Pedagogikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (8241)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (7241)
 • ... › Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger › Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • ... › Utdanninger i pedagogikk › Pedagogikk (6241)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.4
 • 52.4
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.8
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 32.9
 • 40.3
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.8
 • 46.0
Bedriftspedagogikk Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 47.5
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.6
 • 50.1
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 37.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.3
 • 46.2
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.6
 • 53.2
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.2
 • 47.5
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 32.1
 • 46.2
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk grunnskoleutdanning 5.-10. Bachelor, 4 år Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University College Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 35.0
 • 45.0
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk - basiskurs Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
 • 32.9
 • 40.3
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 38.8
 • 46.0
Pedagogikk (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 39.3
 • 47.5
Pedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 37.8
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 39.3
 • 46.2
Pedagogikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 38.2
 • 47.5
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 32.1
 • 46.2
Samisk grunnskoleutdanning 5.-10. Bachelor, 4 år Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University College Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • 35.0
 • 45.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master Degree Programme in Waldorf Education Erfaringsbasert master Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i logopedi Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i læring og undervisning, Sogndal Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i pedagogikk Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tilpasset opplæring Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i undervisningsvitskap, deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk eller matematikk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning og læring, spesialisering i spesialpedagogikk, matematikk eller norsk Master, 2 år Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitetspedagogikk - basiskurs Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Yrkespedagogikk - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen
 • 41.4
 • 52.4
Årsstudium i sosialpedagogikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • 39.8
Bedriftspedagogikk Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Comparative Educational Studies Lavere nivå Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriererettleiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Nettpedagogikk Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium UiT Norges arktiske universitet
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.6
 • 50.1
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 39.6
 • 53.2
Pedagogikk, årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skule Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 1 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak