Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller konflikthåndtering? Da kan vår klinisk profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg. Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid. Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og systemisk par- og familieterapi.

Masterstudium

Studiets oppbygging

Mastergradsstudiet er på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 4 år med 2 samlinger pr. semester, til sammen 16 samlinger. I tillegg reiser studentene på et studiebesøk 5 dager i 3. studieår. Studentene plasseres i faste klasser på 25-30 studenter. All undervisning er obligatorisk. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis ved at det er krav til at studentene har veiledning og praksis gjennom hele studiet.

Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og systemisk par- og familieterapi. Studentene velger studieretning ved opptak. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at studentenes praksis må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

Studieretning 1: Systemisk praksis

Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

Studieretning 2: Systemisk par- og familieterapi

Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

Studentene gjennomfører minimum 320 timer praksis og har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften.

Emner

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Masteroppgaven

Opptakskrav

For opptak på studiet kreves det følgende:

Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende. Det kreves også praksis tilsvarende to år i hel stilling etter endt bachelor (deltidsstillinger regnes om til heltid). Det stilles også krav om at studenten er i relevant praksis i studietiden.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4005 i lokalt opptak).

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her


Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Avlagt mastergradseksamen gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.- studier.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer til stillinger innenfor barnevern, familievern, psykisk helsevern, NAV, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner som krever kompetanse på høyere grads nivå. Det vil omfatte stillinger hvor hovedarbeidsoppgaver er arbeid med barn, unge, enkeltpersoner, par og familier samt veiledning av profesjonsutøvere og deltakelse i tverrprofesjonelt samarbeid.

Stillinger innenfor undervisningsområdet for systemisk familieterapi, systemisk praksis og veiledning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i familieterapi og systemisk praksis, deltid

Alle utdanninger innen