Nøkkelinformasjon

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

  • Automatisering
  • Elektronikk
  • Elkraft

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
  • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
  • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)
  • Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig (555134)
  • Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig (555133)
  • Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig (555136)

Relevante yrker