ANNEN TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
 • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR
 • 3119130 - VERNEINGENIØR
 • 3119128 - VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119127 - UTREDNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119126 - TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119124 - STANDARDISERINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119123 - SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119122 - SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119120 - SIKKERHETSINGENIØR
 • 3119119 - HMS-INGENIØR
 • 3119118 - GRAFISK INGENIØR
 • 3119116 - PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119113 - PATENTINGENIØR
 • 3119111 - KONSTRUKTØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119108 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119106 - DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119105 - DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119104 - BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119102 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3119101 - ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR
 • 3116170 - PROSESSINGENIØR (METALLURGI)
 • 3116169 - BRØNNINGENIØR (OLJE)
 • 3116168 - BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE)
 • 3116167 - BOREOPERASJONSLEDER (OLJE)
 • 3116166 - SURVEYOR (OLJELETING)
 • 3116164 - INSTRUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116162 - BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE)
 • 3116161 - BOREINGENIØR
 • 3116159 - BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT)
 • 3116157 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116156 - ANLEGGSOPERATØR (OLJE)
 • 3116155 - UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE)
 • 3116154 - DRIFTSINGENIØR (OLJE)
 • 3116153 - KOMPLETTERINGSINGENIØR
 • 3116152 - MUB INGENIØR
 • 3116151 - PIPING INGENIØR
 • 3116150 - RØRINGENIØR
 • 3116148 - INGENIØR (OLJE)
 • 3116145 - DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116144 - KONTROLLINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116142 - PROSJEKTINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116140 - INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116136 - DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM)
 • 3116135 - UNDERVANNSINGENIØR
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3116132 - PRODUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116131 - AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116130 - VERNEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116129 - INGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116124 - PROSJEKTINGENIØR (OLJE)
 • 3116123 - RESERVOARINGENIØR (OLJE)
 • 3116120 - INSPEKSJONSINGENIØR (UNDERVANNS)
 • 3116118 - KONSTRUKTØR (OLJE)
 • 3116117 - TEKNISK SJEF (OLJE)
 • 3116116 - STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG)
 • 3116114 - SERVICETEKNIKER (OLJE)
 • 3116113 - SERVICEINGENIØR (OLJE)
 • 3116112 - SERVICEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116111 - PROSESSINGENIØR (OLJE)
 • 3116110 - PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE)
 • 3116108 - PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE)
 • 3116107 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116106 - PETROLEUMSINGENIØR
 • 3116104 - KONTROLLINGENIØR (OLJE)
 • 3115123 - KONTROLLINGENIØR (KJEMI)
 • 3115121 - INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 3115118 - DRIFTSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115117 - PROSESSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115114 - VERNEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115111 - INGENIØR (KJEMIPROSESS)
 • 3115109 - PROSJEKTINGENIØR (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115106 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115104 - SERVICEINGENIØR (KJEMI)
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 3113147 - INDUSTRIROBOTKONTROLLØR
 • 3113143 - PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK)
 • 3113141 - PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113138 - PROSJEKTINGENIØR (ALARMANLEGG)
 • 3113137 - INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113135 - FLYINGENIØR
 • 3113134 - INGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 3113133 - TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113132 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113131 - INGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113130 - TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR
 • 3113129 - SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113128 - AUTOMASJONSINGENIØR
 • 3113125 - INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113124 - KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113122 - PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113120 - DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113119 - PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 3113118 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113114 - INSTRUKSJONSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113113 - ELEKTRONIKKINGENIØR
 • 3113111 - BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113109 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113107 - RADIOINGENIØR
 • 3113106 - SIGNALINGENIØR (TELETEKNIKK)
 • 3113105 - UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113103 - TELEINGENIØR
 • 3112139 - UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO)
 • 3112138 - INGENIØR (MEKATRONIKK)
 • 3112133 - TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112132 - PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112131 - PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR)
 • 3112130 - KRAFTVERKSINGENIØR
 • 3112129 - ELKRAFTINGENIØR
 • 3112128 - VERNEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112127 - DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112125 - ENERGIINGENIØR
 • 3112124 - AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112123 - TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112122 - INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112121 - ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112120 - ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112119 - BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112116 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112115 - UTREDNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112112 - SKIFTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112111 - SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3112110 - SERVICEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)
 • 3111145 - VEDLIKEHOLDSLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111138 - STANDARDISERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111132 - BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111124 - ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111111 - KONSTRUKSJONSTEGNER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111107 - AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE)
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2212123 - SIVILINGENIØR (AKVAKULTUR)
 • 2149134 - OVERINGENIØR (BRANNVESEN)
 • 2149130 - INSPEKTØR (SKIPSTEKNISK)
 • 2149129 - SKIPSINSPEKTØR
 • 2149128 - SIVILINGENIØR (VANNRESSURSFORVALTNING)
 • 2149127 - AVDELINGSINGENIØR (KVALITET)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149125 - PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149124 - SENIORRÅDGIVER (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149121 - KVALITETSLEDER (SIVILINGENIØR)
 • 2149120 - KVALITETSINGENIØR
 • 2149118 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI)
 • 2149117 - SIVILINGENIØR (TRELASTFAG)
 • 2149116 - SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN)
 • 2149115 - SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON)
 • 2149114 - SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK)
 • 2149113 - SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK)
 • 2149112 - SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING)
 • 2149111 - SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK)
 • 2149110 - SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI)
 • 2149109 - SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER)
 • 2149108 - SIVILINGENIØR (NATUR- OG MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149107 - SIVILINGENIØR (MILJØFYSIKK)
 • 2149106 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON)
 • 2149105 - SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL MILJØTEKNOLOGI)
