Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du kan velge å spesialisere deg innen spesialpedagogikk eller sosialpedagogikk.

Utdanninger

Det finnes 94 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Adventure Knowledge Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Assessment, Measurement and Evaluation Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Assessment, Measurement and Evaluation (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse 33.80 41.40
Bachelor i Pedagogikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i pedagogikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Generell studiekompetanse 38.10 43.40
Bachelor i pedagogikk, fleksibel Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle 42.80
Bachelor i praktisk teologi og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen
Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor, 4 år Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 42.90 47.50
Barn og unges læring og utvikling Årsstudium Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk for andre enn barnehagelærere, deltid Lavere nivå Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Digital læringsdesign - masterprogram Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale ressurser, læring og undervisning Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Pedagogikk (8241)
 • Pedagogikk (7241)
 • Utdanninger i pedagogikk, andre (7249)
 • Master, assessment and evaluation, toårig (724910)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå (622199)
 • Pedagogikk (6241)
 • Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå (625399)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (629999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå (729999)
 • Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning (829999)
 • Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere (625301)
 • Bachelor, menighetspedagogikk, treårig (614114)
 • Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig (615121)
 • Bachelor, pedagogikk i skole og kirke, treårig (614210)
 • Bachelor, trafikkpedagogikk, treårig (623704)
 • Instrumentalpedagogikk, fireårig utdanning for synshemmede (615102)
 • Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere (625309)
 • Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå (624999)
 • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
 • Bachelor, Steinerhøyskolen, lærerutdanning, treårig (622110)
 • Master, higher education, toårig (729904)