Nøkkelinformasjon

For å bli lege må du ta et profesjonsstudium i medisin. Dette er et seksårig universitetsstudium.

På medisinstudiet lærer du både om hvordan et friskt menneske fungerer, og om hvordan sykdommer virker på kroppen. Du vil få kunnskap om hvordan sykdom oppstår, hvordan sykdom kan forebygges, og hvordan sykdom kan behandles.

Man kan også ta utdanning innen andre medisinske fag. Les om medisinske fag.

Mange tar også utdanningen i utlandet, les mer om å studere medsin i utlandet her.

Utdanninger

Viser 6 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Medisin Master og høyere Universitetet i Oslo
Medisin, høst MEROD 60.80 70.10
Medisin, vår MEROD 60.10 69.20
Medisin profesjonsstudium Master og høyere UiT Norges arktiske universitet MEROD 59.80 68.20
Medisin profesjonsstudium - forskerlinje Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Medisin profesjonsstudium – 1 år i Norge + 5 år i Ungarn (Medisin 1+5) Master og høyere Oslo Nye Høyskole
Medisinstudiet Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Medisin, Trondheim/Levanger MEROD 60.40 68.40
Medisin, Trondheim/Ålesund MEROD 61.10 68.20
Medisin, Trondheim MEROD 61.90 69.20
Medisinstudiet Master og høyere Universitetet i Bergen MEROD 59.80 68.30

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Cand.med.-utdanning (763101)
 • Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger (763201)
 • Anestesiologi, spesialistutdanning for leger (763202)
 • Arbeidsmedisin (yrkesmedisin), spesialistutdanning for leger (763203)
 • Barne- og ungdomspsykiatri, spesialistutdanning for leger (763204)
 • Barnekirurgi, spesialistutdanning for leger (763209)
 • Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger (763205)
 • Blodsykdommer, spesialistutdanning for leger (763217)
 • Endokrinologi, spesialistutdanning for leger (763218)
 • Fordøyelsessykdommer, spesialistutdanning for leger (763219)
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialistutdanning for leger (763206)
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer, spesialistutdanning for leger (763207)
 • Gastroenterologisk kirurgi, spesialistutdanning for leger (763210)
 • Generell kirurgi, spesialistutdanning for leger (763208)
 • Geriatri, spesialistutdanning for leger (763220)
 • Hjertesykdommer, spesialistutdanning for leger (763221)
 • Hudsykdommer og veneriske sykdommer, spesialistutdanning for leger (763214)
 • Immunologi og transfusjonsmedisin, spesialistutdanning for leger (763215)
 • Indremedisin, spesialistutdanning for leger (763216)
 • Infeksjonssykdommer, spesialistutdanning for leger (763222)
 • Karkirurgi, spesialistutdanning for leger (763211)
 • Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, spesialistutdanning for leger (763225)
 • Klinisk farmakologi, spesialistutdanning for leger (763226)
 • Klinisk kjemi, spesialistutdanning for leger (763227)
 • Klinisk nevrofysiologi, spesialistutdanning for leger (763228)
 • Lungesykdommer, spesialistutdanning for leger (763223)
 • Medisin, spesialistutdanninger for leger (7632)
 • Medisinsk genetikk, spesialistutdanning for leger (763229)
 • Medisinsk mikrobiologi, spesialistutdanning for leger (763230)
 • Nevrokirurgi, spesialistutdanning for leger (763231)
 • Nevrologi, spesialistutdanning for leger (763232)
 • Nukleærmedisin, spesialistutdanning for leger (763233)
 • Nyresykdommer, spesialistutdanning for leger (763224)
 • Onkologi, spesialistutdanning for leger (763234)
 • Ortopedisk kirurgi, spesialistutdanning for leger (763235)
 • Patologi, spesialistutdanning for leger (763236)
 • Plastikkirurgi, spesialistutdanning for leger (763237)
 • Psykiatri, spesialistutdanning for leger (763238)
 • Radiologi, spesialistutdanning for leger (763239)
 • Revmatologi, spesialistutdanning for leger (763240)
 • Samfunnsmedisin, spesialistutdanning for leger (763241)
 • Thoraxkirurgi, spesialistutdanning for leger (763212)
 • Urologi, spesialistutdanning for leger (763213)
 • Øre-nese-hals-sykdommer, spesialistutdanning for leger (763242)
 • Øyesykdommer, spesialistutdanning for leger (763243)