Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 19. februar
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan bruke relasjonelle ferdigheter i arbeid med mennesker i ulike kontekster?

Hva lærer du ved å studere Ferdigheter i relasjonelt arbeid?

Denne utdanningen tar for seg hvordan relasjonell praksis har utviklet seg i takt med andre samfunnsendringer i den vestlige verden. Du vil lære om sentrale systemiske og narrative familieterapeutiske tilnærminger og ferdigheter. Gjennom emnet vil du utvikle relasjonell kompetanse slik at  du kan overføre kunnskap og ferdigheter fra familieterapeutiske tilnærminger til familieterapi og relasjonelt arbeid i organisasjoner.

Hvorfor studere Ferdigheter i relasjonelt arbeid?

I undervisningen arbeider vi med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Vi legger vekt på at studenten kan overføre relasjonell tenkning og arbeidsformer til aktuell praksis.

Emnet tar for seg studentens forhold til seg selv og andre mennesker, samt deres erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Du vil bli kjent med hvordan du kan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene er knyttet opp til praksis, veiledning, og personlig og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARA510 Ferdigheter i relasjonelt arbeid

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekstar og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Praktisk informasjon

 

Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 2765

Korleis søke
Trykk på "Søk Studieplass" for å logge inn i søknadsweb.
Legg inn personalia. 
Vel opptak «Vidareutdanning og halvtårsstudium», deretter «Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag vår 2024».
Vel "Frittståande emne i Familieterapi og relasjonelt arbeid" frå nedtrekksmenyen og trykk på "Legg til" før du sender inn søknaden.

Sjølve emnevalet gjer du i studentweb innan 1. februar.

Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.