Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen
Yrkesskildring

Sjukepleiar

favoritt ikon

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Sjukepleiarar jobbar med menneske i alle aldrar. Du kan jobbe med barn, unge, familiar og eldre. Som sjukepleiar kan du jobbe med dei som er akutt eller kronisk sjuke og personar med psykiske lidingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sjukepleiar:

  • helsefremjande og førebyggande arbeid
  • behandle sjukdom
  • gi omsorg
  • gi råd og rettleiing til pasientar og pårørande
  • lære folk å leve eit liv med sjukdom
  • observere og vurdere pasientar
  • utføre helsekontroll
  • rehabilitering og meistringslæring

Ein viktig del av arbeidet til ein sjukepleiar er samarbeid med andre, både pasientar, pårørande, anna helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og liknande. Som sjukepleiar må du kunne leie og ta ansvar for samarbeidet. 

Nokre sjukepleiarar vel å ta vidareutdanning og spesialisere seg. Då kan du blant anna bli jordmor, helsesøster, barnesjukepleiar, anestesi-, operasjons- eller intensivsjukepleiar.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sjukepleiar. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

Kvar arbeider sjukepleiarar?

Sjukepleiarar jobbar på alle avdelingar på sjukehus, slik som akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelingar. 

Sjukepleiarar jobbar også på sjukeheimar, bu- og rehabiliteringssenter, helsestasjonar, i skolehelsetenesta, psykisk helsevern, i bedriftshelsetenesta, rådgivingstenester og i Forsvaret. Sjukepleiarar har hovudansvaret innanfor helsetenesta i kommunane og leier sjukeheimane og heimesjukepleia. 

Det er også mogleg å jobbe med forsking og undervising. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du til dømes søke jobb i ein hjelpeorganisasjon. 

 

Spesialisering

Det finst mange sjukepleiespesialiseringar.

