Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg begynte å tenke på å bli prest i ungdomsårene. Jeg ønsket å jobbe i kirka og være med på å forme hvilken retning den skal ta. Da jeg var barn og ungdom, ble jeg kjent med trygge og gode voksne på leir i regi av kirka, som formidlet kristen tro på en raus og god måte. I tillegg har jeg alltid vært interessert i religion og likt å lære om forskjellene mellom de forskjellige religionene. Jeg fikk en følelse av tilhørighet i kirka, og ønsket å gi den samme følelsen til andre. Derfor falt karrierevalget på presteyrket.

Image
Lenke
Isabell Grønnslett
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagene som prest kan være veldig variert. Som prest har man en del frihet i hvordan man ønsker å jobbe. Jeg er så heldig å få møte mange forskjellige mennesker i ulike aldre og i ulike deler av livet.

En stor del av presteyrket handler om å planlegge kirkelige handlinger og seremonier, som gudstjeneste, dåp, bryllup og gravferd. Det er et privilegium å få bli invitert inn i de store overgangene i livet hos mennesker og få være til stede i sorg, glede, fest og i hverdag.

En del av jobben som prest, innebærer å være med på kirkelig undervisning, trosopplæring og arbeid for barn og ungdom. Blant annet er jeg med i konfirmantundervisningen. Her snakker vi om store og små spørsmål når det gjelder tro, liv, Gud, verden og hva det vil si å være menneske. I trosopplæringen samarbeider jeg med andre prester i staben, diakon og menighetspedagog.

Som prest møter jeg mennesker som ønsker å snakke om det som rører seg i livet. Jeg taushetsplikt, og kan være en samtalepartner for dem som ønsker det. En del av presteyrket handler også om å måtte gi tunge og triste beskjeder på vegne av politiet. Her samarbeider jeg med politi og kriseteam i kommunen. Dette er en meningsfull, og trist side ved presteyrket som jeg tror man aldri blir vant med. Alt dette gjør at arbeidsdagen sjelden blir kjedelig, og den er veldig meningsfull.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe som prest, må man ha utdanning fra universitet eller høyskole. Utdanningen er på seks eller sju år. Presteutdanningen kan man ta i Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo.

Jeg valgte å gå på et privat universitet i Oslo som heter Menighetsfakultetet. Der har de utdannet prester i mange år. Her jeg måtte lære litt gresk og hebraisk, for bedre å kunne forstå tekstene, bildene og fortellingene i Bibelen. Jeg måtte også lære mye om hvordan man kan forstå bibeltekstene, i forhold til hva som er viktig i kristen tro.

Jeg valgte også å ta et år som utvekslingsstudent i USA, og det var veldig nyttig å se hva som er likt og ulikt i måten å leve og forstå kristen tro på. Vi hadde også en del undervisning og gruppearbeid i å lede gudstjenester og begravelser, og jeg måtte ha praksisperiode i ei norsk menighet, med en prest som veileder.

For å være prest i Den norske kirke kreves det også å være medlem i Den norske kirke. Avhengig av hvor jobben er kan det være nødvendig med førerkort klasse B og disponere egen bil.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror vi trenger mange forskjellige prester i kirka, så yrket kan passe for mange. Det kan være krevende å være prest hvis du av ulike grunner ikke kan jobbe helger, kvelder og høytider. Jeg tror også det kan være utfordrende å være prest hvis du ikke ønsker å samhandle med mennesker i en arbeidshverdag, eller snakke med folk. Jeg tror heller ikke at yrket passer for den som ikke har et forhold til egen tro, eller kan forplikte seg til de kristne bekjennelsene. Den viktigste oppgaven for en prest er å fortelle andre om Gud og dele fortellinger fra Bibelen, sånn at folk kan få mer glede av sin kristne tro. Det er jo vanskelig hvis man selv ikke har ei kristen tro eller et forhold til Gud.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er veldig glad i jobben min og det er vanskelig å trekke frem kun én ting. Å få møte mennesker i de store begivenhetene og overgangene i livet, både i glede og i sorg, er kanskje en av mine favoritt ting med jobben. Det er et stort privilegium, og noe jeg aldri kommer til å bli lei av.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er ikke til å unngå at det er mye kveldsarbeid, høytid- og helgejobbing. Som prest er du ofte på jobb når andre har fri, og så har du en del fri når andre er på jobb. Dette legger noen føringer når man planlegger familietid, ferie og helger.

Image
Lenke
Isabell Grønnslett
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale denne type jobb til mennesker som ønsker å jobbe med mennesker, i ulike aldre og livsfaser. Og til deg som ønsker å invitere inn til kirka og sørge for at kirka har en åpen dør for alle.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg jobber som menighetsprest. Det vil si at jeg jobber i en kirke. Det finnes flere andre muligheter enn dette. Du kan være institusjonsprest som for eksempel sykehjemsprest, sykehusprest, prest i forsvaret og fengselsprest. Du kan også velge å forske videre på teologi. Erfaring og utdanning gir også kompetanse til å jobbe i organisasjoner av ulik karakter. Det er også mulig å jobbe på systemnivå eller i lederstillinger innenfor Den norske kirke.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det forekommer noen variasjoner etter hvor du jobber, men som nyutdannet prest til en soknepreststilling kan du forvente noe fra 528 000 kroner i året. Inntekten øker etter hvert som du får mer erfaring og ansiennitet, eller hvis du tar ekstra etterutdanning.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er svært gode sjanser for å få jobb som prest. Det er stor prestemangel i hele landet, og dermed vil det være mange spennende stillinger man kan søke på. Som nyutdannet kan det være noe vanskeligere i de store byene enn i distriktene. Alt i alt er mulighetene gode!

Tekst:
Isabell Grønnslett
En del av presteyrket handler også om å måtte gi tunge og triste beskjeder på vegne av
politiet. Her samarbeider jeg med politi og kriseteam i kommunen.
Som prest har man en del frihet i hvordan man ønsker å jobbe.