Murer i arbeid
Yrkesbeskrivelse

Murer

favoritt ikon

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Som mur- og flislegger jobber du både ute og inne, på byggeplasser og i private hjem. 

Muring av fasader i teglstein og flislegging er hovedområdet innenfor faget. Mur- og flisleggeren jobber også med våtrom og monterer peis og pipe.

Som mur- og flislegger vil du også beherske grunnleggende ferdigheter som muring av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteinarbeider.

Du vil også kunne mure blokkprodukter, buekonstruksjoner, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med mer.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for mur- og flisleggeren:

  • teglsteins- og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss- og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst et håndverksyrke. Det har lange tradisjoner og du finner en stor grad av yrkesstolthet blant murerne.

Hvor jobber murere?

Mur- og flisleggere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

 

Personlige egenskaper

Som mur- og flislegger må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Du må derfor være ansvarsbevisst.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. I tillegg er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber murerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for murere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Murer
Heltid
Alle sektorer
3 662 personer
3 637 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 120 kr
38 140 kr
457 440 kr
457 680 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 235 kr
38 120 kr
38 140 kr
457 440 kr
457 680 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 810 kr
38 830 kr
465 720 kr
465 960 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 410 kr
39 430 kr
472 920 kr
473 160 kr
Murer
Deltid
Alle sektorer
1 158 personer
1 139 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 800 kr
35 830 kr
429 600 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 800 kr
35 830 kr
429 600 kr
429 960 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 690 kr
35 760 kr
428 280 kr
429 120 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 610 kr
36 680 kr
439 320 kr
440 160 kr
Murer
Heltid
Privat
3 653 personer
3 628 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 140 kr
38 160 kr
457 680 kr
457 920 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 140 kr
38 160 kr
457 680 kr
457 920 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 820 kr
38 840 kr
465 840 kr
466 080 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
39 420 kr
39 440 kr
473 040 kr
473 280 kr
Murer
Deltid
Privat
1 151 personer
1 132 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 840 kr
429 960 kr
430 080 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 221 kr
35 830 kr
35 840 kr
429 960 kr
430 080 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
35 710 kr
35 770 kr
428 520 kr
429 240 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 221 kr
36 630 kr
36 690 kr
439 560 kr
440 280 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Hovslager skor hest

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.