Kvalitetssikret av NHO reiseliv 19. august 2021

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Arbeidsoppgaver

Ein hovmeister er ofte arbeidsleiaren (skiftleiaren) for servitørane på ein restaurant eller eit hotell. Andre hovmeistrar har ansvaret for den daglege drifta av ein restaurant, eller deler ansvaret med ein restaurantsjef.

Hovmeisteren har eit overordna ansvar for at gjestene får det dei har bestilt, og at det dei får er av den kvaliteten dei forventar. Vidare har hovmeisteren ansvar for at restauranten er rein og ryddig.

Vanlege arbeidsoppgåver for hovmeistrar er:

  • ta mot gjester og syne dei til plassane sine
  • syte føre at gjestane heile tida oppnår kontakt med nokre av servitørane
  • sjå til at gjestane får maten dei har bestilt til rett tid
  • setje opp vaktlister og gjere oppgjers- og rekneskapsarbeid
  • hjelpe til med å planlegge menyen med kjøkkensjefen
  • hjelpe til med servering

Hvor jobber hovmeistrar ?

Hovmeistrar arbeider på til dømes restaurantar, hotell eller cruisebåtar. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Intervjuer

Portrettbilde av hovmester Isabell Kirkerud

Hovmester

Isabell Kirkerud

Vi trenger flere flinke folk med fagbrev, og man er garantert jobb allerede som lærling, sier Isabell Kirkerud.

Viktige egenskaper

Som hovmeister må du vera glad i å omgåast menneske og tola stress som kan oppstå i eit hektisk restaurantmiljø. Du må ha evna til å yta god service og ha leiareigenskapar. Du må òg vera interessert i mat og vin.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Dei fleste hovmeistrar er utdanna servitør eller kokk. Det er vanleg å ha nokre års erfaring før ein søkjer på hovmeisterjobbar.

Etter- og vidareutdanning
Sjå utdanningstilbod innan kjøkken- og restaurantledelse på fagskole

De som jobber som hovmeistrar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant servitørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 483203 - Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
  • 483201 - Servitørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hovmeistrar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5123102 - HOVMESTER

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
En konditor sprøyter ut kakedeig på en stekeplate

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.