Sjå oversikt

Personlege eigenskapar

Ein sjukepleiar må vere omgjengeleg, snarrådig, sjølvstendig, og i stand til å ta leiinga i kritiske situasjonar. Du må tørre å ta ansvar og kunne setje deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarar å hjelpe pasienten på best mogleg måte. Du må også vere flink til å kommunisere både med pasient, pårørande og kollegaer. Du må òg vere innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forsking innan det du jobbar med. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar sjukepleiarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for sjukepleiarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialsykepleier
Heltid
Alle sektorer
18 877 personer
16 577 personer
2 300 personer
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 600 kr
49 250 kr
51 450 kr
595 200 kr
591 000 kr
617 400 kr
Ca 306 kr
Ca 304 kr
Ca 318 kr
49 750 kr
49 370 kr
51 960 kr
597 000 kr
592 440 kr
623 520 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
49 500 kr
49 120 kr
52 280 kr
594 000 kr
589 440 kr
627 360 kr
Ca 306 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 910 kr
50 430 kr
54 480 kr
610 920 kr
605 160 kr
653 760 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Alle sektorer
10 941 personer
10 053 personer
888 personer
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 840 kr
50 570 kr
56 970 kr
610 080 kr
606 840 kr
683 640 kr
Ca 314 kr
Ca 312 kr
Ca 352 kr
50 910 kr
50 630 kr
57 480 kr
610 920 kr
607 560 kr
689 760 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
51 830 kr
51 360 kr
58 130 kr
621 960 kr
616 320 kr
697 560 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 359 kr
52 880 kr
52 320 kr
60 460 kr
634 560 kr
627 840 kr
725 520 kr
Sykepleier
Heltid
Alle sektorer
29 435 personer
26 080 personer
3 355 personer
Ca 282 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 680 kr
45 420 kr
47 460 kr
548 160 kr
545 040 kr
569 520 kr
Ca 282 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 990 kr
45 700 kr
48 040 kr
551 880 kr
548 400 kr
576 480 kr
Ca 280 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
45 370 kr
45 060 kr
47 810 kr
544 440 kr
540 720 kr
573 720 kr
Ca 280 kr
Ca 278 kr
Ca 295 kr
46 590 kr
46 170 kr
49 890 kr
559 080 kr
554 040 kr
598 680 kr
Sykepleier
Deltid
Alle sektorer
35 845 personer
33 099 personer
2 746 personer
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 310 kr
48 140 kr
48 040 kr
50 170 kr
577 680 kr
576 480 kr
602 040 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 310 kr
48 380 kr
48 270 kr
50 680 kr
580 560 kr
579 240 kr
608 160 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
48 720 kr
48 550 kr
51 060 kr
584 640 kr
582 600 kr
612 720 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 660 kr
49 440 kr
52 640 kr
595 920 kr
593 280 kr
631 680 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Kommunal
6 305 personer
5 909 personer
396 personer
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 305 kr
47 150 kr
47 040 kr
49 380 kr
565 800 kr
564 480 kr
592 560 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 220 kr
47 050 kr
49 800 kr
566 640 kr
564 600 kr
597 600 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 650 kr
47 470 kr
50 410 kr
571 800 kr
569 640 kr
604 920 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Kommunal
4 287 personer
4 094 personer
193 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 490 kr
567 000 kr
564 960 kr
641 880 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 330 kr
47 250 kr
47 080 kr
53 630 kr
567 000 kr
564 960 kr
643 560 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
48 820 kr
48 600 kr
54 350 kr
585 840 kr
583 200 kr
652 200 kr
Ca 301 kr
Ca 300 kr
Ca 335 kr
49 200 kr
48 960 kr
55 460 kr
590 400 kr
587 520 kr
665 520 kr
Sykepleier
Heltid
Kommunal
14 182 personer
12 944 personer
1 238 personer
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 293 kr
46 670 kr
46 560 kr
47 540 kr
560 040 kr
558 720 kr
570 480 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 293 kr
46 860 kr
46 740 kr
47 850 kr
562 320 kr
560 880 kr
574 200 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
45 800 kr
45 650 kr
47 420 kr
549 600 kr
547 800 kr
569 040 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 610 kr
46 430 kr
48 520 kr
559 320 kr
557 160 kr
582 240 kr
Sykepleier
Deltid
Kommunal
17 795 personer
16 621 personer
1 174 personer
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca 312 kr
48 760 kr
48 690 kr
50 580 kr
585 120 kr
584 280 kr
606 960 kr
Ca 301 kr
Ca 301 kr
Ca 312 kr
48 900 kr
48 830 kr
50 850 kr
586 800 kr
585 960 kr
610 200 kr
Ca 303 kr
Ca 302 kr
Ca 317 kr
49 050 kr
48 900 kr
51 380 kr
588 600 kr
586 800 kr
616 560 kr
Ca 303 kr
Ca 302 kr
Ca 317 kr
49 710 kr
49 540 kr
52 350 kr
596 520 kr
594 480 kr
628 200 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Privat
1 059 personer
910 personer
149 personer
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 240 kr
50 770 kr
53 780 kr
614 880 kr
609 240 kr
645 360 kr
Ca 316 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
51 360 kr
50 870 kr
54 310 kr
616 320 kr
610 440 kr
651 720 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
52 000 kr
51 400 kr
55 670 kr
624 000 kr
616 800 kr
668 040 kr
Ca 321 kr
Ca 317 kr
Ca 344 kr
53 260 kr
52 510 kr
57 830 kr
639 120 kr
630 120 kr
693 960 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Privat
896 personer
801 personer
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
52 850 kr
52 330 kr
634 200 kr
627 960 kr
Ca 326 kr
Ca 323 kr
Ca
53 020 kr
52 480 kr
636 240 kr
629 760 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
54 520 kr
53 760 kr
654 240 kr
645 120 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca
56 010 kr
55 050 kr
672 120 kr
660 600 kr
Sykepleier
Heltid
Privat
3 191 personer
2 677 personer
514 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 298 kr
46 030 kr
45 750 kr
48 220 kr
552 360 kr
549 000 kr
578 640 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 298 kr
46 150 kr
45 830 kr
48 760 kr
553 800 kr
549 960 kr
585 120 kr
Ca 294 kr
Ca 289 kr
Ca 321 kr
47 620 kr
46 780 kr
52 000 kr
571 440 kr
561 360 kr
624 000 kr
Ca 294 kr
Ca 289 kr
Ca 321 kr
49 140 kr
47 880 kr
55 700 kr
589 680 kr
574 560 kr
668 400 kr
Sykepleier
Deltid
Privat
4 783 personer
4 316 personer
467 personer
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 308 kr
47 320 kr
47 140 kr
49 860 kr
567 840 kr
565 680 kr
598 320 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca 308 kr
47 390 kr
47 200 kr
50 150 kr
568 680 kr
566 400 kr
601 800 kr
Ca 311 kr
Ca 311 kr
Ca 319 kr
50 450 kr
50 320 kr
51 690 kr
605 400 kr
603 840 kr
620 280 kr
Ca 311 kr
Ca 311 kr
Ca 319 kr
51 410 kr
51 210 kr
53 380 kr
616 920 kr
614 520 kr
640 560 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Statlig
11 513 personer
9 758 personer
1 755 personer
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
50 620 kr
50 360 kr
51 760 kr
607 440 kr
604 320 kr
621 120 kr
Ca 312 kr
Ca 311 kr
Ca 320 kr
51 180 kr
50 890 kr
52 510 kr
614 160 kr
610 680 kr
630 120 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
50 520 kr
50 150 kr
52 550 kr
606 240 kr
601 800 kr
630 600 kr
Ca 312 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
52 490 kr
52 010 kr
55 110 kr
629 880 kr
624 120 kr
661 320 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Statlig
5 758 personer
5 158 personer
600 personer
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
52 800 kr
52 530 kr
57 700 kr
633 600 kr
630 360 kr
692 400 kr
Ca 326 kr
Ca 324 kr
Ca 356 kr
53 110 kr
52 820 kr
58 360 kr
637 320 kr
633 840 kr
700 320 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
53 720 kr
53 230 kr
58 850 kr
644 640 kr
638 760 kr
706 200 kr
Ca 332 kr
Ca 329 kr
Ca 363 kr
55 210 kr
54 620 kr
61 430 kr
662 520 kr
655 440 kr
737 160 kr
Sykepleier
Heltid
Statlig
12 062 personer
10 459 personer
1 603 personer
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 290 kr
44 120 kr
43 770 kr
47 050 kr
529 440 kr
525 240 kr
564 600 kr
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 290 kr
44 670 kr
44 280 kr
48 000 kr
536 040 kr
531 360 kr
576 000 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 289 kr
44 280 kr
43 900 kr
46 760 kr
531 360 kr
526 800 kr
561 120 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 289 kr
45 910 kr
45 430 kr
49 070 kr
550 920 kr
545 160 kr
588 840 kr
Sykepleier
Deltid
Statlig
13 267 personer
12 162 personer
1 105 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 240 kr
47 040 kr
49 760 kr
566 880 kr
564 480 kr
597 120 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 307 kr
47 760 kr
47 540 kr
50 680 kr
573 120 kr
570 480 kr
608 160 kr
Ca 295 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
47 730 kr
47 510 kr
50 480 kr
572 760 kr
570 120 kr
605 760 kr
Ca 295 kr
Ca 293 kr
Ca 312 kr
49 020 kr
48 730 kr
52 610 kr
588 240 kr
584 760 kr
631 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.