Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Utdanninger

Det finnes 78 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Assessment, Measurement and Evaluation Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Assessment, Measurement and Evaluation (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 33.90 40.50
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Generell studiekompetanse 39.00 43.80
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle 42.60
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor, 4 år Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 41.50 47.90
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital læringsdesign - masterprogram Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, masternivå Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Extreme Environments Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Innføring i pedagogikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Karriereveiledning, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjon og gruppeprosesser Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak

 • Pedagogikk (8241)
 • Pedagogikk (7241)
 • Utdanninger i pedagogikk, andre (7249)
 • Master, assessment and evaluation, toårig (724910)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Pedagogikk (6241)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå (729999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning (829999)