Sykepleier

– Da jeg var nyutdannet søkte jeg på 20 jobber som sykepleier, og fikk 19 av de, sier Sille Næsheim.
Portrett av sykepleier Sille Næsheim
Sille Næsheim, 30 år
Sykepleier
Ullevål Sykehus, Oslo
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det som er fantastisk med sykepleiere, er at vi er veldig ulike. Det er slik det skal være, for vi har mange ulike pasienter også.»
― Sille Næsheim
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 02.12.2021
«Det som er fantastisk med sykepleiere, er at vi er veldig ulike. Det er slik det skal være, for vi har mange ulike pasienter også.»
― Sille Næsheim
«Vi bruker mye tid på å skrive gode pleie- og omsorgsmeldinger, behandlingsplaner og journalnotater på pasientene. »
― Sille Næsheim

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg synes sykepleieryrket virket veldig fleksibel og kreativt. Man kan jobbe med så mange ulike ting, både innlands og utenlands, og med ulike pasientgrupper og folkegrupper. Yrket utpekte seg som ett med mange muligheter.

Image
Sykepleier Sille Næsheim doserer medisin for en pasient.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– På en vanlig arbeidsdag starter jeg dagen med å bruke en halvtime på å lese meg opp på pasientene mine. Deretter går jeg ut til avdelingen. Dagene mine er rutinepreget uavhengig av hvilken vakt jeg har, man gjør litt av det samme hver dag. Når det er sagt vil det alltid være mye variasjon i hverdagen. Jeg jobber med mennesker, og da skjer mye uforutsett. Det betyr at jeg også må være klar for å ta tak i ting som skjer her og nå.

Gjennom dagen gjør jeg mye målinger av folk. Vi sjekker vitaler, noe som betyr å gjøre målinger på organer eller funksjoner som holder mennesker i live. Vi hjelper også pasientene våre med ernæring, stell og mobilisering. Vi ser om de tiltakene vi gjør nå fungerer som de skal, og om vi skal sette opp noen nye tiltak. 

Ernæring er noe vi jobber mye med. Vi har pasienter med ulike utfordringer og ressurser. Noen har for eksempel nedsatt svelgefunksjon, og da legger vi sonder gjennom nesen og ned i magesekken, slik at de får i seg næring. Alle trenger mat og drikke, særlig når vi er syk. Da spiser sykdommen opp alle kaloriene. Samtidig er det viktig å ikke gi pasienten for mye mat, fordi de har kanskje ikke fått spist så mye hjemme. Da skal de ikke plutselig spise 2000 kalorier. 

Når det kommer til mobilisering og ernæring så har vi mange gode ressurser på sykehuset. Vi kobler på både fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Vi gjør det som fungerer og vi finner skreddersydde løsninger for hver pasient. Vi mennesker er veldig like, men også forskjellige. 

Som sykepleier må jeg dokumentere mye. Vi bruker mye tid på å skrive gode pleie- og omsorgsmeldinger, behandlingsplaner og journalnotater på pasientene. Noen pasienter har veldig lange journaler og lange innleggelser. Vi har bare en halvtime på å lese oss opp om åtte pasienter når vakten starter, så da er vi helt avhengig av gode behandlingsplaner. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli sykepleier må ha en bachelorgrad i sykepleie. 

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Vi er en inkluderende arbeidsmiljøbedrift, og det er utrolig mye som kan bli tilrettelagt. Når det er sagt er dette en psykisk og fysisk krevende jobb. Det er mye tunge løft og man går lett 10 000 skritt hver dag. Man må ofte løpe fra en avdeling til en annen. Vi sykepleiere er veldig opptatt av å trene kroppen etter jobb, fordi når man er i god fysisk form så går alt mye lettere. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg tror det jeg liker best er at jeg får brukt alle sider av meg selv som sykepleier. Jeg får gitt mye av meg selv, og jeg blir ofte utfordret, noe som fører til at jeg hele tiden vokser. Det er utrolig spennende! 

Ting går nesten aldri helt etter planen, noe som er vanskelig, men også en voldsom stor gave. Man får virkelig utviklet seg på mange områder. Heldigvis har jeg funnet en sengepost hvor jeg ikke bare jobber med utfordringer som påvirker mage og tarm, men jeg møter også pasienter som står ovenfor problemstillinger innen psykisk helse, rus og lignende. 

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Jeg synes at rammene kan være utfordrende. Vi er pålagt å gi god pasientbehandling, men vi kan oppleve at vi ikke er mange nok på jobb for å kunne gi akkurat det. Vi får nye arbeidsoppgaver, uten å få nye ressurser. Det kan være vanskelig.

Image
Sykepleier Sille Næsheim iført beskyttende klær mot smitte.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Det som er fantastisk med sykepleiere, er at vi er veldig ulike. Det er slik det skal være, for vi har mange ulike pasienter også.

Vil du bli sykepleier må du være interessert i menneskets livsreise. Hvis du er interessert i mennesker, er empatisk, kreativ, ansvarsfull og fleksibel, så passer du godt til å bli sykepleier.

Med kreativ mener jeg at du er flink å finne løsninger som andre ikke ser. Noen ganger mangler vi ressurser eller utstyr, og da må man tenke nytt når man står ovenfor en vanskelig problemstilling. Da gjelder det å være kreativ.

Som sykepleier må du også være nysgjerrig og modig. Du må tørre å kjempe for pasientene dine, tørre å tro på hvordan en selv oppfatter noe.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes uendelig med muligheter! Mine ledere er opptatt av å sende oss på kurs vi synes er interessant, og det digger jeg. Du kan ta videreutdanning og bli intensivsykepleier, psykiatrisk sykepleier, akuttsykepleier, palliasjonssykepleier, kreftsykepleier, operasjonssykepleier, anestesisykepleier og mye mer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Etter lønnsoppgjøret ligger lønnen på 420 000 kroner som nyutdannet sykepleier. Det som er viktig å huske på er at det bare er grunnlønnen. Man har mange tillegg, for eksempel for jobb på natt, høytider og på helligdager. Man har også mulighet til å tjene mer hvis man tar på seg nye vakter.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De er veldig, veldig gode! Det er enkelt å få jobb som sykepleier, og mange studerer til å bli sykepleier. Jobbene blir kastet etter deg. Da jeg var nyutdannet søkte jeg på 20 jobber, og fikk 19 av de.

Jeg var kjempeettertraktet, uten å ha mye erfaring eller å ha jobbet ordentlig som sykepleier. Noen steder er det vanskelig å få jobb, for eksempel som intensivsykepleier, da må man vise til personlig egnethet.

Tilhørende utdanninger

Sykepleie

Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.

Finn studier