Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kompetanse til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer på ulike nivå. Vanlige emner innen sosialt arbeid er samfunnsfag, psykologi, juss og etikk.

En treårig bachelorgrad i sosialt arbeid kvalifiserer til tittelen sosionom, og er rettet mot barn, unge og familier, der hovedoppgaven er å sikre og bedre livs- og oppvekstvilkår.

En klinisk sosionom er en sosionom med videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. For å få godkjenning som klinisk sosionom man ha fem års relevant arbeidserfaring etter bachelor, og minst to års relevant arbeidserfaring for å komme inn på videreutdanningen. Les mer om godkjenning som klinisk sosionom her.

Utdanninger

Viser 34 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aktiv omsorg - bevegelse, naturopplevingar og deltaking Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet GENS 40.40 45.10
Bachelor i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sosialt arbeid, Bodø GENS Alle 38.80
Sosialt arbeid, Levanger GENS 37.50 45.70
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.20 51.80
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole SODH Oppgis ikke 45.50
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole GENS 43.80 51.70
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold
Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS 41.00 48.00
Barnevernsarbeid (deltid) Master og høyere Høgskulen i Volda
Familieterapi og relasjonelt arbeid | Master Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Gottman parterapimetode Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering Master og høyere Høgskulen i Volda
Helsefag for sosialarbeidarar Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Kunnskapsbasert praksis Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i familieterapi og systemisk praksis Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i helsefremmende tjenester til eldre, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, deltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i sosialt arbeid, heltid Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier Master og høyere Høgskolen i Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig (769923)
 • Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig (762109)
 • Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig (762105)
 • Master, sosialt arbeid, toårig (762104)
 • Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (662999)
 • Bachelor, velferdsfag, treårig (662901)
 • Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå (662199)
 • Bachelor, sosialfag, treårig (662116)
 • Sosionomutdanning, treårig (662104)
 • Sosionomutdanning for døve, treårig (662105)
 • Sosionomutdanning, toårig (662106)
 • Master, international social welfare and health policy, 1½-årig (769930)