 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2149102 - SIVILINGENIØR (BYGNINGS- OG BYGDEPLANLEGGING)
 • 2149101 - SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148112 - JORDSKIFTEINGENIØR
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2147164 - OVERINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147163 - SENIORINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147162 - SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT)
 • 2147159 - TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS)
 • 2147157 - PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS)
 • 2147156 - PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS)
 • 2147155 - PLANLEGGER (OLJE OG GASS)
 • 2147152 - KONTRAKTINGENIØRER (OLJE OG GASS)
 • 2147151 - FAGSPESIALIST (OLJE OG GASS)
 • 2147150 - SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147149 - OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147140 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147138 - SENIORRÅDGIVER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147132 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147129 - OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147126 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147125 - OVERINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147124 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147123 - INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147122 - SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI)
 • 2147120 - INGENIØR, SIVIL (GRUVE)
 • 2147119 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147118 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI)
 • 2147117 - SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147116 - SENIORINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147115 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI, PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147114 - SIVILINGENIØR (METALLURGI)
 • 2147110 - INGENIØR, SIVIL (METALLURGI)
 • 2147108 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147107 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147105 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147104 - PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL
 • 2147103 - GRUVEINGENIØR
 • 2147102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146102 - MEIERIINGENIØR, SIVIL
 • 2146101 - BRYGGERIINGENIØR, SIVIL
 • 2145130 - SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145129 - SIVILINGENIØR (AUTOMASJON)
 • 2145126 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145124 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145121 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145120 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145119 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145118 - TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145117 - SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145116 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145115 - MARININGENIØR, SIVIL
 • 2145114 - MARINTEKNOLOGIINGENIØR, SIVIL
 • 2145113 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145112 - INGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145111 - SIVILINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145109 - BERGVERKSINGENIØR, SIVIL
 • 2145108 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2145107 - SENIORINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145106 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145105 - SKIPSINGENIØR, SIVIL
 • 2145104 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145103 - OVERINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144160 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144159 - TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144157 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144155 - SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144154 - SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144153 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144152 - SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144151 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144150 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144149 - SENIORINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144148 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144146 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144145 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144143 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144142 - OVERINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144141 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144139 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144138 - INGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144135 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144134 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144133 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144131 - SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144127 - SIVILINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144120 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144119 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144118 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144115 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144114 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144113 - SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144112 - UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2144110 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144108 - INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144107 - SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK)
 • 2144106 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144105 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144104 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144102 - DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2144101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK)
 • 2143125 - PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143124 - SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING)
 • 2143122 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143113 - OVERINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143112 - MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143111 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143110 - SYSTEMINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143109 - SIVILINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143108 - INGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143106 - SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143104 - SENIORINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143103 - INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143102 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143101 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142131 - SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142130 - KONTRAKTSLEDER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142127 - PROSJEKTINGENIØR (VVS- OG KLIMAANLEGG)
 • 2142126 - SIVILINGENIØR (BRANNSIKRING)
 • 2142125 - SIVILINGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 2142124 - SIVILINGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 2142123 - SIVILINGENIØR (VVS-TEKNIKK)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142113 - PRODUKSJONSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142112 - OVERINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142111 - BYGNINGSINGENIØR, SIVIL
 • 2142110 - BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142109 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142108 - PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142106 - INGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142105 - SENIORINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142104 - SIVILINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142103 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142102 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2142101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG)
 • 2141124 - SIVILINGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK)
 • 2141123 - SIVILINGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 2141107 - SIVILINGENIØR (VEIPLANLEGGER)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130146 - SIVILINGENIØR (INFORMATIKK)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2114107 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSGEOLOGI)
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2111109 - SIVILINGENIØR (AKUSTIKK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.