Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Psykososialt arbeid er en videreutdanning som kan være relevant for dem som arbeider med barn, ungdom og familier. Studiet er en del av regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Utdanningen gir kunnskap om barn og unges psykiske vansker og lidelser. Det handler også om å få til samarbeid og koordinere tjenester.

Psykososialt arbeid kan tas som årsstudium eller som erfaringsbasert master.

Se også:

Opptak til videreutdanningen

For å kvalifisere til utdanningen må du ha en bachelorgrad i barnevern, barnehagelærer, helse- og sosialfag, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi. I tillegg må du ha minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Opptakskrav

Lokalt opptak med krav til relevant bachelorgrad eller relevant yrkespraksis.

Opptakskrav

Lokalt opptak med krav til relevant bachelorgrad eller relevant yrkespraksis.

Varighet

Årsstudium, deltid, tar 2 år. Erfaringsbasert master, deltid, tar 3–4 år.

Varighet

Årsstudium, deltid, tar 2 år. Erfaringsbasert master, deltid, tar 3–4 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769942 - Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig
 • 769938 - Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 669956 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769942 - Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig
 • 769938 - Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig
 • 769935 - Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig
 • 669956 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig (769942)
 • Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig (769938)
 • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn og unge (669956)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.