Nøkkelinformasjon

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

360.00

Semester

12

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

MEROD

Poenggrenser 2020

  • 61.90 (primær)
  • 67.90 (ordinær)

Studieplasser

155

Søknadskode (SO)

194740

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

På medisinstudiet lærer du om kroppen og hvordan den er bygd opp. Du lærer om kroppens sykdommer, hvordan de oppstår og kan behandles. I studiet lærer du helsefremming og forebygging av sykdom, en vitenskapelig tilnærming til faget og kommunikasjon med pasienter.

Som student vil du ha en variert studiehverdag med integrering av teoretisk og praktisk undervisning. Du møter pasienter allerede første studieår, og i løpet av studiet er det lengre perioder med praksis ved sykehus og i primærhelsetjenesten. Etter de to første studieårene i Trondheim vil noen av dere få anledning til å ta 3. og 4. studieår desentralt (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Legeutdanning+i+Nord-Trøndelag) med hovedbase i Levanger. Etter seks år er du lege. Legeyrket er spennende og variert. De fleste vil komme til å arbeide som leger i primærhelsetjenesten eller på sykehus, og noen blir forskere eller velger andre karrierer.

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae/Candidata medicinae

Alle utdanninger innen