Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.
Yrkesskildring

Ambulansearbeidar

favoritt ikon

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta.

Ambulansearbeidaren arbeider med akuttmedisin og er eit bindeledd mellom pasienten, sjukehuset og andre helsetenester. Som ambulansearbeidar er du på vakt og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade.

Vanlege arbeidsoppgåver for ambulansearbeidaren:

  • rykke ut og transportere pasientar mellom ulike institusjonar innan helsestell
  • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
  • undersøkje og identifisere svikt i vitale organfunksjonar hos pasientane
  • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasientar
  • vurdere kor alvorleg ein situasjon er og prioritere i situasjonar med fleire skadde
  • rapportere og dokumentere pasientopplysingar
  • kvalitetssjekke og halde ved like utrykkingskøyretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sjukdom kan ambulansearbeidarane vere dei fyrste personane pasienten kjem i kontakt med. Som fagarbeidar må du då kunne kjenne att teikn og symptom for å gi rett behandling. Det kan vere langt til næraste sjukehuset, og den medisinske hjelpa ambulansepersonalet utfører kan redde livet til pasienten.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeidaren tett med politi, brannvesensjukepleiarar og legar.

Arbeidet krev god fagleg kunnskap og høy etisk standard. Det stillast krav til god vandel.

Tittelen ambulansearbeidar er verna av loven, og det krev autorisasjon frå Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Kvar arbeider ambulansearbeidarar?

I dag eig det offentlege helsestellet dei fleste ambulansetenestene. Det finst berre nokre få private ambulansetenester. 

Det er òg mogleg å arbeide offshore, i humanitære organisasjonar og i kriseområde. Meir spesifikt kan ambulansearbeidaren utøve faget sitt ved ulike transportmiddel, som bil, båt og fly og arbeide som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

Personlege eigenskapar

Som ambulansearbeidar bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidseigenskapar og samtidig kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere flink til å kommunisere med kollegaer og pasientar. I tillegg må du vere ansvarsbevisst, ha evna til å ta raske avgjerder og kunne takle stress.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Du kan også ta eit bachelorstudium i prehospitalt arbeid (paramedic) ved universitet eller høgskole.

Kva jobbar ambulansefagarbeidarar som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ambulansepersonell
Deltid
Alle sektorer
1 695 personer
743 personer
952 personer
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
39 550 kr
38 510 kr
40 610 kr
474 600 kr
462 120 kr
487 320 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 251 kr
40 430 kr
39 470 kr
41 450 kr
485 160 kr
473 640 kr
497 400 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
41 060 kr
39 580 kr
42 280 kr
492 720 kr
474 960 kr
507 360 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
43 170 kr
41 630 kr
44 430 kr
518 040 kr
499 560 kr
533 160 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Alle sektorer
3 889 personer
1 468 personer
2 421 personer
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
44 900 kr
43 090 kr
45 690 kr
538 800 kr
517 080 kr
548 280 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
46 370 kr
44 160 kr
47 430 kr
556 440 kr
529 920 kr
569 160 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 278 kr
43 070 kr
39 880 kr
44 990 kr
516 840 kr
478 560 kr
539 880 kr
Ca 266 kr
Ca 246 kr
Ca 278 kr
46 210 kr
42 240 kr
48 600 kr
554 520 kr
506 880 kr
583 200 kr
Ambulansepersonell
Privat
249 personer
198 personer
Ca 267 kr
Ca
Ca 273 kr
43 320 kr
44 300 kr
519 840 kr
531 600 kr
Ca 267 kr
Ca
Ca 273 kr
43 320 kr
44 350 kr
519 840 kr
532 200 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 327 kr
51 090 kr
53 020 kr
613 080 kr
636 240 kr
Ca 315 kr
Ca
Ca 327 kr
57 110 kr
60 300 kr
685 320 kr
723 600 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Privat
175 personer
145 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 281 kr
43 850 kr
45 530 kr
526 200 kr
546 360 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 281 kr
43 900 kr
45 870 kr
526 800 kr
550 440 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 338 kr
52 670 kr
54 700 kr
632 040 kr
656 400 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca 338 kr
59 250 kr
62 600 kr
711 000 kr
751 200 kr
Ambulansepersonell
Statlig
5 242 personer
2 122 personer
3 120 personer
Ca 275 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
44 470 kr
42 220 kr
45 390 kr
533 640 kr
506 640 kr
544 680 kr
Ca 275 kr
Ca 261 kr
Ca 280 kr
45 870 kr
43 340 kr
47 060 kr
550 440 kr
520 080 kr
564 720 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
Ca 272 kr
42 370 kr
39 790 kr
44 080 kr
508 440 kr
477 480 kr
528 960 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
Ca 272 kr
45 210 kr
42 150 kr
47 240 kr
542 520 kr
505 800 kr
566 880 kr
Ambulansepersonell
Deltid
Statlig
1 546 personer
690 personer
856 personer
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 550 kr
38 530 kr
40 760 kr
474 600 kr
462 360 kr
489 120 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 530 kr
39 540 kr
41 730 kr
486 360 kr
474 480 kr
500 760 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
41 040 kr
39 600 kr
42 280 kr
492 480 kr
475 200 kr
507 360 kr
Ca 253 kr
Ca 244 kr
Ca 261 kr
43 150 kr
41 720 kr
44 380 kr
517 800 kr
500 640 kr
532 560 kr
Ambulansepersonell
Heltid
Statlig
3 696 personer
1 432 personer
2 264 personer
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
44 930 kr
43 140 kr
45 710 kr
539 160 kr
517 680 kr
548 520 kr
Ca 277 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
46 460 kr
44 280 kr
47 490 kr
557 520 kr
531 360 kr
569 880 kr
Ca 263 kr
Ca 246 kr
Ca 274 kr
42 620 kr
39 830 kr
44 390 kr
511 440 kr
477 960 kr
532 680 kr
Ca 263 kr
Ca 246 kr
Ca 274 kr
45 600 kr
42 240 kr
47 720 kr
547 200 kr
506 880 kr
572 640 kr
Ambulansepersonell
Alle sektorer
5 584 personer
2 211 personer
3 373 personer
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
44 400 kr
42 160 kr
45 350 kr
532 800 kr
505 920 kr
544 200 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 280 kr
45 740 kr
43 200 kr
46 950 kr
548 880 kr
518 400 kr
563 400 kr
Ca 264 kr
Ca 246 kr
Ca 275 kr
42 730 kr
39 820 kr
44 590 kr
512 760 kr
477 840 kr
535 080 kr
Ca 264 kr
Ca 246 kr
Ca 275 kr
45 700 kr
42 120 kr
47 990 kr
548 400 kr
505 440 kr
575 880 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold