Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid

Informasjon er oppdatert av Oslo Nye Høyskole

30. januar 2023.

Om studiet

I samarbeid med prestisjetunge Pécs University Medical School har vi utviklet programmet medisin 1+5, der du tar det første året av medisinstudiet på Bjørknes Høyskole i Oslo og de neste 5 årene i Ungarn.

Hvis du har et ønske om å hjelpe mennesker gjennom å behandle, forebygge eller forske på sykdommer, er medisinstudiet for deg.

Gjennom dette programmet får du et profesjonsstudium av høy kvalitet, kombinert med den erfaringen og modenheten som følger med å studere og bo i utlandet. 

Studiets oppbygging

Søker du deg inn på Medisin 1+5, er løpet ett år i Oslo og fem år i Sentral-Europa. Det siste året består av praksis på ulike sykehusavdelinger og hele eller deler av dette sjette året  er det mulig å ta i Norge. Det er fire, store studiemoduler fordelt på seks år.

 • Basic science module – 4. semester (år 1–2)
 • Pre-clinical module – 2. semester (år 3)
 • Clinical module – 4. semester (år 4–5)
 • Clinical Rotation

Opptakskrav

For å søke om studieplass må du oppfylle følgende minstekrav (for å komme inn i Pecs):  

 • generell studiekompetanse 
 • minst 4,0 i karaktersnitt (uten tilleggspoeng)
 • minst 4 i engelsk, eller TOEFL-iBT: 72 poeng, eller IELTS Overall Band Score: 5,5 
 • kjemi 1+2 
 • fysikk 1 
 • matte R1 eller tilsvarende 

Læringsutbytte

Det første året på campus i Oslo består av 60 studiepoeng i medisinsk biologi, samt språk- og kulturundervisning i ungarsk, slik at du er godt forberedt til utenlandsstudiene.

Undervisningen i Ungarn foregår på engelsk, men både i dagliglivet og i møte med pasienter er det fint å kunne det lokale språket. Mellom det første og andre studieåret skal du gjennom et 14 dagers sommerkurs med disseksjon i Pécs, og etter bestått kurs starter du andreåret ved universitetet der. 

Hele 1+5-programmet er godkjent av Lånekassen, og når du er ferdig utdannet lege, får du autorisasjon til å jobbe i Norge, dette søker du på på lik linje med de som har tatt utdannelsen i Norge

I løpet av det første året av medisinstudiet kommer du blant annet til å lære

 • kjemi- og biokjemi 
 • celle- og molekylærbiologi 
 • biofysikk 
 • samfunn og medisin 
 • anatomi og fysiologi   

Anbefalt forhåndskunnskap

For å være med i førsteopptaket må du søke innen 15. april. De søkerne med best karaktersnitt som oppfyller opptakskravene får først tilbud om studieplass.

Får du ikke tilbud, men oppfyller minstekravet, vil du bli satt på venteliste. Det er mulig å søke etter 15. april og helt frem til studiestart, men det er lurt å søke tidlig. Du søker ved å laste opp vitnemål fra videregående. 
 

Hvis du fremdeles går på videregående, laster du opp karakterutskrifter fra første, andre og tredje klasse. Det må fremkomme av dokumentene at du har eller er i ferd med å ta fagkravene.  

Hvis du er i ferd med å ta opp fag når du søker, er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjemaet og laster opp dokumentasjon fra lærestedet. 

Karrieremuligheter

Når du er ferdig med medisinutdanningen, kan du søke om direkte autorisasjon. Turnus er ikke lenger obligatorisk for å få autorisasjon til å praktisere som lege i Norge, men turnusordningen er første del av en LIS1-ordningen.

Ordningen er søknadsbasert. Du må altså søke på en utlyst LIS1-stilling etter medisinutdanningen, og du søker på lik linje med alle andre som har studert i Norge og i utlandet.

Alle utdanninger innen