Nøkkelinformasjon

Avhengig av hvilken videreutdanning du velger kan du fordype deg i områder som arbeid med sårbare barn og familier, konflikthåndtering, kommunikasjon og veiledning.

Noen av utdanningene handler om samarbeid, og koordinering av tjenester.

 

Se også:

Utdanninger

Viser 36 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Barn i offentlig omsorg - Barnevernfaglig oppfølgingsarbeid (15 stp) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Barn i offentlig omsorg - Juridiske perspektiv og beslutningstaking (15 stp) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
E-helse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Familiebehandling - master i sosialfag Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Familieterapi og relasjonelt arbeid | vidareutdanning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Helse- og velferdsforvaltning Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Helseinnovasjon i praksis Årsstudium og kortere Nord universitet
Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Helserett i kommunen Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Juss i barnevernfaglig arbeid 30 sp Enkeltemne Universitetet i Stavanger
Karriereveiledning Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Ledelse i helse- og sosialtjenesten Master og høyere Høgskulen i Volda
Mangfoldskompetanse i helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Seksuell helse og seksualitetsundervisning - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, videreutdanning (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, familiebehandling, toårig (769936)
 • Master, velferdsforvaltning, toårig (762902)
 • Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå (762199)
 • Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig (762111)
 • Master, social work with families and children, toårig (762110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi (662902)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
 • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Master, comparative social work, ettårig (762107)