Murer i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Murer

favoritt ikon

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

En murer arbeider med teglmuring, blokkmuring, pussing, natursteinsarbeider og flislegging i bad og andre rom.

Du arbeider også med rehabilitering og vedlikehold av gammelt murverk på bygninger som allerede eksisterer. Som murer vil du lære å beherske grunnleggende ferdigheter som for eksempel muring av grunnmur, vegger, peis og piper.  

Vanlige arbeidsoppgaver innenfor murerfaget:

  • teglsteins- og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss- og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Hvor jobber murere?

Murere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

Personlige egenskaper

Som murer må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Ansvarlighet er derfor viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning 

Du kan ta mesterbrev i faget. Les mer om mesterutdanning. 

Hva jobber murerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for murere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Murere
Deltid
Alle sektorer
1 300 personer
17 personer
1 283 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 730 kr
33 770 kr
404 760 kr
405 240 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 730 kr
33 770 kr
404 760 kr
405 240 kr
Ca 207 kr
Ca 188 kr
Ca 207 kr
33 480 kr
30 460 kr
33 520 kr
401 760 kr
365 520 kr
402 240 kr
Ca 207 kr
Ca 188 kr
Ca 207 kr
34 090 kr
30 460 kr
34 140 kr
409 080 kr
365 520 kr
409 680 kr
Murere
Heltid
Alle sektorer
3 421 personer
21 personer
3 400 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 680 kr
35 720 kr
428 160 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 680 kr
35 720 kr
428 160 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 194 kr
Ca 225 kr
36 340 kr
31 480 kr
36 370 kr
436 080 kr
377 760 kr
436 440 kr
Ca 224 kr
Ca 194 kr
Ca 225 kr
36 840 kr
31 480 kr
36 870 kr
442 080 kr
377 760 kr
442 440 kr
Murere
Deltid
Privat
1 293 personer
17 personer
1 276 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 700 kr
33 770 kr
404 400 kr
405 240 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca 208 kr
33 700 kr
33 770 kr
404 400 kr
405 240 kr
Ca 206 kr
Ca 183 kr
Ca 207 kr
33 450 kr
29 700 kr
33 500 kr
401 400 kr
356 400 kr
402 000 kr
Ca 206 kr
Ca 183 kr
Ca 207 kr
34 060 kr
29 700 kr
34 120 kr
408 720 kr
356 400 kr
409 440 kr
Murere
Heltid
Privat
3 416 personer
21 personer
3 395 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 680 kr
35 720 kr
428 160 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 680 kr
35 720 kr
428 160 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 194 kr
Ca 225 kr
36 340 kr
31 490 kr
36 370 kr
436 080 kr
377 880 kr
436 440 kr
Ca 224 kr
Ca 194 kr
Ca 225 kr
36 840 kr
31 490 kr
36 870 kr
442 080 kr
377 880 kr
442 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold