Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Jobber du med mennesker og ønsker å utvide din kompetanse på områder som familieterapi, relasjonsarbeid, nettverksarbeid, veiledning eller konflikthåndtering? Da kan vår klinisk profesjonsbaserte mastergrad være noe for deg. Målgruppene for studiet er profesjonsutøvere som arbeider med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, familier og grupper innen familievern, barnevern, nav, psykisk helsevern, rusfeltet, pedagogiske institusjoner og helseinstitusjoner, veiledning i ulike sammenhenger og personal- og organisasjonsarbeid. Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og par- og familieterapi.

Studiets oppbygging

Mastergraden foregår på deltid og undervisningen er samlingsbasert med selvstendig arbeid mellom samlingene. Studiet går over 4 år med 2 samlinger pr. semester, til sammen 16 samlinger. I tillegg reiser studentene på et studiebesøk 5 dager i 3. studieår. Studentene plasseres i faste klasser på 25-30 studenter. All undervisning er obligatorisk. Studiet er nært knyttet til studentens egen praksis ved at det er krav til at studentene har veiledning og praksis gjennom hele studiet.

Studiet er delt inn i to studieretninger: Systemisk praksis og par- og familieterapi. Studentene velger studieretning ved opptak. Valg av studieretning er knyttet til studentenes egen praksis i studietiden, det vil si at studentenes praksis må oppfylle krav til innhold i valgte studieretning.

Studieretning 1: Systemisk praksis

Praksis foregår i ulike typer arbeid som rådgivning og veiledning, gruppeledelse, teamarbeid, nettverksarbeid, organisasjonsarbeid, pedagogisk arbeid, kompetanseutvikling og ulike former for krisehåndtering, støttesamtaler, tilrettelegging, bistand- og pårørendearbeid, med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, foreldre, familier og grupper.

Studieretning 2: par- og familieterapi

Praksis foregår i terapi og terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersoner, par, foreldre, familier og grupper.

Studentene gjennomfører minimum 320 timer praksis og har 320 timer veiledning i løpet av studietiden. Utgifter til veiledning kommer i tillegg til studieavgiften.

Emner

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Masteroppgaven

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak)


Søknadsfrist: 15. april

Kvalifikasjon/tittel

Master i familieterapi og systemisk praksis, deltid

Alle utdanninger innen