Nøkkelinformasjon

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft

Utdanninger

Viser 9 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig (555136)
 • Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig (555134)
 • Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig (555133)
 • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)
 • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
 • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig (555905)
 • Fagskoleutdanning, fagtekniker digitalisering og automasjon, halvårig (555902)

Relevante yrker