Nøkkelinformasjon

Psykososialt arbeid er en videreutdanning som kan være relevant for dem som arbeider med barn, ungdom og familier. Studiet er en del av regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Utdanningen gir kunnskap om barn og unges psykiske vansker og lidelser. Det handler også om å få til samarbeid og koordinere tjenester.

Psykososialt arbeid kan tas som årsstudium eller som erfaringsbasert master.

Se også:

Opptak til videreutdanningen

For å kvalifisere til utdanningen må du ha en bachelorgrad i barnevern, barnehagelærer, helse- og sosialfag, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. I tillegg må du ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
  • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
  • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)

Relevante yrker