Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Gjøvik

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0007

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1646-40

Om studiet

Elkraft-faget omfatter hele energikjeden fra produksjon og fordeling til forbruk. Faget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft, men nå er også alternative energikilder, energibærere og automasjon viktige deler av et fagområde i rask utvikling. Behovet for fagskoleingeniører er stort.

Studiet tilbys også som nett- og samlingsbasert deltidsstudium over fire år (FTE13N).

Undervisningsopplegg

Studiet består av ti hovedemner:

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 • Elektriske systemer
 • Elektroniske systemer
 • Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse
 • Elektrisk energiproduksjon og distribusjon med faglig ledelse
 • Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
 • Elektriske installasjoner og el-energianlegg med faglig ledelse
 • Hovedprosjekt

Emnet Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse gjør deg kvalifisert til å ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Du får dessuten rett til å søke autorisasjon som ekom-nettverksinstallatør (ENA).

Fagskolen Innlandet tilbyr dette studiet på heltid og som nettbasert med samlinger, med varierte undervisningsformer. Undervisningen kombinerer blant annet forelesninger, videoer, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktiske øvelser i lab, alt for å gjøre opplæringen mest mulig relevant.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Vikler- og transformatormontørfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir deg muligheter til å jobbe som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 120 studiepoeng hvorav 30 studiepoeng gjennomføres pr semester (60 studiepoeng pr år). Studentene har sin daglige studietilværelse ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik. Fagskolen innlandet bygger opp sin undervisning via læringsplattformen Canvas. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse.

Alle utdanninger innen