Tekstforfatter
Yrkesskildring

Tekstforfattar

favoritt ikon

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Tekstforfattarar kan arbeide med svært ulike ting avhengig av kvar ein er tilsett, men felles for alle er at ein skal skrive gode tekstar. Tekstane er ofte korte.

Som tekstforfattar i reklamebransjen er målet ofte å få mottakaren til å ønske å kjøpe ulike produkt. Det handlar gjerne om å fortelje ein allereie kjent bodskap på ein fengjande og annleis måte, men samstundes presist og lett forståeleg. Arbeidet handlar mykje om å lage annonsar, plakatar, emballasje, reklamefilmar og anna materiale. Oppdraga treng ikkje berre å handle om kjøp og sal, men kan òg dreie seg om å endre haldningar. I dag handlar ikkje reklame berre om sal av materielle produkt, men òg om arbeid med eksempelvis ideelle organisasjonar. 

Som tekstforfattar kan du også forme tekst til TV-program, skrive taler, revy, songar eller tekst til nettsider.

Tekstforfattarar kan samarbeide tett med andre medarbeidarar, til dømes art director, grafisk designar og andre som jobbar med kommunikasjon.

Ein tekstforfattar kan ha som oppgåve å arbeide med kommunikasjon både innetter i ei verksemd, og utetter mot produktet eller tenesta si målgruppe.

Kvar arbeider tekstforfattarar?

Ein tekstforfattar vil du finne i eit reklamebyrå og i store verksemder si marknads- eller kommunikasjonsavdeling. Fleire arbeider frilans og er sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

Som tekstforfattar bør du vere kreativ, idérik og kunne uttrykke deg skriftleg. Vidare bør du ha kjennskap til ulike målgrupper, og evna til å formidle bodskapen til målgruppa. 

Utdanning

Ofte har tekstforfattaren bakgrunn som journalistkommunikasjonsrådgivar eller innan reklame og marknadsføring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
815 personer
535 personer
280 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
40 590 kr
40 710 kr
40 380 kr
487 080 kr
488 520 kr
484 560 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
40 590 kr
40 710 kr
40 380 kr
487 080 kr
488 520 kr
484 560 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 430 kr
43 010 kr
47 480 kr
533 160 kr
516 120 kr
569 760 kr
Ca 274 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 500 kr
43 090 kr
47 530 kr
534 000 kr
517 080 kr
570 360 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 136 personer
3 671 personer
2 465 personer
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 500 kr
45 420 kr
50 000 kr
558 000 kr
545 040 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 309 kr
46 500 kr
45 420 kr
50 000 kr
558 000 kr
545 040 kr
600 000 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 280 kr
48 070 kr
56 060 kr
615 360 kr
576 840 kr
672 720 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 510 kr
48 250 kr
56 350 kr
618 120 kr
579 000 kr
676 200 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Privat
6 875 personer
4 154 personer
2 721 personer
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 307 kr
46 210 kr
45 130 kr
49 710 kr
554 520 kr
541 560 kr
596 520 kr
Ca 285 kr
Ca 279 kr
Ca 307 kr
46 210 kr
45 130 kr
49 710 kr
554 520 kr
541 560 kr
596 520 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 344 kr
50 910 kr
47 750 kr
55 700 kr
610 920 kr
573 000 kr
668 400 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 344 kr
51 130 kr
47 930 kr
55 970 kr
613 560 kr
575 160 kr
671 640 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Deltid
Privat
804 personer
527 personer
277 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
40 830 kr
40 590 kr
488 520 kr
489 960 kr
487 080 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
40 710 kr
40 830 kr
40 590 kr
488 520 kr
489 960 kr
487 080 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 294 kr
44 550 kr
43 100 kr
47 630 kr
534 600 kr
517 200 kr
571 560 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 294 kr
44 620 kr
43 180 kr
47 680 kr
535 440 kr
518 160 kr
572 160 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Heltid
Privat
6 071 personer
3 627 personer
2 444 personer
Ca 287 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 520 kr
45 450 kr
50 000 kr
558 240 kr
545 400 kr
600 000 kr
Ca 287 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 520 kr
45 450 kr
50 000 kr
558 240 kr
545 400 kr
600 000 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 340 kr
48 110 kr
56 130 kr
616 080 kr
577 320 kr
673 560 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
51 560 kr
48 290 kr
56 420 kr
618 720 kr
579 480 kr
677 040 kr
Reklame- eller markedsføringsrådgiver
Alle sektorer
6 951 personer
4 206 personer
2 745 personer
Ca 285 kr
Ca 278 kr
Ca 306 kr
46 130 kr
45 050 kr
49 600 kr
553 560 kr
540 600 kr
595 200 kr
Ca 285 kr
Ca 278 kr
Ca 306 kr
46 130 kr
45 050 kr
49 600 kr
553 560 kr
540 600 kr
595 200 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 343 kr
50 850 kr
47 710 kr
55 630 kr
610 200 kr
572 520 kr
667 560 kr
Ca 314 kr
Ca 295 kr
Ca 343 kr
51 070 kr
47 890 kr
55 910 kr
612 840 kr
574 680 kr
670 920 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
209 personer
138 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 400 kr
45 870 kr
568 800 kr
550 440 kr
Ca 293 kr
Ca 283 kr
Ca
47 470 kr
45 930 kr
569 640 kr
551 160 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 093 personer
627 personer
466 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 332 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 850 kr
623 640 kr
606 840 kr
646 200 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 290 kr
51 200 kr
56 110 kr
639 480 kr
614 400 kr
673 320 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 346 kr
53 440 kr
51 330 kr
56 290 kr
641 280 kr
615 960 kr
675 480 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Privat
1 288 personer
763 personer
525 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 330 kr
51 220 kr
50 260 kr
53 460 kr
614 640 kr
603 120 kr
641 520 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
52 850 kr
50 680 kr
55 910 kr
634 200 kr
608 160 kr
670 920 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 345 kr
53 000 kr
50 800 kr
56 090 kr
636 000 kr
609 600 kr
673 080 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Deltid
Privat
203 personer
137 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca
44 150 kr
43 070 kr
529 800 kr
516 840 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 420 kr
45 960 kr
569 040 kr
551 520 kr
Ca 293 kr
Ca 284 kr
Ca
47 490 kr
46 020 kr
569 880 kr
552 240 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Heltid
Privat
1 085 personer
626 personer
459 personer
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 321 kr
Ca 312 kr
Ca 333 kr
51 970 kr
50 570 kr
53 970 kr
623 640 kr
606 840 kr
647 640 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 340 kr
51 190 kr
56 270 kr
640 080 kr
614 280 kr
675 240 kr
Ca 329 kr
Ca 316 kr
Ca 347 kr
53 490 kr
51 320 kr
56 460 kr
641 880 kr
615 840 kr
677 520 kr
Forfatter eller forlagsmedarbeider
Alle sektorer
1 302 personer
765 personer
537 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
51 210 kr
50 260 kr
53 300 kr
614 520 kr
603 120 kr
639 600 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 790 kr
50 670 kr
55 740 kr
633 480 kr
608 040 kr
668 880 kr
Ca 326 kr
Ca 313 kr
Ca 344 kr
52 940 kr
50 790 kr
55 920 kr
635 280 kr
609 480 kr
671 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold