Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Utdanninger

Det finnes 72 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Assessment, Measurement and Evaluation Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Assessment, Measurement and Evaluation (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 30.40 40.80
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Generell studiekompetanse 32.90 40.30
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle 39.50
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, masternivå Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitative og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Leiing av digital skuleutvikling Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Pedagogikk (8241)
 • Pedagogikk (7241)
 • Utdanninger i pedagogikk, andre (7249)
 • Master, assessment and evaluation, toårig (724910)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Pedagogikk (6241)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå (729999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning (829999)