Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Arbeidsoppgaver

Blikkenslagerfaget er et skapende håndverksyrke hvor praktisk arbeid, logisk sans og kreativitet går hånd i hånd. Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger.

Selv om blikkenslageren i dag bruker verktøy og digitale hjelpemidler, må du likevel tenke kreativt og like å jobbe med hendene. Blikkenslagere må kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Du må ha et godt øye for detaljer, og kunne jobbe konsentrert over tid

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

 • tilpasse og montere metallplater til fasader på bygninger
 • lage og montere plater til tak (taktekking)
 • lage og montere beslag, tak- og pipehatter, takrenner og nedløpsrør
 • planlegge, produsere og montere ventilasjonsanlegg
 • service og vedlikehold av tak, fasader og ventilasjonsanlegg
 • utvikle og produsere interiørdetaljer i metall

Som blikkenslager jobber du ofte på verkstedet, hvor du for eksempel former plater til tak og fasade, andre dager jobber du ute på byggeplass med å montere det du har laget.

I dette yrket må du ha gode byggtekniske kunnskaper.

Hvor jobber blikkenslagere?

Blikkenslageren kan jobbe i små eller store firma. De kan jobbe sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for sine kunder. Noe av arbeidet kan gjøres i et verksted, og resten av arbeidet foregår på en byggeplass eller på en bolig.

Bli med en blikkenslager på jobb

Hvordan er det å jobbe som blikkenslager?

Intervjuer

Mann med svart jakke og svart caps. Bak han på veggen, henger en rekke verktøy.

Blikkenslager

Herman Joelson

– Det beste med jobben er for meg å gjøre et godt stykke håndverk, sier Herman.

Passer jeg til å bli blikkenslager?

Som blikkenslager må du være presis og nøyaktig i arbeidet siden det du lager skal fungere og være synlig i mange år. Du må være løsningsorientert og like å jobbe med hendene. Yrket krever at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Hva tjener blikkenslagere?

Hvordan utdanner du deg til blikkenslager?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber blikkenslagerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457117 - Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3
 • 459902 - Blikkenslagerarbeid og annet tynnplatearbeid, videregående, avsluttende utdanning
 • 541137 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, kobber- og blikkenslager, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber blikkenslagere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med blikkenslagere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7213101 - BLIKKENSLAGER
 • 7213103 - BLIKKENSLAGERMESTER
 • 7213111 - BLIKKENSLAGER (VERKSTEDLEDER)
 • 7213110 - BLIKKENSLAGER (FERIEVIKAR)
 • 7213109 - SPESIALARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213108 - FORMANN (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213106 - FAGARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213105 - VENTILASJONSMONTØR
 • 7213102 - KOPPERSLAGER

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.