Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Tømrar

Tømrarar bygger trehus og andre trekonstruksjonar.

Arbeidsoppgaver

Som tømrar bygger og monterer du ulike typar trekonstruksjonar og innreiingar, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjonar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein tømrar:

 • bygging av trehus og andre konstruksjonar i tre
 • innreiing av hus i tre, mur, stål eller betong
 • rehabilitering og vedlikehald av bygningar
 • produksjon og montering av element og modular
 • planlegge eigne arbeider, og samordne arbeidet med andre fag og aktørar
 • lesa og forstå teikningar og konstruksjonar

Tømrarar utgjer ei stor yrkesgruppe. Småhus blir for det meste bygd i tre, medan større næringsbygg ofte blir bygd i stål og betong med utfyllande bindingsverk av trevirke i ytterveggane. Det blir òg stadig meir vanleg å bygge store hus av massivtre.

Tømraren utfører òg innreiingsarbeider i alle typar bygg, slik som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vindauge og kjøken og legging av parkett og lister.

Det er òg tømrarens jobb å halde ved like eksisterande trehus, og oppgradere dei til dagens – eller ein betre – standard. Dette blir kalla rehabilitering.

Når gamle bevaringsverdige trehus skal førast tilbake til opphavleg eller ein tidlegare tilstand, blir det kalla restaurering. Dette krev at tømraren har kunnskap og kompetanse om tidlegare byggemetodar og materialkvalitetar.

Som tømrar arbeider du ut frå rutinar, teikningar og arbeidsbeskrivingar. Arbeidsmetodane omfattar både handverktøy, elektrisk verktøy og meir avansert utstyr. Det er også vanleg at tømraren brukar digitale hjelpemiddel som oppslagsverk og for å dokumentere arbeidet.

Ein tømrar må utføre arbeidet på ein rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerheit (HMS). 

Tømraren arbeider nokre gongar sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som murararblikkenslagararbetongfagarbeidarar
målararelektrikarar og røyrleggarar.

Hvor jobber tømrarar ?

Dei aller fleste tømrarar er tilsette i mindre byggmeisterbedrifter eller hos større entreprenørar.

Intervjuer

Portrettbilde av tømrer Adrian Thorsen

Tømrer

Adrian Thorsen

– Å skape noe som vises i mange år er artig, sier tømrer Adrian Thorsen.

Viktige egenskaper

Du må ha god fysikk i dette yrket og like å jobba både ute- og innandørs. Sidan ein del arbeid går føre seg frå stillas og på tak, er det ein fordel om du ikkje har høgdeskrekk. Du må òg vere ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

 

 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i tømrarfaget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.
 

De vanligste jobbene blant tømrarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457129 - Tømrerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tømrarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7421132 - FAGANSVARLIG (SNEKKER)
 • 7421125 - SPESIALARBEIDER (SNEKKER)
 • 7421118 - SNEKKER
 • 7421114 - INDUSTRISNEKKER
 • 7421112 - SNEKKERMESTER
 • 7421110 - SNEKKERFORMANN
 • 7125115 - ARBEIDSLEDER (BYGG)
 • 7125114 - TØMMERMANN (PÅ LAND)
 • 7125113 - MESTER (TØMRER)
 • 7125112 - BYGNINGSARBEIDER
 • 7125110 - SPESIALARBEIDER (TØMRING)
 • 7125109 - FORMANN (TØMRER)
 • 7125107 - TØMRER
 • 7125106 - LAFTER
 • 7125105 - PRODUKSJONSARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON)
 • 7125104 - FAGARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON)
 • 7125103 - TØMRERMESTER
 • 7125102 - BYGNINGSSNEKKER
 • 7125101 - BYGGMESTER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.