Pedagogikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (8241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (7241)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (6241)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 36.4
 • 50.7
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.6
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 29.0
 • 33.4
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 30.8
 • 41.8
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.8
 • 46.8
Barnehagepedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.2
 • 52.3
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.2
 • 47.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.5
 • 46.7
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk grunnleggende enhet Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 40.0
 • 53.8
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • 43.0
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.4
 • 45.6
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - forebygging og tidleg innsats Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 29.0
 • 33.4
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 30.8
 • 41.8
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 40.8
 • 46.8
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
ITEPS Yrkesutdanning, 4 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.2
 • 47.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.5
 • 46.7
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.4
 • 45.6
Spesialpedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk, Kompetanse for kvalitet Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 36.4
 • 50.7
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 43.8
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.6
Barnehagepedagogikk - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.2
 • 52.3
Pedagogikk grunnleggende enhet Lavere nivå Folkeuniversitetet Sør-Øst Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • 43.0
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 40.0
 • 53.8
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen - forebygging og tidleg innsats Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Småbarnspedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak