Sykepleier behandlar pasient.
Yrkesskildring

Sjukepleiar

favoritt ikon

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Sjukepleiarar jobbar med menneske i alle aldrar. Du kan jobbe med barn, unge, familiar og eldre. Som sjukepleiar kan du jobbe med dei som er akutt eller kronisk sjuke og personar med psykiske lidingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sjukepleiar:

  • helsefremjande og førebyggande arbeid
  • behandle sjukdom
  • gi omsorg
  • gi råd og rettleiing til pasientar og pårørande
  • lære folk å leve eit liv med sjukdom
  • observere og vurdere pasientar
  • utføre helsekontroll
  • rehabilitering og meistringslæring

Ein viktig del av arbeidet til ein sjukepleiar er samarbeid med andre, både pasientar, pårørande, anna helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og liknande. Som sjukepleiar må du kunne leie og ta ansvar for samarbeidet. 

Nokre sjukepleiarar vel å ta vidareutdanning og spesialisere seg. Då kan du blant anna bli jordmor, helsesøster, barnesjukepleiar, anestesi-, operasjons- eller intensivsjukepleiar.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sjukepleiar. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

Kvar arbeider sjukepleiarar?

Sjukepleiarar jobbar på alle avdelingar på sjukehus, slik som akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelingar. 

Sjukepleiarar jobbar også på sjukeheimar, bu- og rehabiliteringssenter, helsestasjonar, i skolehelsetenesta, psykisk helsevern, i bedriftshelsetenesta, rådgivingstenester og i Forsvaret. Sjukepleiarar har hovudansvaret innanfor helsetenesta i kommunane og leier sjukeheimane og heimesjukepleia. 

Det er også mogleg å jobbe med forsking og undervising. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du til dømes søke jobb i ein hjelpeorganisasjon. 

 

Spesialisering

Det finst mange sjukepleiespesialiseringar.

