Ung tekstforfatter i kreativt kontor
Yrkesskildring

Tekstforfattar

favoritt ikon

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Tekstforfattarar kan arbeide med svært ulike ting avhengig av kvar ein er tilsett, men felles for alle er at ein skal skrive gode tekstar. Tekstane er ofte korte.

Som tekstforfattar i reklamebransjen er målet ofte å få mottakaren til å ønske å kjøpe ulike produkt. Det handlar gjerne om å fortelje ein allereie kjent bodskap på ein fengjande og annleis måte, men samstundes presist og lett forståeleg. Arbeidet handlar mykje om å lage annonsar, plakatar, emballasje, reklamefilmar og anna materiale. Oppdraga treng ikkje berre å handle om kjøp og sal, men kan òg dreie seg om å endre haldningar. I dag handlar ikkje reklame berre om sal av materielle produkt, men òg om arbeid med eksempelvis ideelle organisasjonar. 

Som tekstforfattar kan du også forme tekst til TV-program, skrive taler, revy, songar eller tekst til nettsider.

Tekstforfattarar kan samarbeide tett med andre medarbeidarar, til dømes art director, grafisk designar og andre som jobbar med kommunikasjon.

Ein tekstforfattar kan ha som oppgåve å arbeide med kommunikasjon både innetter i ei verksemd, og utetter mot produktet eller tenesta si målgruppe.

Kvar arbeider tekstforfattarar?

Ein tekstforfattar vil du finne i eit reklamebyrå og i store verksemder si marknads- eller kommunikasjonsavdeling. Fleire arbeider frilans og er sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

Som tekstforfattar bør du vere kreativ, idérik og kunne uttrykke deg skriftleg. Vidare bør du ha kjennskap til ulike målgrupper, og evna til å formidle bodskapen til målgruppa. 

Utdanning

Ofte har tekstforfattaren bakgrunn som journalist eller kommunikasjonsrådgivar. Det er òg relevant med utdanning i fagfelt som reklame og marknadsføring. Slike studie finst mange stader i Noreg, men ein kan òg studere i utlandet.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
872 personer
557 personer
315 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 380 kr
39 540 kr
38 420 kr
472 560 kr
474 480 kr
461 040 kr
Ca 278 kr
Ca 258 kr
Ca 319 kr
45 040 kr
41 790 kr
51 650 kr
540 480 kr
501 480 kr
619 800 kr
Ca 278 kr
Ca 258 kr
Ca 319 kr
45 080 kr
41 850 kr
51 670 kr
540 960 kr
502 200 kr
620 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 785 personer
3 483 personer
2 302 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 500 kr
44 080 kr
48 290 kr
546 000 kr
528 960 kr
579 480 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 333 kr
49 380 kr
46 410 kr
53 870 kr
592 560 kr
556 920 kr
646 440 kr
Ca 305 kr
Ca 286 kr
Ca 333 kr
49 610 kr
46 600 kr
54 170 kr
595 320 kr
559 200 kr
650 040 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Deltid
Privat
856 personer
545 personer
311 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca 237 kr
39 410 kr
39 580 kr
38 420 kr
472 920 kr
474 960 kr
461 040 kr
Ca 279 kr
Ca 259 kr
Ca 320 kr
45 210 kr
41 930 kr
51 850 kr
542 520 kr
503 160 kr
622 200 kr
Ca 279 kr
Ca 259 kr
Ca 320 kr
45 260 kr
41 990 kr
51 870 kr
543 120 kr
503 880 kr
622 440 kr
Reklame- og markedsføringsrådgivere
Heltid
Privat
5 722 personer
3 442 personer
2 280 personer
Ca 282 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
Ca 282 kr
Ca 272 kr
Ca 298 kr
45 650 kr
44 140 kr
48 330 kr
547 800 kr
529 680 kr
579 960 kr
Ca 305 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 420 kr
46 430 kr
53 930 kr
593 040 kr
557 160 kr
647 160 kr
Ca 305 kr
Ca 287 kr
Ca 333 kr
49 650 kr
46 620 kr
54 230 kr
595 800 kr
559 440 kr
650 760 kr
Forfattere
Deltid
Alle sektorer
184 personer
122 personer
62 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 278 kr
Ca 264 kr
Ca 305 kr
45 010 kr
42 810 kr
49 340 kr
540 120 kr
513 720 kr
592 080 kr
Ca 278 kr
Ca 264 kr
Ca 305 kr
45 080 kr
42 880 kr
49 340 kr
540 960 kr
514 560 kr
592 080 kr
Forfattere
Heltid
Alle sektorer
1 007 personer
584 personer
423 personer
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
Ca 314 kr
Ca 308 kr
Ca 326 kr
50 930 kr
49 850 kr
52 770 kr
611 160 kr
598 200 kr
633 240 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 440 kr
50 330 kr
55 350 kr
629 280 kr
603 960 kr
664 200 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 670 kr
50 540 kr
55 600 kr
632 040 kr
606 480 kr
667 200 kr
Forfattere
Deltid
Privat
180 personer
122 personer
58 personer
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 266 kr
Ca 258 kr
Ca
43 100 kr
41 840 kr
517 200 kr
502 080 kr
Ca 277 kr
Ca 264 kr
Ca 304 kr
44 860 kr
42 810 kr
49 170 kr
538 320 kr
513 720 kr
590 040 kr
Ca 277 kr
Ca 264 kr
Ca 304 kr
44 930 kr
42 880 kr
49 170 kr
539 160 kr
514 560 kr
590 040 kr
Forfattere
Heltid
Privat
1 000 personer
583 personer
417 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 327 kr
50 980 kr
49 850 kr
52 910 kr
611 760 kr
598 200 kr
634 920 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 490 kr
50 350 kr
55 470 kr
629 880 kr
604 200 kr
665 640 kr
Ca 324 kr
Ca 311 kr
Ca 342 kr
52 720 kr
50 560 kr
55 730 kr
632 640 kr
606 720 kr
668 760 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker