Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Master i sosialt arbeid retter seg mot fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernpedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Masterstudium, heltid. 2 år

Studiets oppbygging

Studiet skal bidra til teoretisk refleksjon, forskningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert praksis innenfor sosialt arbeids fagfelt.

Studiet er et heltidsstudium. Det organiseres med undervisning i ukesamlinger og det stilles krav til selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret, deltidsundervisningen foregår de samme ukene som for heltidsstudentene, men deltidsstudentene deltar på færre emner, og det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner.

Emner i studiet:

 • Sosialt arbeid i partnerskap
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i partnerskap
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn og eksistensielle spørsmål i profesjonell praksis
 • Barnevern - arbeid i partnerskap med fokus på barn og unge
 • Boligsosialtarbeid i partnerskap
 • Kunnskapsgrunnlag - hva er konflikt og hvordan forstå konflikter?
 • Faglig veiledning
 • Beboermedvirkning
 • Social justice in a Global Perspective
 • Partnerskap i praksis
 • Masteroppgave

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen

Søknadsfrist: 15.april

Kvalifikasjon/tittel

Master i Sosialt arbeid

Alle utdanninger innen