Blikkenslager i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Blikkenslager

favoritt ikon

Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.

Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger. Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

  • montere plater på tak og fasader til bygninger (taktekking)
  • reparere lekkasjer i tak og bygninger
  • montere stiger på private bygninger
  • lage og montere nedløpssystemer
  • produsere og montere ventilasjonsanlegg
  • gi service og reparere tak, fasader og ventilasjonsanlegg

Som blikkenslager jobber du noen ganger på verkstedet, hvor du for eksempel former plater til tak og fasade. Andre dager jobber du ute på kundenes bygg.

I dette yrket må du ha gode byggtekniske kunnskaper.

Hvor jobber blikkenslagere?

Blikkenslageren kan jobbe i små eller store firma. De kan jobbe sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for sine kunder. Noe av arbeidet kan gjøres i et verksted, og resten av arbeidet foregår på en byggeplass eller på en bolig.

Personlige egenskaper

Som blikkenslager må du være presis og nøyaktig i arbeidet. Du må være løsningsorientert og like å jobbe med hendene. Yrket krever at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber blikkenslagerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Alle sektorer
4 685 personer
4 592 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 230 kr
38 320 kr
458 760 kr
459 840 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 270 kr
38 360 kr
459 240 kr
460 320 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 910 kr
36 990 kr
442 920 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 890 kr
37 990 kr
454 680 kr
455 880 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Alle sektorer
14 579 personer
191 personer
14 388 personer
Ca 253 kr
Ca 228 kr
Ca 254 kr
41 040 kr
36 870 kr
41 080 kr
492 480 kr
442 440 kr
492 960 kr
Ca 253 kr
Ca 228 kr
Ca 254 kr
41 290 kr
37 130 kr
41 330 kr
495 480 kr
445 560 kr
495 960 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 250 kr
40 510 kr
35 530 kr
40 570 kr
486 120 kr
426 360 kr
486 840 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 250 kr
41 910 kr
36 890 kr
41 970 kr
502 920 kr
442 680 kr
503 640 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Kommunal
349 personer
339 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 600 kr
38 600 kr
463 200 kr
463 200 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 210 kr
41 330 kr
494 520 kr
495 960 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 110 kr
39 150 kr
469 320 kr
469 800 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
42 690 kr
42 770 kr
512 280 kr
513 240 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Kommunal
312 personer
303 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 630 kr
38 630 kr
463 560 kr
463 560 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
41 540 kr
41 660 kr
498 480 kr
499 920 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
39 120 kr
39 160 kr
469 440 kr
469 920 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 242 kr
42 910 kr
42 990 kr
514 920 kr
515 880 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Privat
18 894 personer
273 personer
18 621 personer
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 420 kr
40 590 kr
487 080 kr
437 040 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 770 kr
36 510 kr
40 770 kr
489 240 kr
438 120 kr
489 240 kr
Ca 246 kr
Ca 214 kr
Ca 246 kr
39 780 kr
34 670 kr
39 850 kr
477 360 kr
416 040 kr
478 200 kr
Ca 246 kr
Ca 214 kr
Ca 246 kr
41 050 kr
35 700 kr
41 120 kr
492 600 kr
428 400 kr
493 440 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Deltid
Privat
4 644 personer
4 553 personer
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 280 kr
38 340 kr
459 360 kr
460 080 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 237 kr
38 320 kr
38 380 kr
459 840 kr
460 560 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
36 900 kr
36 980 kr
442 800 kr
443 760 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 228 kr
37 890 kr
37 980 kr
454 680 kr
455 760 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Heltid
Privat
14 250 personer
182 personer
14 068 personer
Ca 254 kr
Ca 226 kr
Ca 254 kr
41 120 kr
36 660 kr
41 170 kr
493 440 kr
439 920 kr
494 040 kr
Ca 254 kr
Ca 226 kr
Ca 254 kr
41 350 kr
36 920 kr
41 400 kr
496 200 kr
443 040 kr
496 800 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 251 kr
40 530 kr
35 420 kr
40 600 kr
486 360 kr
425 040 kr
487 200 kr
Ca 250 kr
Ca 219 kr
Ca 251 kr
41 870 kr
36 710 kr
41 940 kr
502 440 kr
440 520 kr
503 280 kr
Rørlegger eller VVS-montør
Alle sektorer
19 264 personer
284 personer
18 980 personer
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 590 kr
36 530 kr
40 590 kr
487 080 kr
438 360 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 225 kr
Ca 251 kr
40 780 kr
36 620 kr
40 780 kr
489 360 kr
439 440 kr
489 360 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
Ca 246 kr
39 760 kr
34 770 kr
39 830 kr
477 120 kr
417 240 kr
477 960 kr
Ca 245 kr
Ca 215 kr
Ca 246 kr
41 070 kr
35 850 kr
41 150 kr
492 840 kr
430 200 kr
493 800 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Alle sektorer
903 personer
869 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 410 kr
34 540 kr
412 920 kr
414 480 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 900 kr
35 030 kr
418 800 kr
420 360 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Alle sektorer
3 845 personer
3 775 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 870 kr
38 000 kr
454 440 kr
456 000 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 910 kr
38 050 kr
454 920 kr
456 600 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
37 620 kr
37 830 kr
451 440 kr
453 960 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
38 580 kr
38 800 kr
462 960 kr
465 600 kr
Kopper- eller blikkenslager
Privat
4 737 personer
4 634 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 400 kr
448 200 kr
448 800 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 231 kr
37 350 kr
37 400 kr
448 200 kr
448 800 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 140 kr
37 340 kr
445 680 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
38 030 kr
38 240 kr
456 360 kr
458 880 kr
Kopper- eller blikkenslager
Deltid
Privat
903 personer
869 personer
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca 217 kr
35 150 kr
35 200 kr
421 800 kr
422 400 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 410 kr
34 540 kr
412 920 kr
414 480 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 213 kr
34 900 kr
35 030 kr
418 800 kr
420 360 kr
Kopper- eller blikkenslager
Heltid
Privat
3 834 personer
3 765 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 890 kr
38 000 kr
454 680 kr
456 000 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 940 kr
38 050 kr
455 280 kr
456 600 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 620 kr
37 820 kr
451 440 kr
453 840 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
38 580 kr
38 790 kr
462 960 kr
465 480 kr
Kopper- eller blikkenslager
Alle sektorer
4 748 personer
104 personer
4 644 personer
Ca 231 kr
Ca 184 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
29 750 kr
37 380 kr
448 200 kr
357 000 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 184 kr
Ca 231 kr
37 350 kr
29 770 kr
37 380 kr
448 200 kr
357 240 kr
448 560 kr
Ca 229 kr
Ca 169 kr
Ca 230 kr
37 140 kr
27 320 kr
37 340 kr
445 680 kr
327 840 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca 169 kr
Ca 230 kr
38 030 kr
27 720 kr
38 240 kr
456 360 kr
332 640 kr
458 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken