Faglærer i design, kunst og håndverk

Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ, sier Lisa Vik Tomren.
Portettfoto av Faglærer i design, kunst og håndverk Lisa Tomren
Lisa Vik Tomren, 33 år
Faglærer i design, kunst og håndverk
Tomrefjord Skole, Tomrefjord
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg mener at det er avgjørende å like å jobbe med folk, og spesielt ungdom og barn.»
― Lisa Vik Tomren
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 10.03.2021
«Jeg mener at det er avgjørende å like å jobbe med folk, og spesielt ungdom og barn.»
― Lisa Vik Tomren
«Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ.»
― Lisa Vik Tomren

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ. På videregående gikk jeg forming, kunst og håndverk; der jeg fikk lære, utøve og være kreativ mesteparten av skoletiden. Det var vel da jeg så at dette var en viktig del av hverdagen min, og jeg ønsket mer! Veien videre ble et årsstudium innen kunst og håndverk i Volda. Jeg vurderte flere yrker – felles for dem var at jeg kunne være kreativ, i aktivitet og i samspill med mennesker. Jeg endte opp med faglærerutdanning i design, kunst og håndverk i Notodden, et spennende og lærerikt studie med en kreativ hverdag.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?

– Jeg arbeider ved Tomrefjord skole, som er en 1.–10. skole med ca. 230 elever. Jeg har undervist i kunst og håndverk fra 1. klasse til 9. klasse, og det er stor forskjell på forberedelser, gjennomføring og etterarbeid ved de ulike trinnene. En vanlig arbeidsdag begynner med at jeg kommer på skolen, møter kollegier, finner frem det jeg trenger og er i klasserommet til timen starter.

Noen ganger har jeg bare et kvarter på å gjøre meg klar, så mesteparten av forberedelsene må skje dagen før. Jeg starter gjerne timen med å hilse på elevene, og har en gjennomgang om det vi skal arbeide med. Da prøver jeg å tenne en gnist hos elevene, så de får lyst til å starte. Når elevene er i gang, veileder jeg de underveis.

Det kommer mange gode spørsmål, og min oppgave er å komme med forslag til løsninger, veilede elevene til å finne egne løsninger, skape struktur, fremdrift og motivere hver enkelt elev til å gjøre sitt beste. Jeg liker at formingsfaget skal være kreativt, utforskende, skapende og praktisk. Hvordan jeg legger til rette undervisningen med klassen vil variere, blant annet ut fra gruppestørrelse, tema og alder. Jo eldre de er, jo mer selvstendig kan de arbeide.

Hva kreves for å jobbe med dette yrket?

– Det er mange veier man kan gå for å bli faglærer innen design, kunst og håndverk. Jeg har tatt fagutdannelsen, men det er mange som ikke har den formelle utdannelsen. Mange har bakgrunn som kunstner, illustratør eller bare er et kreativt menneske. Man kan også ta et årsstudium innen kunst og håndverk, bygge på med andre fag, og så ta PPU (praktisk-pedagogisk utdanning). Da kan man undervise i kunst og håndverk, samt de andre fagene man har utdanning innen. Det er ikke så uvanlig å være allmennlærer og så spe på med en kortere utdanning innen kunst og håndverk.

Hvem passer ikke for dette yrket?

– Du må like å være med barn og ungdom, ha godt humør, humor og være løsningsorientert. Om du skulle ha alvorlig støvallergi eller ekstrem eksem, som gjør at du ikke kan jobbe med tre eller leire, så kan denne jobben være utfordrende. Når det er sagt, står du ganske fritt til å styre dine egne timer, så det er absolutt mulig å jobbe rundt slike typer problem. Du kan jobbe både utendørs og innendørs, så det er mange muligheter.

Hva liker du best med yrket?

– Jeg elsker å være kreativ og skape ting. Jeg finner stor glede i å lage oppgaver til elevene, og finne løsninger som gir elevene mestring, læring og fine produkter. Jeg liker godt det sosiale, å møte elever og snakke med dem, og se hvordan de utvikler seg og finner løsninger på oppgavene. Det inspirerer meg.

Hva liker du minst med yrket?

– Som faglærer møter man mange ulike elever i løpet av en uke, og det kan være utfordrende å bygge en god relasjon med hver enkelt. Dette er en større utfordring hvis man arbeider ved en stor skole, med flere klasser per trinn. Da kan det bli krevende å gi god personlig veiledning og sette gode vurderinger på elevene. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben?

– Jeg mener det er avgjørende å trives i sosialt samspill med mennesker, og spesielt med barn og ungdom. Hvis du også liker å være kreativ, har humor, er leken og brenner for å lære vekk, så tror jeg du vil trives!

Hvilken andre muligheter finnes innen yrket?

– Det er ganske naturlig at man som faglærer innen design, kunst og håndverk tar videreutdanning innen fag som matematikk, norsk, naturfag eller lignende, slik at man også kan undervise der. Jeg har selv tenkt å videreutdanne meg til å bli norsklærer. Jeg jobber på en liten skole, og da er det en fordel å kunne undervise i flere fag. Uten, eller med bare litt videreutdanning, kan du begynne å jobbe som kunstner, barnehagelærer, aktivitør på institusjon eller lærer på videregående.

Hva kan man forvente i årslønn i dette yrket?

– Man kan forvente en årslønn på rundt 400 – 500 000 kroner, noe avhengig av ansiennitet og hvordan utdanning du har.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen yrket?

– Dette vil variere etter behovet på de ulike skolene på det tidspunktet du søker. Nåløyet i utlysningstekstene er noe smalere om man har en rendyrket faglærerutdanning i kunst og håndverk, sammenlignet med om man har flere fag.

 

Tilhørende utdanninger

Fag- og yrkesfaglærerutdanning

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Finn studier
Videreutdanning for yrkesfaglærere

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Finn studier
Barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Finn studier
Grunnskolelærerutdanning 1.–7.

For å bli lærer på 1. –7. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 1. –7. trinn.

Finn studier
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Finn studier
Lektorutdanning

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Finn studier
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning er for deg som allerede har en utdannelse, og som ønsker å jobbe med undervisning.

Finn studier
Videreutdanning for lærere

Du får teoretisk og forskningsbasert kunnskap innen det valgte fagområdet. Det vektlegges erfaringsdeling og praktisk bruk av kunnskap.

Finn studier