Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, og minst to års relevant arbeidserfaring for å komme inn på videreutdanningen. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Viser 35 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk helse- og rusarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Sosialfag - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid, Bergen GENS 49.00 54.50
Sosialt arbeid, Sogndal GENS 34.50 40.00
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 47.20 54.00
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 50.40
Sosialt arbeid - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle 34.40
Sosialt arbeid - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Sosialt arbeid - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialt arbeid (sosialfag) - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 43.20 47.60
Sosialt arbeid, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 47.70 51.80
Sosialt arbeid, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Sosialt arbeid, sosionom Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS 33.70 41.70
Sosialvitenskap Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Årsstudium miljøterapi Årsstudium og kortere Oslo Nye Høyskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Sosionomutdanning for døve, treårig (662105)
 • Sosionomutdanning, toårig (662106)
 • Master, international social welfare and health policy, 1½-årig (769930)