Kvalitetssikret av Nasjonalt fagorgan for arkitekter og landskapsarkitekter 04. februar 2022

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.

Arbeidsoppgaver

Arkitektar teiknar og urformer blant anna møbel, hus, bygningar, og infrastruktur i byer og landskap. Arkitektar må ha fokus på både funksjon og design.

Vanlege arbeidsoppgåver for arkitekten:

 • planleggje, utvikle og designe nye bygningar og konstruksjonar
 • restaurere og transformere eksisterande bygningar
 • planleggje, utvikle og forme byområde, bustadstrøk og landskap

Arkitekten held på med planlegging av bygningar, byggeteknikk, utsjånad, og samfunnsplanlegging. Det er viktig å kunne kombinere alt dette under utvikling og bygging av nye bygnader og anlegg. 

Som arkitekt må du og ta stilling til utfordringar samfunnet har, som for eksempel klimaendringar, migrasjon og økonomiske svingingar. Dette krev at du både er kritisk og finn løysingar.

Arkitektar med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

Hvor jobber arkitektar ?

Som arkitekt kan du arbeide i arkitektfirma eller som konsulent for byggebransjen. Arkitektar har både private og offentlege oppdragsgivarar.

Intervjuer

Johan Jordtvedt jobber på et arkitektkontor i Tønsberg. Hovedoppgaven hans nå er å tegne et aktivitetssenter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Arkitekt

Johan A. Jortvedt

Som arkitekt syr jeg sammen menneskers mange behov og interesser for å skape den optimale løsningen.

Viktige egenskaper

Som arkitekt bør du vere kreativ og ha god forståing av form og estetikk. Du må ha ei god forståing av korleis dei fysiske omgjevnadene våre påverkar oss, og ha eit ønske om å ta del i utforminga av desse. 

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant arkitektutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757201 - Sivilarkitektutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med arkitektar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141128 - PRAKTIKANT (ARKITEKT)
 • 2141122 - SIVILARKITEKT
 • 2141121 - SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141118 - OVERARKITEKT
 • 2141115 - ARKITEKT, SIVIL
 • 2141106 - SENIORARKITEKT
 • 2141103 - SJEFSARKITEKT
 • 2141102 - AVDELINGSARKITEKT
 • 1227218 - FYLKESARKITEKT
 • 1227154 - BYARKITEKT
 • 1227136 - KOMMUNEARKITEKT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.