Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Avhengig av hvilken videreutdanning du velger kan du fordype deg i områder som arbeid med sårbare barn og familier, konflikthåndtering, kommunikasjon og veiledning.

Noen av utdanningene handler om samarbeid, og koordinering av tjenester.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak med krav om høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller relevant yrkespraksis.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak med krav om høyere utdanning innen helse- og sosialfag eller relevant yrkespraksis.

Varighet

Fra et halvt til to år.

Varighet

Fra et halvt til to år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769936 - Master, familiebehandling, toårig
 • 762902 - Master, velferdsforvaltning, toårig
 • 762199 - Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 762111 - Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig
 • 762110 - Master, social work with families and children, toårig
 • 662902 - Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi
 • 662122 - Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet
 • 662121 - Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag
 • 662120 - Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid
 • 662119 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662113 - Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert
 • 662112 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge
 • 662111 - Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 662108 - Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern
 • 641108 - Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning
 • 669952 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk
 • 669913 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern
 • 669970 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse
 • 669958 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse
 • 669920 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode
 • 669965 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi
 • 669944 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering
 • 669916 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk
 • 669960 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse
 • 669964 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid
 • 669949 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk
 • 669957 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten
 • 669934 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert
 • 669922 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning
 • 669921 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon
 • 669919 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning
 • 669961 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold
 • 762107 - Master, comparative social work, ettårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769936 - Master, familiebehandling, toårig
 • 762902 - Master, velferdsforvaltning, toårig
 • 762199 - Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå
 • 762111 - Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig
 • 762110 - Master, social work with families and children, toårig
 • 662902 - Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi
 • 662122 - Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet
 • 662121 - Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag
 • 662120 - Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid
 • 662119 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662113 - Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert
 • 662112 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge
 • 662111 - Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 662108 - Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern
 • 641108 - Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning
 • 669952 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk
 • 669913 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern
 • 669970 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse
 • 669958 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse
 • 669920 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode
 • 669965 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi
 • 669944 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering
 • 669916 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk
 • 669960 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse
 • 669964 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid
 • 669949 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk
 • 669957 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten
 • 669934 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert
 • 669922 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning
 • 669921 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon
 • 669919 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning
 • 669961 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold
 • 762107 - Master, comparative social work, ettårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, familiebehandling, toårig (769936)
 • Master, velferdsforvaltning, toårig (762902)
 • Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå (762199)
 • Master, samordning av helse- og velferdstjenester, toårig (762111)
 • Master, social work with families and children, toårig (762110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, velferdsteknologi (662902)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, relasjonskompetanse i barnevernet (662122)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid (662120)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) (662119)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi (662114)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert (662113)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge (662112)
 • Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling (662111)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning (662109)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse (662108)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern (662107)
 • Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning (641108)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten (669957)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Master, comparative social work, ettårig (762107)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.