Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, og minst to års relevant arbeidserfaring for å komme inn på videreutdanningen. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves også. Lokalt opptak for enkelte utdanninger. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest uten relevante merknader kreves også. Lokalt opptak for enkelte utdanninger. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769942 - Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig
 • 769938 - Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 769923 - Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig
 • 762109 - Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig
 • 762105 - Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig
 • 762104 - Master, sosialt arbeid, toårig
 • 662999 - Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 662901 - Bachelor, velferdsfag, treårig
 • 662199 - Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 662116 - Bachelor, sosialfag, treårig
 • 662104 - Sosionomutdanning, treårig
 • 662105 - Sosionomutdanning for døve, treårig
 • 662106 - Sosionomutdanning, toårig
 • 769930 - Master, international social welfare and health policy, 1½-årig
 • 669999 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 762999 - Sosialfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769942 - Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig
 • 769938 - Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 769923 - Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig
 • 762109 - Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig
 • 762105 - Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig
 • 762104 - Master, sosialt arbeid, toårig
 • 662999 - Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 662901 - Bachelor, velferdsfag, treårig
 • 662199 - Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 662116 - Bachelor, sosialfag, treårig
 • 662104 - Sosionomutdanning, treårig
 • 662105 - Sosionomutdanning for døve, treårig
 • 662106 - Sosionomutdanning, toårig
 • 769930 - Master, international social welfare and health policy, 1½-årig
 • 669999 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 762999 - Sosialfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Sosionomutdanning for døve, treårig (662105)
 • Sosionomutdanning, toårig (662106)
 • Master, international social welfare and health policy, 1½-årig (769930)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (669999)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (762999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.