Sjå oversikt

Personlege eigenskapar

Ein sjukepleiar må vere omgjengeleg, snarrådig, sjølvstendig, og i stand til å ta leiinga i kritiske situasjonar. Du må tørre å ta ansvar og kunne setje deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarar å hjelpe pasienten på best mogleg måte. Du må også vere flink til å kommunisere både med pasient, pårørande og kollegaer. Du må òg vere innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forsking innan det du jobbar med. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar sjukepleiarutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Spesialsykepleier
Deltid
Alle sektorer
11 234 personer
10 362 personer
872 personer
Ca 303 kr
Ca 301 kr
Ca 340 kr
49 160 kr
48 770 kr
55 130 kr
589 920 kr
585 240 kr
661 560 kr
Ca 303 kr
Ca 301 kr
Ca 340 kr
49 240 kr
48 840 kr
55 620 kr
590 880 kr
586 080 kr
667 440 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 349 kr
50 050 kr
49 590 kr
56 580 kr
600 600 kr
595 080 kr
678 960 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 349 kr
50 990 kr
50 450 kr
58 620 kr
611 880 kr
605 400 kr
703 440 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Alle sektorer
18 630 personer
16 324 personer
2 306 personer
Ca 297 kr
Ca 295 kr
Ca 310 kr
48 040 kr
47 710 kr
50 180 kr
576 480 kr
572 520 kr
602 160 kr
Ca 297 kr
Ca 295 kr
Ca 310 kr
48 200 kr
47 840 kr
50 730 kr
578 400 kr
574 080 kr
608 760 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
48 000 kr
47 610 kr
50 750 kr
576 000 kr
571 320 kr
609 000 kr
Ca 296 kr
Ca 294 kr
Ca 313 kr
49 360 kr
48 870 kr
52 830 kr
592 320 kr
586 440 kr
633 960 kr
Spesialsykepleier
Kommunal
10 446 personer
9 879 personer
567 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
45 380 kr
45 210 kr
47 760 kr
544 560 kr
542 520 kr
573 120 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 295 kr
45 380 kr
45 210 kr
47 760 kr
544 560 kr
542 520 kr
573 120 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 299 kr
45 650 kr
45 490 kr
48 480 kr
547 800 kr
545 880 kr
581 760 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 299 kr
46 040 kr
45 860 kr
49 230 kr
552 480 kr
550 320 kr
590 760 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Kommunal
4 475 personer
4 297 personer
178 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 320 kr
45 350 kr
45 180 kr
51 910 kr
544 200 kr
542 160 kr
622 920 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 320 kr
45 350 kr
45 180 kr
51 990 kr
544 200 kr
542 160 kr
623 880 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 327 kr
46 680 kr
46 460 kr
52 960 kr
560 160 kr
557 520 kr
635 520 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 327 kr
47 010 kr
46 770 kr
53 890 kr
564 120 kr
561 240 kr
646 680 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Kommunal
5 971 personer
5 582 personer
389 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 290 kr
45 380 kr
45 210 kr
47 030 kr
544 560 kr
542 520 kr
564 360 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 290 kr
45 380 kr
45 210 kr
47 030 kr
544 560 kr
542 520 kr
564 360 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
45 190 kr
45 030 kr
47 440 kr
542 280 kr
540 360 kr
569 280 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
45 600 kr
45 420 kr
48 150 kr
547 200 kr
545 040 kr
577 800 kr
Spesialsykepleier
Privat
1 928 personer
1 691 personer
237 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 319 kr
49 350 kr
49 040 kr
51 710 kr
592 200 kr
588 480 kr
620 520 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 319 kr
49 450 kr
49 110 kr
52 100 kr
593 400 kr
589 320 kr
625 200 kr
Ca 313 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
50 680 kr
50 210 kr
53 870 kr
608 160 kr
602 520 kr
646 440 kr
Ca 313 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
51 980 kr
51 450 kr
55 630 kr
623 760 kr
617 400 kr
667 560 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Privat
866 personer
779 personer
Ca 309 kr
Ca 307 kr
Ca
50 070 kr
49 770 kr
600 840 kr
597 240 kr
Ca 309 kr
Ca 307 kr
Ca
50 170 kr
49 840 kr
602 040 kr
598 080 kr
Ca 325 kr
Ca 320 kr
Ca
52 610 kr
51 840 kr
631 320 kr
622 080 kr
Ca 325 kr
Ca 320 kr
Ca
53 930 kr
53 100 kr
647 160 kr
637 200 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Privat
1 062 personer
912 personer
150 personer
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 060 kr
48 540 kr
51 360 kr
588 720 kr
582 480 kr
616 320 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 317 kr
