To tømrere på en byggeplass støtter en planke.
Yrkesskildring

Tømrar

favoritt ikon

Tømrarar bygger trehus og andre trekonstruksjonar.

Som tømrar bygger og monterer du ulike typar trekonstruksjonar og innreiingar, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjonar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein tømrar:

  • bygging av trehus og andre konstruksjonar i tre
  • innreiing av hus i tre, mur, stål eller betong
  • rehabilitering og vedlikehald av bygningar
  • produksjon og montering av element og modular
  • planlegge eigne arbeider, og samordne arbeidet med andre fag og aktørar

Tømrarar utgjer ei stor yrkesgruppe. Småhus blir for det meste bygd i tre, medan større næringsbygg ofte blir bygd i stål og betong med utfyllande bindingsverk av trevirke i ytterveggane. Det blir òg stadig meir vanleg å bygge store hus av massivtre.

Tømraren utfører òg innreiingsarbeider i alle typar bygg, slik som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vindauge og kjøken og legging av parkett og lister.

Det er òg tømrarens jobb å halde ved like eksisterande trehus, og oppgradere dei til dagens – eller ein betre – standard. Dette blir kalla rehabilitering.

Når gamle bevaringsverdige trehus skal førast tilbake til opphavleg eller ein tidlegare tilstand, blir det kalla restaurering. Dette krev at tømraren har kunnskap og kompetanse om tidlegare byggemetodar og materialkvalitetar.

Som tømrar arbeider du ut frå rutinar, teikningar og arbeidsbeskrivingar. Arbeidsmetodane omfattar både handverktøy, elektrisk verktøy og meir avansert utstyr. Det er også vanleg at tømraren brukar digitale hjelpemiddel som oppslagsverk og for å dokumentere arbeidet.

Ein tømrar må utføre arbeidet på ein rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerheit ( HMS). 

Tømraren arbeider nokre gongar sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som murararblikkenslagararbetongfagarbeidarar
målararelektrikarar og røyrleggarar.

Kvar arbeider tømrarar?

Dei aller fleste tømrarar er tilsette i mindre byggmeisterbedrifter eller hos større entreprenørar.

Personlege eigenskapar

Du må ha god fysikk i dette yrket. Sidan ein del arbeid går føre seg frå stillas og på tak, er det ein fordel om du ikkje har høgdeskrekk. Du må òg vere ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i tømrarfaget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.
 

Kva jobbar tømrarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tømrer eller snekker
Heltid
Alle sektorer
37 867 personer
387 personer
37 480 personer
Ca 229 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
37 100 kr
34 900 kr
37 140 kr
445 200 kr
418 800 kr
445 680 kr
Ca 229 kr
Ca 215 kr
Ca 229 kr
37 100 kr
34 900 kr
37 140 kr
445 200 kr
418 800 kr
445 680 kr
Ca 231 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
37 390 kr
34 030 kr
37 430 kr
448 680 kr
408 360 kr
449 160 kr
Ca 231 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
37 930 kr
34 480 kr
37 970 kr
455 160 kr
413 760 kr
455 640 kr
Tømrer eller snekker
Deltid
Alle sektorer
15 765 personer
324 personer
15 441 personer
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 216 kr
34 930 kr
32 480 kr
34 970 kr
419 160 kr
389 760 kr
419 640 kr
Ca 216 kr
Ca 200 kr
Ca 216 kr
34 930 kr
32 480 kr
34 970 kr
419 160 kr
389 760 kr
419 640 kr
Ca 217 kr
Ca 197 kr
Ca 217 kr
35 140 kr
31 990 kr
35 190 kr
421 680 kr
383 880 kr
422 280 kr
Ca 217 kr
Ca 197 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
32 320 kr
35 620 kr
426 840 kr
387 840 kr
427 440 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Kommunal
605 personer
582 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 010 kr
37 030 kr
444 120 kr
444 360 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 010 kr
37 030 kr
444 120 kr
444 360 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
36 600 kr
36 580 kr
439 200 kr
438 960 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
37 530 kr
37 540 kr
450 360 kr
450 480 kr
Tømrer eller snekker
Deltid
Kommunal
216 personer
177 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 960 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 219 kr
34 710 kr
35 530 kr
416 520 kr
426 360 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 219 kr
35 080 kr
35 860 kr
420 960 kr
430 320 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Privat
37 149 personer
351 personer
36 798 personer
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 229 kr
37 080 kr
34 640 kr
37 130 kr
444 960 kr
415 680 kr
445 560 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
Ca 229 kr
37 080 kr
34 640 kr
37 130 kr
444 960 kr
415 680 kr
445 560 kr
Ca 231 kr
Ca 208 kr
Ca 231 kr
37 390 kr
33 720 kr
37 420 kr
448 680 kr
404 640 kr
449 040 kr
Ca 231 kr
Ca 208 kr
Ca 231 kr
37 920 kr
34 170 kr
37 950 kr
455 040 kr
410 040 kr
455 400 kr
Tømrer eller snekker
Deltid
Privat
15 534 personer
280 personer
15 254 personer
Ca 215 kr
Ca 200 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
32 480 kr
34 950 kr
418 920 kr
389 760 kr
419 400 kr
Ca 215 kr
Ca 200 kr
Ca 216 kr
34 910 kr
32 480 kr
34 950 kr
418 920 kr
389 760 kr
419 400 kr
Ca 217 kr
Ca 197 kr
Ca 217 kr
35 140 kr
31 970 kr
35 190 kr
421 680 kr
383 640 kr
422 280 kr
Ca 217 kr
Ca 197 kr
Ca 217 kr
35 570 kr
32 280 kr
35 620 kr
426 840 kr
387 360 kr
427 440 kr
Tømrer eller snekker
Heltid
Statlig
113 personer
100 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca 265 kr
42 670 kr
42 900 kr
512 040 kr
514 800 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 265 kr
43 190 kr
43 530 kr
518 280 kr
522 360 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 267 kr
42 590 kr
43 280 kr
511 080 kr
519 360 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca 267 kr
44 550 kr
45 410 kr
534 600 kr
544 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

En mann tapetserer en vegg

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Snekker som jobber med saging.

Snikkar

Snikkarar jobbar hovudsakleg med inventar i hus, til dømes møbel, kjøkken og trapper. 

Murer i arbeid

Murar

Muraren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren førebur, planlegg og gjennom­fører byggeprosjekt. Ofte er bygg­ingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Pianostemmer stemmer piano

Pianostemmar

Ein pianostemmar ut­fører stemming og vedlikehald av piano og flygel.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.

Møbelsnekker jobber med ei kommodeskuffe

Møbelsnikkar

Ein møbelsnikkar vel, formar og set saman materiale til møblar og innreiingar.