Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om problematikk innen områder som rus og rusavhengighet, psykiske lidelser og psykososialt arbeid.

Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende.

Se også:

Utdanninger

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Master i helsevitenskap - psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid - deltid Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i psykisk helse i et livsløpsperspektiv Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Psykisk helse - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Psykisk helse og rusrelaterte problemer, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig master Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Psykisk helsepedagogikk - modul 1 2019/2020 Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Psykisk helsepedagogikk - modul 2 2019/2020 Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Psykisk helsepedagogikk - modul 3 2019/2020 Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Psykisk helsepedagogikk - modul 4 2019/2020 Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Psykososial helse, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
SEPREP TU Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid Årsstudium og kortere VID vitenskapelige høgskole
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (60 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, psykisk helse- og rusarbeid, toårig (769944)
  • Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • Master, barn og unges psykiske helse, toårig (769928)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)
  • Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig (769935)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk (669918)
  • Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg (661302)