Lærer i et klasserom.
Yrkesskildring

Lærar

favoritt ikon

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Ein lærar støtter barn og vaksne i deira læring, utvikling og danning. Som lærar er det viktig å ha gode faglege, pedagogiske og sosiale eigenskapar.

Lærarar arbeider i barnehagen, grunnskolen, ved vidaregåande skolar, folkehøgskolar eller i vaksenopplæringa. 

Les meir om:

  • Barnehagelærar – stort sett tilsette som pedagogiske leiarar i barnehagar
  • Grunnskolelærar (tidlegare allmennlærar) – lærar for grunnskolen (1.-10. klasse)
  • Faglærar – lærar med spesialkompetanse på enkeltfag
  • Adjunkt – lærar med utdanning på bachelornivå
  • Lektor – lærar med utdanning på masternivå
  • Spesialpedagog – jobbar med elevar med særskilde behov
  • Pedagog – har kunnskap om korleis læring går føre seg, og korleis leggje til rette for at menneske kan få ny kunnskap og ferdigheiter, og utvikle eksisterande ferdigheiter

Med fullført bachelor- eller mastergrad innan relevante skoleemne kan du òg ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det vil gje deg yrkestittelen adjunkt eller lektor.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.