49 150 kr
48 610 kr
51 720 kr
589 800 kr
583 320 kr
620 640 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 321 kr
49 810 kr
49 440 kr
52 070 kr
597 720 kr
593 280 kr
624 840 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 321 kr
51 110 kr
50 670 kr
53 800 kr
613 320 kr
608 040 kr
645 600 kr
Spesialsykepleier
Statlig
17 490 personer
15 116 personer
2 374 personer
Ca 308 kr
Ca 306 kr
Ca 315 kr
49 840 kr
49 580 kr
51 080 kr
598 080 kr
594 960 kr
612 960 kr
Ca 308 kr
Ca 306 kr
Ca 315 kr
50 320 kr
50 030 kr
51 880 kr
603 840 kr
600 360 kr
622 560 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 322 kr
49 990 kr
49 630 kr
52 240 kr
599 880 kr
595 560 kr
626 880 kr
Ca 309 kr
Ca 306 kr
Ca 322 kr
51 730 kr
51 260 kr
54 640 kr
620 760 kr
615 120 kr
655 680 kr
Spesialsykepleier
Deltid
Statlig
5 893 personer
5 286 personer
607 personer
Ca 318 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
51 530 kr
51 270 kr
55 850 kr
618 360 kr
615 240 kr
670 200 kr
Ca 318 kr
Ca 316 kr
Ca 345 kr
51 850 kr
51 570 kr
56 470 kr
622 200 kr
618 840 kr
677 640 kr
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 353 kr
52 260 kr
51 800 kr
57 160 kr
627 120 kr
621 600 kr
685 920 kr
Ca 323 kr
Ca 320 kr
Ca 353 kr
53 610 kr
53 050 kr
59 550 kr
643 320 kr
636 600 kr
714 600 kr
Spesialsykepleier
Heltid
Statlig
11 597 personer
9 830 personer
1 767 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 390 kr
49 110 kr
50 630 kr
592 680 kr
589 320 kr
607 560 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 313 kr
49 930 kr
49 610 kr
51 460 kr
599 160 kr
595 320 kr
617 520 kr
Ca 304 kr
Ca 302 kr
Ca 317 kr
49 280 kr
48 900 kr
51 360 kr
591 360 kr
586 800 kr
616 320 kr
Ca 304 kr
Ca 302 kr
Ca 317 kr
51 140 kr
50 660 kr
53 770 kr
613 680 kr
607 920 kr
645 240 kr
Spesialsykepleier
Alle sektorer
29 864 personer
26 686 personer
3 178 personer
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 260 kr
47 920 kr
50 630 kr
579 120 kr
575 040 kr
607 560 kr
Ca 298 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 390 kr
48 030 kr
51 170 kr
580 680 kr
576 360 kr
614 040 kr
Ca 300 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
48 550 kr
48 170 kr
51 700 kr
582 600 kr
578 040 kr
620 400 kr
Ca 300 kr
Ca 297 kr
Ca 319 kr
49 800 kr
49 320 kr
53 770 kr
597 600 kr
591 840 kr
645 240 kr
Sykepleier
Deltid
Alle sektorer
35 850 personer
33 184 personer
2 666 personer
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 296 kr
45 840 kr
45 740 kr
47 960 kr
550 080 kr
548 880 kr
575 520 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 296 kr
46 070 kr
45 960 kr
48 410 kr
552 840 kr
551 520 kr
580 920 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 299 kr
46 310 kr
46 150 kr
48 500 kr
555 720 kr
553 800 kr
582 000 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 299 kr
47 200 kr
47 000 kr
49 970 kr
566 400 kr
564 000 kr
599 640 kr
Sykepleier
Heltid
Alle sektorer
28 029 personer
24 870 personer
3 159 personer
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 282 kr
43 690 kr
43 460 kr
45 730 kr
524 280 kr
521 520 kr
548 760 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 282 kr
43 990 kr
43 730 kr
46 290 kr
527 880 kr
524 760 kr
555 480 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 284 kr
43 560 kr
43 250 kr
46 040 kr
522 720 kr
519 000 kr
552 480 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 284 kr
44 730 kr
44 310 kr
48 040 kr
536 760 kr
531 720 kr
576 480 kr
Sykepleier
Kommunal
31 403 personer
29 137 personer
2 266 personer
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca 282 kr
44 790 kr
44 720 kr
45 760 kr
537 480 kr
536 640 kr
549 120 kr
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca 282 kr
44 950 kr
44 870 kr
46 050 kr
539 400 kr
538 440 kr
552 600 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 285 kr
44 660 kr
44 540 kr
46 150 kr
535 920 kr
534 480 kr
553 800 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 285 kr
45 380 kr
45 240 kr
47 180 kr
544 560 kr
542 880 kr
566 160 kr
Sykepleier
Deltid
Kommunal
18 042 personer
16 913 personer
1 129 personer
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 295 kr
45 910 kr
45 860 kr
47 760 kr
550 920 kr
550 320 kr
573 120 kr
Ca 283 kr
Ca 283 kr
Ca 295 kr
46 040 kr
45 990 kr
48 010 kr
552 480 kr
551 880 kr
576 120 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 150 kr
46 050 kr
47 810 kr
553 800 kr
552 600 kr
573 720 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 790 kr
