Nøkkelinformasjon

Ulike videreutdanninger i radiografi gir fordypning i stråleterapi, MR, CT, ultralyd og optimalisering av bildeframvisning.

For å ta videreutdanning i radiografi må man som regel ha en grunnutdanning i radiografi eller medisin.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig (769925)
  • Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
  • Videreutdanning for radiografer, tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (669969)
  • Videreutdanning for radiografer, ultralyd (669959)
  • Videreutdanning for radiografer, angiografi (669942)
  • Videreutdanning for radiografer, mammografi (669931)
  • Videreutdanning for radiografer, stråleterapi (669924)
  • Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling (669923)
  • Videreutdanning for radiografer, angiografi (669942)
  • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ultralyd (669968)