Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende.

Se også:

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Master i helsevitenskap Master og høyere Nord universitet
Master i helsevitenskap - psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid - deltid Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i psykisk helsearbeid Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Psykisk helse - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psykisk helse og rusrelaterte problemer, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Psykisk helse- og rusarbeid Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helse- og rusarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Universitetet i Stavanger, Etter- og videreutdanning
Psykososial helse, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
SEPREP TU Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i rus og psykisk helse Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
  • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
  • Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg (661302)