Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Trondheim
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 61.90 (primær)
  • 69.20 (ordinær)
Studieplasser: 119
Søknadskode (SO): 194740
Trondheim/Levanger
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 60.40 (primær)
  • 68.40 (ordinær)
Studieplasser: 16
Søknadskode (SO): 194498
Trondheim/Ålesund
Opptakskrav: MEROD
Poenggrenser 2023:
  • 61.10 (primær)
  • 68.20 (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194499

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

På medisinstudiet lærer du om kroppen og hvordan den er bygd opp. Du lærer om hva som skjer i kroppen ved sykdom, og hvordan sykdom kan behandles. Du vil også lære om helsefremming og forebygging av sykdom, og hvordan du kommuniserer med pasienter på en empatisk og respektfull måte. Som student vil du ha en variert studiehverdag med både teoretisk og praktisk undervisning. Du møter pasienter allerede i første studieår, og du vil gjennom hele studieløpet få perioder med praksis ved sykehus og i primærhelsetjenesten. Studiet legger stor vekt på problembasert læring og annen studentaktiviserende undervisning.

Medisinstudiet ved NTNU tilbyr et desentralisert studieløp fra tredje studieår med base i enten Ålesund eller Levanger. Du kan søke deg til det desentraliserte studieløpet ved å velge Ålesund eller Levanger som studiested, når du søker opptak til medisinstudiet i Samordna opptak. Alle som får opptak til medisinstudiet, studerer de to første årene i Trondheim.

Du kan lese mer om studietilbudet på NTNUs nettsider. De fleste som er ferdig med medisinstudiet jobber som leger, enten på sykehus eller på legekontor. Men det finnes også andre muligheter for eksempel innen forskning, administrasjon eller undervisning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae/Candidata medicinae

Alle utdanninger innen