46 670 kr
48 710 kr
561 480 kr
560 040 kr
584 520 kr
Sykepleier
Heltid
Kommunal
13 361 personer
12 224 personer
1 137 personer
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
44 000 kr
43 890 kr
45 130 kr
528 000 kr
526 680 kr
541 560 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
44 190 kr
44 070 kr
45 440 kr
530 280 kr
528 840 kr
545 280 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
43 440 kr
43 270 kr
45 240 kr
521 280 kr
519 240 kr
542 880 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 279 kr
44 230 kr
44 030 kr
46 340 kr
530 760 kr
528 360 kr
556 080 kr
Sykepleier
Privat
7 635 personer
6 688 personer
947 personer
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
44 110 kr
43 840 kr
46 250 kr
529 320 kr
526 080 kr
555 000 kr
Ca 272 kr
Ca 271 kr
Ca 285 kr
44 190 kr
43 900 kr
46 500 kr
530 280 kr
526 800 kr
558 000 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 294 kr
44 970 kr
44 560 kr
47 700 kr
539 640 kr
534 720 kr
572 400 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 294 kr
46 070 kr
45 460 kr
50 110 kr
552 840 kr
545 520 kr
601 320 kr
Sykepleier
Deltid
Privat
4 470 personer
4 031 personer
439 personer
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 288 kr
44 530 kr
44 320 kr
46 710 kr
534 360 kr
531 840 kr
560 520 kr
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 288 kr
44 620 kr
44 410 kr
46 960 kr
535 440 kr
532 920 kr
563 520 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
45 680 kr
45 480 kr
47 580 kr
548 160 kr
545 760 kr
570 960 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
46 540 kr
46 300 kr
48 850 kr
558 480 kr
555 600 kr
586 200 kr
Sykepleier
Heltid
Privat
3 165 personer
2 657 personer
508 personer
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 285 kr
43 780 kr
43 490 kr
46 200 kr
525 360 kr
521 880 kr
554 400 kr
Ca 270 kr
Ca 268 kr
Ca 285 kr
43 840 kr
43 520 kr
46 460 kr
526 080 kr
522 240 kr
557 520 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 360 kr
43 710 kr
47 770 kr
532 320 kr
524 520 kr
573 240 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
45 670 kr
44 700 kr
50 760 kr
548 040 kr
536 400 kr
609 120 kr
Sykepleier
Statlig
24 841 personer
22 229 personer
2 612 personer
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 289 kr
44 360 kr
44 080 kr
46 830 kr
532 320 kr
528 960 kr
561 960 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 289 kr
44 860 kr
44 540 kr
47 760 kr
538 320 kr
534 480 kr
573 120 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
44 860 kr
44 590 kr
47 100 kr
538 320 kr
535 080 kr
565 200 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
Ca 291 kr
46 280 kr
45 910 kr
49 370 kr
555 360 kr
550 920 kr
592 440 kr
Sykepleier
Deltid
Statlig
13 338 personer
12 240 personer
1 098 personer
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 299 kr
46 180 kr
45 990 kr
48 440 kr
554 160 kr
551 880 kr
581 280 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 299 kr
46 640 kr
46 430 kr
49 310 kr
559 680 kr
557 160 kr
591 720 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 306 kr
46 720 kr
46 490 kr
49 520 kr
560 640 kr
557 880 kr
594 240 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 306 kr
47 950 kr
47 640 kr
51 600 kr
575 400 kr
571 680 kr
619 200 kr
Sykepleier
Heltid
Statlig
11 503 personer
9 989 personer
1 514 personer
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
43 120 kr
42 800 kr
46 330 kr
517 440 kr
513 600 kr
555 960 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 286 kr
43 660 kr
43 290 kr
47 330 kr
523 920 kr
519 480 kr
567 960 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 284 kr
43 480 kr
43 090 kr
46 050 kr
521 760 kr
517 080 kr
552 600 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 284 kr
45 050 kr
44 540 kr
48 400 kr
540 600 kr
534 480 kr
580 800 kr
Sykepleier
Alle sektorer
63 879 personer
58 054 personer
5 825 personer
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 286 kr
44 590 kr
44 430 kr
46 290 kr
535 080 kr
533 160 kr
555 480 kr
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 286 kr
44 850 kr
44 670 kr
46 820 kr
538 200 kr
536 040 kr
561 840 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 289 kr
44 780 kr
44 560 kr
46 840 kr
537 360 kr
534 720 kr
562 080 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 289 kr
45 830 kr
45 530 kr
48 670 kr
549 960 kr
546 360 kr
584 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken