Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-ELK0008

Antall studieplasser

56

Søknadskode (SO)

1647-13

Om studiet

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskravene som Nkoms autorisasjonsforskrift stiller til kvalifisert person. 

Etter fullført fagskolegrad i Elkraft og med ett års relevant ekomnettpraksis, kan dermed studentene være kvalifisert person og sikre at arbeidsgiver kan få innvilget ekomnettautorisasjon (ENA).

Undervisningsopplegg

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer
6. Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse  
7. Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse  
8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
9. Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
10. Hovedprosjekt 

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev eller treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev, eller ha fullført treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punkt 1, og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på relevant realkompetanse.
  • Merk at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon, eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

Tilleggsinformasjon for søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve etter opptaksfristen:

 • Dersom du skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan du få tildelt studieplass på vilkår om bestått prøve i løpet av første semester.
 • Ved søknaden i Samordna Opptak, legg ved lærekontrakten som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Alle utdanninger innen