Pedagogikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (8241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (7241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Utdanninger i pedagogikk, andre (7249)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Master, assessment and evaluation, toårig (724910)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk, andre › Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (6241)
 • ... › Videreutdanninger for lærere, pedagogikk › Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.4
 • 52.4
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.8
Assessment, Measurement and Evaluation Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 32.9
 • 40.3
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 30.4
 • 40.8
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.5
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.8
 • 46.0
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitative og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring, kreativitet og innovasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i karriereveiledning Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helsefag - Logopedi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 47.5
Pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • 32.8
 • 41.5
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.6
 • 50.1
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 37.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.3
 • 46.2
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.6
 • 53.2
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.2
 • 47.5
Pedagogikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk rådgiving og veiledning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 32.1
 • 46.2
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedaogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikkpedagogisk veiledning Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høyere nivå NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk - basiskurs Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 30.4
 • 40.8
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 32.9
 • 40.3
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.5
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.8
 • 46.0
Pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 47.5
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 37.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.3
 • 46.2
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.2
 • 47.5
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 32.1
 • 46.2
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Assessment, Measurement and Evaluation Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i karriereveiledning Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring i arbeidsliv og samfunn Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helsefag - Logopedi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium IKT i læring Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedaogikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk Høyere nivå NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk - basiskurs Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.4
 • 52.4
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.8
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitative og kvantitative metoder Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læring, kreativitet og innovasjon Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.6
 • 50.1
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
 • 32.8
 • 41.5
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.6
 • 53.2
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogisk rådgiving og veiledning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Teknologi for lærere i grunnutdanningen Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Trafikkpedagogisk veiledning Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring og læringskultur - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak