Pedagogikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (8241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (7241)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (6241)

Utdanninger

Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
Årsstudium i pedagogikk (2016-2017) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • 31.2
 • 45.8
Årsstudium i pedagogikk, deltid (2016-2018) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Hedmark
 • Alle
 • Alle
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk (2016-2019) Bachelor, 3 år Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.6
 • 45.0
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk, Kunstfag Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Idrettsvitenskap Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sørøst-Norge
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020) Master, 2 år Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i profesjonsretta pedagogikk Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap, deltid Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Education Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.8
 • 53.2
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 34.4
 • 46.0
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.0
 • 46.0
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk årsstudium, del 2 Årsstudium Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.4
 • 52.9
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 34.1
 • 41.5
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning i skolen Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tidlig innsats pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning Lavere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk (2016-2019) Bachelor, 3 år Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 37.6
 • 45.0
International Teacher Education for Primary Schools Yrkesutdanning, 4 år Høgskolen i Sørøst-Norge
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - Bachelor Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 34.4
 • 46.0
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 38.0
 • 46.0
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 34.1
 • 41.5
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk, Kunstfag Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master Master, 5 år Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn - 5-årig master (samlingsbasert) Master, 5 år Nord universitet
Idrettsvitenskap Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Kristendomskunnskap masterstudium, spesialisering i religionsdidaktikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Rudolf Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning Master, 2 år Høgskulen i Sogn og Fjordane Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk (2016 - 2018/2020) Master, 2 år Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i profesjonsretta pedagogikk Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitenskap, deltid Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i yrkespedagogikk, heltid Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Education Master, 2 år Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Master, 2 år Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutd. (30 stp) Høyere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Lærested Førstegang Ordinær
Pedagogikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Aesthetics of Daily Life Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
Årsstudium i pedagogikk (2016-2017) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • 31.2
 • 45.8
Årsstudium i pedagogikk, deltid (2016-2018) Årsstudium Høgskolen i Lillehammer
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Hedmark
 • Alle
 • Alle
Barnehagepedagogikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Bedriftspedagogikk Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk, etter- og videreutdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.8
 • 53.2
Pedagogikk årsstudium, del 2 Årsstudium Høgskolen i Lillehammer Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk mellomnivå (nivå 2) Lavere nivå NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 38.4
 • 52.9
Rådgivning i skolen Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 1 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialpedagogikk 2 Lavere nivå Høgskolen i Hedmark Lokalt opptak Lokalt opptak
Tidlig innsats pedagogisk utviklingsarbeid (PUB) Lavere nivå Høgskolen i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Veiledning Lavere nivå Høgskolen i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksenpedagogikk og realkompetanse Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus Lokalt opptak Lokalt opptak