Image
Blikkenslager i arbeid

Yrkesbeskrivelse

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.

Blikkenslagerfaget er et skapende håndverksyrke hvor praktisk arbeid, logisk sans og kreativitet går hånd i hånd. Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger.

Selv om blikkenslageren i dag bruker verktøy og digitale hjelpemidler, må du likevel tenke kreativt og like å jobbe med hendene. Blikkenslagere må kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Du må ha et godt øye for detaljer, og kunne jobbe konsentrert over tid

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

 • tilpasse og montere metallplater til fasader på bygninger
 • lage og montere plater til tak (taktekking)
 • lage og montere beslag, tak- og pipehatter, takrenner og nedløpsrør
 • planlegge, produsere og montere ventilasjonsanlegg
 • service og vedlikehold av tak, fasader og ventilasjonsanlegg
 • utvikle og produsere interiørdetaljer i metall

Som blikkenslager jobber du ofte på verkstedet, hvor du for eksempel former plater til tak og fasade, andre dager jobber du ute på byggeplass med å montere det du har laget.

I dette yrket må du ha gode byggtekniske kunnskaper.

Hvor jobber blikkenslagere ?

Blikkenslageren kan jobbe i små eller store firma. De kan jobbe sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for sine kunder. Noe av arbeidet kan gjøres i et verksted, og resten av arbeidet foregår på en byggeplass eller på en bolig.

Personlige egenskaper

Som blikkenslager må du være presis og nøyaktig i arbeidet siden det du lager skal fungere og være synlig i mange år. Du må være løsningsorientert og like å jobbe med hendene. Yrket krever at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanningI tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber blikkenslagerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 457117 - Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3

Bedrifter

Blikkenslager i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7213101 - BLIKKENSLAGER
 • 7213110 - BLIKKENSLAGER (FERIEVIKAR)
 • 7213111 - BLIKKENSLAGER (VERKSTEDLEDER)
 • 7213103 - BLIKKENSLAGERMESTER
 • 7213106 - FAGARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213108 - FORMANN (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213109 - SPESIALARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER)
 • 7213105 - VENTILASJONSMONTØR

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk